Udland

Tigerbestand i Indien rasler ned

Antallet af vilde tigre i Indien er faldet til omkring 1411, viser en ny undersøgelse foretaget af regeringen. Det er det halve af de hidtidige vurde-ringer.

Bestanden bliver stadig mindre, fordi tigrenes naturlige leveområder bliver mindre, og fordi de bliver skudt af mennesker, der sælger kropsdele af tig-re, som bruges som medicin i blandt an-det Kina.

Optællinger i 2001 og 2002 sagde, at der var 3642 tigre tilbage, mens tal-let for 100 år siden var ca. 40.000.

Valmik Thapar, der arbejder med naturbeskyttelse og er rådgiver for premierminister Manmohan Singh i naturanliggender, siger, at det ikke er sandsynligt, at den stadig mindre tigerbestand nogensinde vil komme sig.

Dyreværnsfolk siger, at tusindvis af poster, hvor rangere i skovene skal holde vagt, ligger øde hen. De vagter, der faktisk er på plads, får så lidt i løn og er så dårligt bevæbnet, at de har meget lidt lyst til at bekæmpe krybskytter.

Indiens regering har dog ikke opgivet helt. Den har meddelt, at den over de næste fem år vil bruge omkring 750 millioner kroner på at flytte landsbyer væk fra områder, hvor der er tigre.

Undersøgelsen omfatter ikke Sundarban-området, er et stort skovområde ved grænsen til Bangladesh. Her ses der jævnligt tigre. Men terrænet dér har gjort det svært at omfatte området i den metode, der er brugt til at tælle tigre i den øvrige del af landet.