Udland

Norsk støtte til moskeer misbrugt

Afghanske mullaer har misbrugt penge, som de har fået fra norske styrker til renovering af moskeer. Den norske styrke i Maimana i Afghanistans Faryab-provins gav i fjor 120.000 norske kroner til lokale mullaer under forudsætning af, at pengene blev brugt til vedligeholdelse af lokale moskeer. Pengene blev formidlet gennem de afghanske myndigheder, men kun én af mullaerne skal have benyttet pengene til det, som de var bereget til, skriver Dagbladet.

En mullah brugte de norske penge på sin egen gigantiske bryllupsfest.

Hvor mange er indblandet?

Oberstløjtnant John Inge Øglænd fra det Fællesoperative hovedkvarter bekræfter overfor Dagbladet, at dele af moskéstøtten gik til andre formål end forudsat. Pengestøtten til moskeerne er nu standset.

Øglænd kan ikke svare på, hvor mange mullaher, som er mistænkt for at have brudt aftalerne. De afghanske myndigheder er orienteret om sagen, som dog ikke er meldt til politiet.

Den norske støtte skulle forbedre forholdet mellem de norske styrker i Maimana-området og de lokale mullaher.