Sundhed

Patienter bliver syge af medicin

740.000 danske patienter får mere end seks forskellige slags medicin.

Og da præparaterne ofte er ordineret af både den praktiserende læge, speciallæger og sygehuslæger, er der ofte ingen, der har overblik over patientens samlede medicinforbrug.

Undersøgelser viser, at mellem 80 og 100 procent af de kronisk syge patienter, som anvender megen medicin, får helbredsproblemer i form af eksempelvis unødige bivirkninger, længere sygdomsforløb eller genindlæggelser.

Ønsker et bedre samarbejde

Forskere på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet, har gennem de seneste ret år udviklet en samarbejdsmodel for medicingennemgang og medicinafstemning, som inddrager patienter, farmaceuter og læger i en tværfaglig dialog.

Modellen, som hedder medisam, bliver præsenteret på et debatmøde i dag på Det Farmaceutiske Fakultet.

"Vi er nødt at have et bedre samarbejde om medicineringen mellem sygehussektoren og praksissektoren for at sikre et fornuftigt patientforløb," siger Ellen West Sørensen, som er lektor ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi på Københavns Universitet.

"I dag er der et problem med at overføre informationer fra den ene til den anden. Det kan man rette op på ved for eksempel en gang om året at lave et obligatorisk medicintjek i samarbejde mellem en læge og en farmaceut."

Giver gevinster

Selv om et obligatorisk medicintjek for alle patienter, der får flere end seks præparater vil kræve mange ressourcer, er Ellen West Sørensen overbevist om, at det bliver mere end opvejet af de besparelser, som en bedre medicinering vil medføre.

"Medicingennemgange giver sundhedsøkonomiske gevinster i form af nedsat indlæggelsestid og kortere sygdomsforløb," siger Ellen West Sørensen.