Tech

Godkendt: Nu må politiet overvåge 600.000 bilister hver dag

Politiet har fået godkendt et system, der er i stand til at overvåge op mod 600.000 nummerplader hver eneste dag.

Næste gang, du kører forbi en politibil, er der god mulighed for, at din nummerplade bliver scannet af et af de nye kameraer, bilerne får installeret.

En kontroversiel type overvågning kaldet ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse), som tidligere er blevet kritiseret af Datatilsynet, er nemlig blevet godkendt.

Det skriver version 2.

Registrerer gps-positioner

Dermed bliver det muligt for politiet at scanne samtlige nummerplader, som passerer politibilerne. Samtidig bliver gps-positionen registreret, så man kan gendanne bilens rute.

- Vi er godt på vej til at lave en fuldstændig registrering af bilisters færden, hvor man indsamler oplysninger om alle borgere, hvor hovedparten er fuldstændig uskyldige, siger Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, til version 2.

Oprindeligt var det meningen, at oplysningerne om nummerpladerne skulle sammenholdes direkte med en liste, som lå lokalt i hver enkelt politibil.

§ 10 ANPG

Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 1, skal slettes i ANPG senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Stk. 2. Personoplysninger omfattet af § 6, stk. 2, skal slettes i ANPG så snart, det er muligt, og senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Må gemme data om borgerne i 24 timer

Men sådan bliver det ikke. I stedet vil man være nødt til at registrere alle biler og opbevare deres information i op til 24 timer.

- Vi har kritiseret den her bekendtgørelse i vores høringssvar, uden at det har haft en effekt. Det er jo en glidebane mod mere overvågning, siger Jesper Lund til TV 2.

Ud over den problematiske masseovervågning mener han, at tiltag som disse ikke bør gennemføres uden at blive behandlet af Folketinget.

Hit eller no-hit

I bekendtgørelsen bliver alle nummerplader, som politiet registrerer, øjeblikkeligt delt ind i 'hit' eller 'no-hit' - alt efter om nummerpladen optræder på et register, som politiet kan sammenholde oplysningerne med.

Har du ikke betalt din bilforsikring, er du efterlyst, er din bil ikke synet, eller står du på andre lister, så vil du være et 'hit'.

§ 6 ANPR

I no-hit-delen kan behandles oplysninger om nummerplader, som ikke er omfattet af § 5, når oplysningerne er indsamlet som led i en målrettet politiindsats. Indsatsen skal være tidsmæssigt og geografisk afgrænset og iværksat på baggrund af en konkret politifaglig vurdering, hvor anvendelsen af ANPG vurderes at være af væsentlig betydning for indsatsen.

Det er registreringerne af alle no-hits der er mest kontroversiel - det vil sige registreringer af alle borgere, der kommer forbi i deres bil, eller som holder på en p-plads, hvor en politibil kommer forbi. 

Du kan læse paragrafferne for no-hits i faktaboksen.

- Vi får at vide, at den tekniske løsning kræver, at man opbevarer no-hits midlertidigt, men så har man jo valgt den forkerte løsning, siger Jesper Lund.