Tech

Ny forskning: Træer ”taler” sammen og hjælper hinanden

Canadisk professor forklarer, hvordan træer hjælper hinanden og deler næringsstoffer via underjordisk net af svamperødder.

Træer i en skov passer på hinanden og hjælper hinanden med at vokse. Og ”modertræer” kan endda genkende deres eget afkom og passe særligt godt på dem.

Det fortæller Suzanne Simard, der er professor ved University of British Columbia i Canada, hvor hun har brugt 30 år på at forske i de meget komplekse sammenspil mellem træerne i en skov.

For nylig har hun gennemgået sin forskning i et såkaldt TED-foredrag på nettet, der er blevet fordansket af videnskab.dk.

Træerne i en skov er meget tæt forbundet gennem et tæt, underjordisk net af svampetråde, og de udveksler både stoffer som kulstof, nitrogen, vand og hormoner og mere abstrakte meldinger som forsvarssignaler.

- Under jorden er der den her anden verden. En verden med uendelige biologiske stisystemer, som binder træerne sammen og tillader dem at kommunikere. På den måde kan skoven opføre sig, som om den var én enkelt organisme. Det kan måske endda minde dig om en slags intelligens, siger Suzanne Simard i sit TED-foredrag.

Birk og gran deler kulstof

Hendes forskning i træers forbindelse med hinanden blev indledt for 25 år siden.

Hendes første videnskabelige forsøg påviste, at birketræer og douglasgran kunne udveksle kulstof med hinanden. De to træsorter fik lov at optage hver sin radioaktive isotop, og derefter blev de plantet ud mellem hinanden.

Efter kort tid kunne forskerne med geigertællere måle, at træerne havde udvekslet kulstof, skriver videnskab.dk.

TED

TED er en organisation, grundlagt i 1984, der organiserer foredrag om videnskabelige emner på nettet. Forkortelsen TED står for Technology, Entertainment og Design, som var nogle af de første emner.

Nu handler foredragene om alle slags videnskabelige emner. De findes nu på nettet på 110 forskellige sprog.

SE TED's hjemmeside HER

- Det viste sig, at på det tidspunkt på året, om sommeren, sendte birk langt mere kulstof til grantræet end grantræet sendte tilbage. Specielt når grantræet stod i skyggen. Men i senere forsøg viste det modsatte sig at være gældende: At gran sendte mere kulstof til birk end omvendt. Det var fordi grantræet stadig voksede, mens birken havde mistet bladene. Så det viste sig, at de to arter var afhængige af hinanden, som yin og yang, siger Suzanne Simard i sit TED-foredrag.

Forbundet af svamperødder

Disse resultater blev oprindeligt offentliggjort i 1997 i det videnskabelige tidsskrift Nature. Siden har supplerende forsøg vist, at det samme gælder for en række andre næringsstoffer og kemiske stoffer.

Stofferne bliver transporteret frem og tilbage mellem et tæt net af svamperødder, der ligger tæt i jorden under skovbunden og forbinder rødderne på de enkelte træer.

Modertræer kender sit eget afkom

Transporten af stoffer er ifølge Suzanne Simard særlig bemærkelsesværdig i den måde, som store træer ”fodrer” små træer.

- I en enkelt skov kan et modertræ være forbundet til hundredevis af andre træer. Ved at spore vores isotoper, har vi fundet ud af, at modertræer sender deres overskud af kulstof gennem netværket til de små træer i skovbunden, og det er associeret med en fire gange øget overlevelse for de små træer, fortæller Suzanne Simard i sit TED-foredrag.

De store modertræer er endda i stand til at ”genkende” sit eget afkom, forbinde sig til disse små planter med et tættere netværk, og dermed sende mere kulstof til netop dem.

- Vi satte et eksperiment op, hvor vi lod modertræer vokse sammen med både deres egne og fremmedes kimplanter. Og det viser sig, at modertræer kan genkende deres egne, fortæller professor Suzanne Simard.