Sundhed

Etisk Råd afviser igen aktiv dødshjælp

Et massivt flertal af danskerne går ind for aktiv dødshjælp, og regeringen har sat en debat om emnet på dagsordenen i år. Men Etisk Råd afviser igen, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt i Danmark, fremgår det af en ny udtalelse fra rådet, der har diskuteret emnet.

Det sker efter, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) i juni bad Det Etiske Råd om en stillingtagen - få dage forinden var en 60-årig mand ved retten idømt en betinget dom på 60 dages fængsel for at have hjulpet sin dødssyge fra til et selvmordsforsøg efter faderens eget ønske.

Optimal lindring = mindre behov

Ifølge rådet er behøvet for at udføre aktiv dødshjælp på dødende patienter forsvindende lille med en optimal lindrende behandling.

"Hvis mulighederne for palliativ behandling (lindrende behandling, red.) udvikles og forbedres i Danmark, vil det være med til, at færre uafvendeligt døende patienter vil se aktiv dødshjælp som et alternativ til livet med terminal sygdom," skriver rådet i sin begrundelse.

"Aktiv dødshjælp bør i nogle tilfælde være lovligt"

Af udtalelsen fremgår det, at medlemmerne i rådet er uenige om, hvorvidt der skal indføres aktiv dødshjælp.

For mens nogle af medlemmerne mener, at fokus bør rettes mod at styrke hjælpen til døende patienter, mener andre, at en ændring af loven kan få negative følgevirkninger på trods af, at det i særlige tilfælde kan være etisk forsvarligt.

En tredje gruppe mener, at aktiv dødshjælp i nogle tilfælde bør være lovligt:

"Nogle medlemmer mener, at både aktiv dødshjælp og/eller assisteret selvmord i særlige tilfælde bør være en mulighed for uafvendeligt døende patienter. Dette er dog under forudsætning af, at denne lovgivning ikke får væsentlige negative følgevirkninger for f.eks. forholdet mellem læge og patient."