Sundhed

Død af rottesygdom efter skybrud

En 62-årig mand er død efter at have fået sygdommen Leptospirose.

Smitten er sandsynligvis sket gennem kontakt med kloakvand ved oprydning af oversvømmede kældre efter skybruddet i København 2. juli. Det oplyser Statens Serum Institut.

I alt er to smittede. Begge personer har ryddet op i kælderen efter skybrud-det. Ved oprydningen er de sandsynlig-vis kommet i kontakt med kloakvand, der er forurenet med rotteurin, som kan indeholde de bakterier, der forårsager Leptospirose.

Smitter via direkte kontakt med urin

Leptospirose er en sjælden sygdom som skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira.

Bakterierne findes i mange dyr, men i Danmark er det som regel bakterier fra rotter, der er årsag til sygdom.

Sygdommen overføres ikke fra person til person, ved kontakt med døde rotter, ved rottebid eller gennem fødevarer/drikkevand. I stedet smitter den via direkte kontakt med urin fra smittede dyr.

Symptomerne på Leptospirose er i begyndelsen ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza. Der kan forekomme høj feber, hovedpine, muskelsmerter og rødsprængte øjne.

Skærper overvågningen

I de alvorlige tilfælde, Weils sygdom, ses relativt hurtigt indsættende svigt af de vitale organer, hvor særligt funktionen af lever, nyre og koagulationssystemet er påvirket.

Statens Serum Institut skærper nu overvågningen af smitte med den alvorlige Leptospirose, efter en mand har mistet livet.

"Vi ved endnu ikke, om der kommer flere tilfælde af smittede københavnere. Vi skærper overvågningen og kigger i de anmeldesystemer, som vi har," siger Robert Leo Skov, overlæge på Statens Serum Institut.

Leptospirose

Det voldsomme skybrud, der ramte København den 2. juli, har krævet sit første offer.

En mand er død efter at være smittet med bakterien Leptospirose.

Leptospirose er en sjælden sygdom som skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira.

Bakterierne er i mange dyr, men i Danmark er det som regel bakterier fra rotter, der er årsag til sygdom. Inficerede dyr udskiller bakterien i stort antal med urinen.

Smitte

Leptospirose smitter ved, at bakterierne trænger ind gennem små sår og skrammer i huden.

Sygdommen overføres ikke fra person til person, ved kontakt med døde rotter, ved rottebid eller gennem fødevarer eller drikkevand.

Derimod smittes mennesker ved at komme i direkte kontakt med urin fra inficerede dyr - eller indirekte for eksempel ved kontakt med kloakvand.

Hvordan undgår man smitte

Ved oprydning og rengøring i kældre, hvor der står vand efter oversvømmelser, er det vigtigt at beskytte sig selv ved at bruge gummistøvler og langskaftede gummihandsker.

Ved afsluttet arbejde bør man tage et bad, tørre sig grundigt med et rent håndklæde og tage rent tøj på.

Det tøj, man har båret under oprydningsarbejdet, lægges direkte i vaskemaskinen og vaskes ved så høj temperatur som muligt - helst over 80 grader.

Alternativt kasseres tøjet i en tillukket sort plastikpose og bortskaffes som almindeligt affald.

Sådan opdages sygdommen

Der går normalt mellem fem og 14 dage fra man smittes med sygdommen, til symptomerne opstår.

Symptomerne på Leptospirose er i begyndelsen ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza.

Der kan ses høj feber, hovedpine, muskelsmerter (særligt i læg og lænd) og rødsprængte øjne.

I de alvorlige tilfælde, Weils sygdom, ses relativt hurtigt svigt af de vitale organer, hvor særligt funktionen af lever, nyre og koagulationssystemet er påvirket.

Påvirkede lunger er også et almindeligt fund i alvorlige tilfælde.

Behandling

Sygdommen kan behandles med penicillin eller andre antibiotika. Behandlingen skal helst sættes i gang inden for de første fire sygdomsdøgn.

Dødelighed

I de alvorlige tilfælde med påvirkning af organerne er dødeligheden 5-15 pct.