Udland

EU-slagplan for vækst er på plads

EU's stats- og regeringschefer har sat flueben ved endnu et punkt på dagens topmødedagsorden.

De 27 lande, undtaget Sverige, har skrevet under på en væksterklæring, som blandt andet har til formål at gøre noget ved arbejdsløsheden i EU. Det sker med særligt fokus på unge under 25 år. Af dem er mere end hver femte på nuværende tidspunkt uden for arbejdsmarkedet.

Det skal ske ved at fokusere på problemerne i de lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden er allerhøjest som Spanien, hvor den er svimlende tæt på 50 procent.

Derfor vil EU forsøge at omplacere penge fra de såkaldte strukturfonde til de hårdest ramte lande. Her er ikke tale om småpenge, men op mod 82 milliarder euro (610 milliarder kroner).

De to sidste pejlemærker i erklæringen er en færdiggørelse af EU's indre marked samt at sikre bedre finansieringsmuligheder for specielt små og mellemstore virksomheder, der har haft vanskeligt ved at låne penge i banken.

Netop den type virksomheder kaldes i erklæringen for "rygraden" i EU's økonomiske succes.

Men den nye væksterklæring er blot et skridt på vejen for at komme ud af krisen.

"Der er ingen hurtige løsninger. Vores svar må være målrettede, fastholdende og bredt funderede. Vi må gøre mere for at få Europa ud af krisen," skriver landene i erklæringen.