Forskere ’løser’ mysteriet om de sibiriske kæmpehuller

Der er i løbet af de seneste uger opdaget flere mystiske kæmpehuller i jorden forskellige steder i den nordlige del af Sibirien til stor undren for forskere og lokalbefolkningen, der ikke umiddelbart har kunnet komme med en forklaring på, hvorfor hullerne, der er op mod 80 meter i diameter, er opstået.

Nu fortæller forskere til videnskabsmagasinet Live Science, at de muligvis har fundet en forklaring på, hvordan hullerne er opstået i jorden.

- Min personlige vurdering er, at det er en form for jordfaldshul, siger geolog Vladimir Romanovsky fra til Live Science.

Han forsker i permafrost ved universitetet i den amerikanske delstat Alaska og forklarer, at jordfaldshuller er huller, der dannes, når vand ikke når at blive bortledt eller udtømt.

Vandet er sandsynligvis kommet fra smeltet permafrost eller is, forklarer Vladimir Romanovsky, der har arbejdet sammen med et russisk forskerhold, som har iværksat en undersøgelse af de mystiske huller i den nordlige del af Rusland.

Eksperter har de seneste uger været forvirrede over, hvordan der kan være landet jord og grus på jordoverfladen ved siden af hullerne, hvis der skulle være tale om, at hullet var opstået som følge af et jordfaldshul.

Det ledte nogle eksperter og lokale til at tro, at der var tale om en eksplosion eller en meteor. Der ligger flere steder op til én meter jord omkring det ene af hullerne, og ved et almindeligt jordfaldshul vil al jorden blive suget med ned i undergrunden, når det opstår.

Vladimir Romanovsky forklarer dog, at hvorimod de fleste jordfaldshuller suger materialet indefra, er der her tale om, at hullerne er kommet i udbrud udenpå.

- Det er meget ny viden, vi har med at gøre, fortæller Vladimir Romanovsky.

Gruset er blevet kastet op på landjorden ved siden af hullerne, inden hullet er endeligt opstået, som følge af et gastryk. Det kan være over en længere periode, at de mystiske huller er opstået, hvilket også forklarer, hvorfor der er planter og anden bevoksning i det jord, der er kastet op på jordoverfladen.

Vladimir Romanovsky mener, at jordfaldshullerne er et tegn på global opvarmning, og at vi i fremtiden måske vil se dem optræde hyppigere.  

Sådan opstår et almindeligt jordfaldshul

Et jordfaldshul opstår ved, at nedsivende regnvand blandet med humussyre på dets vej gennem sprækker i kalken opløser denne, således at der opstår et hulrum, der hele tiden bliver større og større. På et tidspunkt falder loftet ned, og jordfaldshullet er en realitet.

Jordfaldshuller kommer især, hvor undergrunden indeholder kalk, og hvor kalken er skyllet væk af vand, eller hvor der er eller har været minedrift. Jordfaldshuller kan også dannes ved, at en i istiden indlejret isblok i morænedannelser er smeltet bort. De øverste jordlag styrter sammen og ned i hulrummet, når de ikke længere kan holde til trykket.

Kilde: Rold Skov Leksikon