Udland

USA: CO2 truer sundhed og velfærd

Miljøstyrelsen i USA kom i dag med en længe ventet bekræftelse af, at CO2-udslippet skader menneskers sundhed og velfærd. Det sker, efter at præsident George W. Bush syltede sagen trods et pålæg fra højesteret.

EPA's beslutning åbner for at stille krav til kraftværker, industrivirksom-heder og bilkørsel om udledningen af CO2 i USA i henhold til en central lov om luftkvalitet.

Afgørelsen baner samtidig vej for udarbejdelsen af en klimalov i Kongressen.

Vil sætte prop i CO2-udslippet

Energiudvalget i Repræsentanternes Hus har fremlagt et forslag om at lægge låg over USA's CO2-udledning.

"Denne undersøgelse viser, at forureningen af drivhusgasser er et alvorligt problem nu og i fremtidige generationer," siger EPA's chef, Lisa Jackson.

Beslutningen fra EPA, som svarer til et miljøministerium i mange andre lande, fører ikke omgående til nye regler. Der er en høringsperiode på 60 dage.

USA's højesteret konkluderede i april 2007, at CO2 var forurenende i henhold til loven om luftkvalitet, og bad Bush undersøge konsekvenserne for amerikanernes helbred.