Udland

FN's Klimapanel: Sådan redder vi klimaet

Både politikere og borgere kan gøre en forskel i kampen mod den globale opvarmning, påpeger klimapanel.

* FN's Klimapanel (IPCC) fremlagde søndag en ny og længe ventet rapport om, hvordan omfanget af drivhusgasser kan reduceres.

* Her følger en række af rapportens vigtigste pointer:

- Det er ikke for sent at nå FN-målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til to grader i forhold til niveauet fra før industrialiseringen. Men hvis vi fortsætter som nu, vil temperaturen være steget med mellem 3,7 og 4,8 grader i 2100.

- Hvis målet skal nås, er det nødvendigt, at det globale udslip af drivhusgasser skal ned med 40 til 70 procent i midten af dette århundrede sammenlignet med 2010 og være tæt på nul ved slutningen af dette århundrede.

- Panelet pointerer, at en gennemgribende omlægning af energikilder og -forbruget er nødvendig.

* IPCC peger på følgende sektorer, hvor politikere og borgere kan arbejde på at sikre klimaets fremtid:

Transport:

- Energieffektivitet og køretøjers formåen skal have et boost.

- Investeringer i miljøvenlig massetransport og infrastruktur.

- Optimering af forhold for fodgængere og cyklister.

Byggeri:

- Udstyr gammelt byggeri med ny og bæredygtig teknologi.

- Sats på energivenligt byggeri.

Byplanlægning:

- Antallet af mennesker, der bor i byer, ventes at være det dobbelte i 2050. Det er en gylden mulighed for at nedbringe CO2-udledningen.

Ud over at investere i bæredygtigt byggeri og transport bør byplanlæggere indrette byer, så arbejdspladser og boligområder placeres strategisk klogt for at undgå overflødig transport.

Industri:

- Brug energi mere effektivt.

- Genbrug affald.

Landbrug:

- Reducer skovhugsten og plant nye træer.

- Skær ned på spildet i fødevareindustrien.

Forbrug:

- Ændring i forbrugeradfærd og livsstil for at begrænse behovet for energi.

- Skift til bæredygtige produkter og kostvaner, der baserer sig på mindre krævende energikilder.

- Reducer mad- og energispild.

Kilde: AFP og IPCC