Udland

Muslimer advarer om ekstremisme

Vreden over den israelske militæroffen-siv i Gazastriben har nået et kritisk punkt og risikerer at styrke de mest yderliggående grupper, lyder det i et brev, som muslimske ledere i Storbri-tannien har sendt til premierminister Gordon Brown.

Den israelske regerings uforholdsmæs-sige magtanvendelse har "givet nyt liv til yderliggående grupper og styrket deres budskab om vold og evig kon-flikt," lyder det i brevet, der er und-erskrevet af imamen i al-Tawhid mos-kéen i London, Usama Hasan, og lederen af Islamic Foundation, Dilwar Hussain.

Risikerer at miste troen

De muslimske organisationer opfordrer Brown til at lægge pres på USA for at fordømme Israels militæroperation, lyder det i brevet, som er trykt i uddrag i avisen The Guardian i dag.

"Vi risikerer, at muslimer i Storbritannien og udlandet mister troen på den politiske proces," skriver de.

Flere af de muslimske organisationer, der er medunderskrivere på brevet, har været aktive i myndighedernes indsats mod yderliggående muslimske grupper i Storbritannien.