Udland

Ringe klimahjælp til fattige lande

De rige lande skal styrke hjælpen til de af verdens fattige, som kæmper med konsekvenserne af klimaændringer. Det siger den store britiske hjælpeorgani-sation Oxfam.

I en helt ny rapport har Oxfam regnet sig frem til, at verdens rige lande indtil nu har givet 340 millioner kro-ner til den FN-kasse, som skal hjælpe fattige, der mærker klimaforandring-erne på egen krop.

Beløbet er ifølge Oxfam mindre end, hvad amerikanerne på et år bruger på solcreme.

Klimaforandringer skaber allerede problemer

Organisationen betegner det som en fornærmelse, at de rige lande ikke har været mere gavmilde, når det gælder om at hjælpe de udsatte samfund, der bli-ver ramt af oversvømmelser og madmang-el på grund af tørke og omskiftelige vejrforhold.

Oxfam opfordrer derfor verdens ledere, som lige nu holder klimatopmøde på Indonesien, til ikke kun at fokusere på at få stoppet klimaforandringerne, men også tage sig af de problemer, som forandringerne allerede skaber.

Ifølge den nye rapport vil det koste mere end 500 milliarder kroner at hjælpe den fattige del af verden med at imødegå klimaforandringerne.