Udland

Putin støtter klimaaftale, hvis...

Rusland støtter Danmarks bestræbelser på at opnå en ambitiøs klimaaftale på topmødet i december. Det forsikrer premierminister Vladimir Putin under statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) besøg i Moskva. Rusland kræver dog to betingelser opfyldt, før landet kan tilslutte sig, understreger Putin.

"For det første skal alle klodens sto-re økonomier og CO2-udledere under-skrive aftalen. For det andet vil Rus-land insistere på, at man tager større hensyn til, at de russiske skove opsu-ger CO2 fra luften, end man gjorde, da Kyoto-aftalen blev indgået," siger han.

Efter reglerne i Kyoto-protokollen kan et land få godskrevet en del af den mængde kuldioxid, dets skove optager fra atmosfæren, mens træerne vokser. Og Rusland mener altså ikke at have fået klimakreditter nok ud af sine vidtstrakte skove i aftalen fra 1997.

Ikke nået i dybden

De to regeringsledere kom under deres møde ikke i dybden med et andet presserende problem, der kan skabe alvorlige problemer for en ny klimaaftale: Ruslands enorme lagre af ubrugte CO2-kvoter - kaldet "varm luft" - som fuldstændig kan kuldkaste klimaindsatsen i andre lande, hvis kvoterne kastes ud på markedet.

Overskuddet af kvoter skyldes, at den russiske industri kollapsede kort efter Kyoto-aftalens udgangsår, 1990.

"Besøget i dag har jo ikke været et egentligt forhandlingsmøde, og det ville være for meget at påstå, at vi nåede til bunds i det spørgsmål," medgiver Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at sagen skal håndteres på en måde, så klimaet ikke lider skade - og så andre lande ikke føler sig diskriminerede.