Sundhed

Støj koster 1.000.000 sunde leveår

Trafikken dræber. Men også støj fra trafikken bærer hvert år ansvaret for mange tilfælde af dårligt helbred, handicap eller tidlig død i de vesteu-ropæiske lande. Det konkluderer en ny undersøgelse fra Verdenssundhedsorgani-sationen, WHO, ifølge Dagens Medicin.

Én ud af tre europæere er generet af støj i dagtimerne, og én ud af fem får forstyrret sin nattesøvn på grund af larm fra veje, jernbaner og lufthavne. Det konstante støjhelvede øger risiko-en for blandt andet hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk.

Det fører hvert år til, at en million sunde leveår går tabt.

Det konkluderer WHOs europæiske afdeling i en ny undersøgelse, som er støttet af European Commission's Joint Research Centre (JRC).

Indlæringsproblemer og tinnitus

Ifølge undersøgelsen er problemer, som er forbundet med støj, så voldsomme, at kun luftforureningen tegner sig for flere miljøbetingede sygdomme i hele Europa.

Forruden irritation, søvnproblemer og hjertesygdomme bidrager støj også til indlæringsproblemer og tinnitus.

"Støjforurening er ikke kun et spørgsmål om miljø, men er også en trussel mod den offentlige sundhed," siger Zsuzsanna Jakab, direktør for WHO i Europa.

Ifølge undersøgelsen kan ca. 1,8 procent af alle hjerteanfald tilskrives trafikstøj på over 60dB.