Obama vil forbedre forhold til FN

USA's præsident, Barack Obama, udtryk-ker massiv amerikansk støtte til FN og den reformproces, organisationen skal gennemføre. I går foretog han et tele-fonopkald til FN's generalsekretær, Ban Ki-moon.

De to ledere talte om nødvendigheden af at samarbejde om blandt andet den globale finanskrise, klimaforandringer og internationale konflikter, lyder det i en meddelelse fra Bans kontor. De drøftede ligeledes de igangværende bestræbelser på at reformere FN og organisationens behov for passende politisk støtte og finansiering.

FN havde sine uoverensstemmelser med den amerikanske regering under Obamas forgænger, George W. Bush, men Ban Ki-moon siger, at han håber at opbygge et bedre forhold til Obama-regeringen.