Det har EU's ledere besluttet på topmødet

EU's 27 stats- og regeringschefer er på et topmøde torsdag og fredag i Bruxelles blevet enige om følgende:

* Der skal gang i hjulene igen i EU. Holdbar økonomisk vækst og arbejdspladser kan ikke skabes på baggrund af budgetunderskud og enorm gæld.

* Det haster nu for medlemslandene at koncentrere sig om at gennemføre de nødvendige reformer, der på den korte bane fremmer vækst og jobskabelse.

* Det er bydende nødvendigt, at EU-landene fremsætter "mere præcise, operationelle og målbare forpligtelser i deres nationale reformprogrammer".

* Landene skal i løbet af de kommende måneder komme med deres egne reformforslag, der skal vedtages i EU til juni.

* På EU-niveau skal der arbejdes for at få det indre marked ført ud i livet på alle niveauer og have det digitale indre marked på plads i 2015.

* Serbien er nu officielt kandidat til at blive medlem af EU.

* Belgieren Herman Van Rompuy er genudnævnt som EU-præsident til endnu en to og et halvt år lang embedsperiode, der begynder i juni.

* Beslutningen om at lukke Rumænien og Bulgarien ind i det grænseløse Schengen-samarbejde er udskudt til september.

* 25 af de 27 EU-lande har skrevet under på den nye finanspagt. Kun Storbritannien og Tjekkiet står udenfor.

* EU-lederne "er forfærdede" over situationen i Syrien og fast besluttede på, at folkene bag grusomhederne bliver holdt ansvarlige for deres gerninger. EU vil hjælpe med at indsamle dokumentation om "disse rædselsfulde forbrydelser".

* Der er også nye, skrappere sanktioner på vej mod regimet i Syrien.

* Der er støtte til den nyligt afholdte Somalia-konference i London, og EU skal søge en samlet tilgang til at håndtere de mange forskellige facetter af konflikten i Somalia.

* EU skal på det kommende G20-topmøde og FN's Rio+20-konference om bæredygtig udvikling fokusere på vækstfremmende tiltag og reformer.

* EU vil fortsat fremme og støtte overgangen til demokrati i Nordafrika og Mellemøsten i kølvandet på Det Arabiske Forår.

(Kilde: Topmødets konklusioner)