Sundhed

Sådan undgår du Clostridium difficile

10 ældre på et plejehjem i Hvidovre er blevet smittet med tarmbakterien Clostridium difficile, der kan være livsfarlig for ældre og svagelige.

Hvordan bliver man smittet med Clostridium difficile?

Clostridium difficile forekommer overalt i omgivelserne. Kommer man ubevidst til at "spise" bakterien, kan man, hvis flere ting er opfyldt, blive syg af bakterien. Det er hovedsagelig ældre, svækkede patienter, som er i behandling med antibiotika for en infektion (eksempelvis lungebetændelse eller blærebetændelse), der bliver syge.

Infektionen kaldes også antibiotikaassocieret diaré. Antibiotika påvirker de bakterier, der normalt findes i tarmen, så det er muligt for Clostridie bakterien at formere sig, danne toxin og dermed forårsage diaré.

Hvordan undgår man at blive smittet?

Man kan ikke helt undgå smitte. Men smitte kan forebygges med god hygiejne og fornuftig brug af antibiotika.

Håndvask (håndhygiejne) ved kontakt med patienter og deres omgivelser er meget vigtig for at forhindre smittespredning.

Den håndsprit, der benyttes på hospitaler og plejehjem, er effektiv over for næsten alle mikroorganismer, men kan ikke slå bakteriesporer ihjel.

På hospitaler, plejehjem og lignende skal man ved diaré derfor først vaske hænderne med vand og sæbe og herefter desinficere hænderne med håndsprit. Det er væsentligt, at såvel patienter som pårørende instrueres i god håndhygiejne.

Uden for sygehuse og plejehjem er håndvask med vand og sæbe tilstrækkeligt.

Hvor kommer bakterien fra?

Bakterien findes overalt i omgivelserne. Den findes hos dyr, mennesker, i vand og naturen i øvrigt. Den findes i særlig store mængder i afføring fra patienter med Clostridium difficile diaré.

Hvorfor udrydder man ikke bare infektionen?

Det er umuligt totalt at udrydde bakterien. Bakterien danner særligt hårdføre sporer, som kan overleve i miljøet i måneder.

Har det noget med rengøring at gøre?

Det kan ikke udelukkes, at smittespredning med Clostridium difficile kan have noget med mangelfuld rengøring at gøre. Det er vigtigt med ordentlig daglig rengøring for at nedbringe antal sporer i omgivelserne. På isolationsstuer med patienter med Clostridium difficile diaré og ved udbrud skal personalet anvende særlige klorholdige rengøringsmidler.

Clostridium difficile 027

Clostridium difficile findes desuden i varianten Clostridium difficile 027. Den er meget smitsom, kan give svær diaré og kan medføre større sygelighed og dødelighed end andre varianter. Den øgede sygdomsfremkaldende evne menes at hænge sammen med, at bakterien producerer flere giftstoffer (toksiner) og desuden danner et særligt binært toksin.

Kilde: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital og Statens Serum Institut.