Udland

Pave revser amerikanske værdier

Et sammenbrud af de amerikanske værdi-er bærer en del af skylden for ameri-kanske bi-skoppers overgreb på kor-drenge og and-re børn - og deres hånd-tering af sagen. Sådan sagde Pave Ben-edikt - ifølge BBC - under en gudstje-neste ved en amerikansk helligdom i byen Washington i går, hvor flere hund-rede amerikanske katolske præster var samlet.

"Hvad nytter det at tale om beskyttel-se af børn, når pornografi og vold bliver vist i så mange hjemme ved hjælp af de mange medier, der er tilgængelige i dag," sagde paven.

Paven besøger i øjeblikket USA, hvor gentagne pædofiliskandaler har rystet den katolske kirke siden 2002. Indtil videre har sagerne kostet kirken forlig og erstatninger på mindst to millioner dollars (9,4 millioner kroner).