Udland

Aggressiv virus rammer børn i USA

En sjælden virus har ramt flere børn i USA. Senest har den kostet en fireårig dreng livet. Det skriver New York Times.

Der er tale om infektionen enterovirus, en virus, der i sig selv er ret almindelig, især om sommeren, men som de seneste måneder hurtigt har spredt sig over USA i form af enterovirus D68. Enterovirus kan i ekstreme tilfælde forårsage polio, lammelse, meningitis eller blodforgiftning. 

Således blev virusen først opdaget i august på indlagte børn på hospitaler i delstaterne Missouri og Illinois, men siden er den blevet spredt i 43 stater med mindst 594 patienter. Myndighederne antager at antallet af smittede reelt er meget højere.

Bedre hygiejne

Symptomerne på entervirus D68 minder meget om forkølelse- og influenzasymptomer, og den bliver ligeledes overført på samme måde, via bl.a. spyt og afføring (dårlig håndhygiejne).

Den fireårige Eli Waller fra New Jersey er det første offer. Hans forældre valgte at holde ham hjemme fra skole, da han fik øjenbetændelse og ikke skulle smitte andre børn. Den lille dreng virkede umiddelbart okay, da han gik i seng 24. september, men den næste morgen var han død.

Enterovirus D68 har især ramt delstaten Colerado, hvor hundrededvis af børn er blevet indlagt med symptomer. Fire patienter med virusen er døde, men det er endnu uvist, hvorvidt enterovirus 68 er dødsårsagen.

Myndighederne ved endnu ikke, hvorfor udbruddet er så stort lige nu, men opfordrer forældre til at være særligt opmærksomme, hvis deres børn kommer hjem fra skole med feber. Ikke mindst børn, som i forvejen har luftvejsproblemer, som f.eks. astma. Man advarer mod at sende børnene for tidligt i skole igen, så virussen ikke spredes. Desuden understreger man vigtigheden af god håndhygiejne.

Første gang i Norden

I Danmark følger SSI situationen i USA. De seneste to år har der været 34 tilfælde af en lignende enterovirus-type i landet. Der er tale om EV71 C4, som er mest kendt i Asien, særligt Kina, hvor man også arbejder på en vaccine.

- EV71 C4 er nært beslægtet med poliovirus og er et virus der hidtil kun er set i under 20 tilfælde i andre lande i Europa, primært i Østrig og Ungarn. Det er således første gang dette virus er fundet i Norden, og første gang så mange tilfælde i det hele taget er rapporteret i noget europæisk land. Frygten er, at virusset vil slå sig ned i den europæiske befolkning og give anledning til større udbrud i Europa, som det er set i Asien, siger professor overlæge Thea Kølsen Fischer fra Statens Serum Institutssi.dk.

Ingen grund til panik

- Men der er ikke grund til panik, da det stadig er få tilfælde vi har fundet, og der er derfor stadig anledning til at håbe, at virus kun optræder i mindre udbrud som nu, og så måske forsvinder igen, siger Thea Kølsen Fischer.

Langt de fleste (91%) danske patienter var børn under 5 år – 41 % var under 1 år. Desuden var der en overvægt af drenge.

- Noget tyder desværre på, at denne subtype af enterovirus kan være relativt smitsomt, da de første 34 tilfælde af EV71 C4, vi har fundet og undersøgt i Danmark, primært har været forbundet med alvorlig sygdom hos helt små børn. Cirka hver tredje af dem har været indlagt på samme hospital i løbet af en kort periode på få måneder. Vi overvåger derfor dette virus nøje på SSI, og det er vigtigt, at sundhedspersonale der behandler alvorligt syge småbørn med meningitis, blodforgiftningslignende tilstande eller anden påvirkning af central-nerve-systemet er opmærksomme på at få testet børnene for enterovirus, siger Thea Kølsen Fischer.