Udland

EU overhaler egne CO2-mål

EU skal reducere udslip af drivhusgasser med 40 procent og øge andelen af vedvarende energi til 30 procent inden 2030, hedder det i EU-Kommissionens udspil til en ny klima- og energipolitik.

Målet om en CO2-reduktion på 40 procent vil gøre EU-blokken godt i stand til at leve op til de mål, der er sat for 2050, hvor drivhusgasser skal reduceres mellem 80 og 95 procent i henhold til EU's planer.

Det nye udspil, som Reuters har fået indblik i, lægger op til en åbning af en EU-debat om målene for 2030, efter at målene for 2020 ligger fast.

Længe ventet udspil

De nuværende mål for 2020 er at få nedbragt udslip af drivhusgasser med 20 procent i forhold til niveauet i 1990 og øge andelen af vedvarende energi til 20 procent samtidig med en forbedret energieffektivitet på 20 procent.

Det nye udspil har været ventet længe i energisektoren, hvor der planlægges og investeres på lang sigt, og hvor der utålmodigt er blevet ventet på meldinger om EU's fremtidige kurs.

EU-Kommissionen kommenterer ikke på udspil, som endnu ikke er officielt offentliggjort.

De europæiske stats- og regeringschefer tog på et EU-topmøde i februar EU-Kommissionens forslag til sig om at bruge mindst 20 procent af det samlede EU-budget på klimakrisen.