Tech

Din DAB-radio kan blive ubrugelig til oktober

Når de danske radiokanaler til oktober skifter teknologi, vil det betyde, at et endnu ukendt antal tusinde DAB-radioer bliver ubrugelige.

Det digitale radioformat DAB er ikke bare DAB, og det kommer et endnu ukendt antal danskere til at sande til oktober, når deres digitale radio bliver tavs.

Hvad er DAB?

DAB er en forkortelse for Digital Audio Broadcasting og er, som navnet antyder, en digital teknologi i modsætning til FM (Frekvensmodulation), der er analog.

Modsat FM-radio kan man med DAB udsende flere kanaler på samme frekvens. Dermed er der plads til flere radiostationer med DAB.

Samtidig er det muligt at mindske støj forårsaget af påvirkning mellem de forskellige kanaler. I displayet på en DAB-radio vil man desuden kunne få flere informationer om, hvad man lytter til.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Det skriver Ingeniøren.

Til efteråret overgår det digitale DAB-format nemlig til den nye standard DAB+, og alle radioer, som ikke understøtter formatet, vil derfor blive gjort tavse.

Der er især tale om de ældre DAB-radiomodeller, men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen skulle radioer købt efter 2011 gerne understøtte den nye standard.

Dog er der ingen, som kender det reelle tal for, hvor mange radioer, der bliver ramt.

Bliver plads til kommercielle kanaler

Ifølge Ingeniøren stammer det seneste overslag fra 2015, og her anslog Brancheorganisationen for forbrugerelektronik, BFE, at mellem 200.000 og 400.000 danske DAB-radioer skal udskiftes, når Slots- og Kulturstyrelsen slukker for det gamle signal til oktober.

Styrelsen oplyser til Ingeniøren, at der i løbet af foråret vil komme en offentlig oplysningskampagne, der skal spare radioejerne for ubehagelige overraskelser.

Fordi DAB-signalet bliver skiftet ud, bliver der gjort plads til 12 landsdækkende, kommercielle kanaler.