Udland

Politisk krise i Tjekkiet løst

Der er håb om, at Tjekkiet kan lægge syv måneders regeringskrise bag sig.

Premierministers Mirek Topolaneks nye centrum-højre regering vandt her til aften en tillidsafstemning i parlamen-tet, rapporterer det statslige tv.

Topolanek-regeringens flertal var dog snævert, og det kan svække reformpro-cessen og i yderste konsekvens medføre et snarligt valg. Topolaneks koalition omfatter tre partier og råder over 100 af parlamentets 200 pladser, og rege-ringen fik netop 100 stemmer.

To oprørske oppositionsmedlemmer udeblev fra afstemningen, og dermed var majoriteten sikret.

"Dette handler om at godkende en regering, som er enig om den maksimalt mulige reformproces," sagde den 50-årige Topolanek under den forudgående debat. Han tilføjede:

"Enten presser vi på for reformer, eller vi lader et tidligt valg afgøre den retning, som vort land skal tage."