Sundhed

Stor uenighed om fedmeoperationer

Sundhedsminister Bertel Haarders (V) og Danske Regioners krav om, at danskere fra 1. januar skal være meget federe og ældre end nu for at få en fedmeoperation, står i skrap kontrast til anbefalingerne fra de lægefaglige eksperter.

Det fremgår af den foreløbige rapport fra et ekspertudvalg nedsat af Sundhedsstyrelsen. Udvalget skulle barsle med sine anbefalinger inden jul men blev overhalet af de politiske anbefalinger, som er langt strengere end dem, de lægefaglige eksperter lægger op til.

"De kriterier, politikerne har meldt ud, ignorere al faglig viden på området. Man ville jo aldrig på samme måde nægte hjertepatienter operation vel vidende, at der ikke er andre alternative, så de må dø af deres sygdom," siger Jens Fromholt. Han er som repræsentant for Dansk Kirurgisk Selskab tovholder i arbejdsgruppen.

Politikerne hæver blandt andet aldersgrænsen for en fedmeoperation fra 18 til 25 år. Samtidig hæves vægtgrænsen, så en patient for at blive opereret skal have et BMI på over 50 mod 40 i dag, hvis patienten ikke har følgesygdomme som diabetes og stærkt forhøjet blodtryk.

Hvis patienten har følgesygdomme som disse, hæves vægtgrænsen for at få en fedmeoperation til et BMI på 35 mod 30 i dag.

"Arbejdsgruppens anbefalinger, som der er enighed om, er at sætte en BMI-grænse på mindst 35, når patienten har følgesygdomme som diabetes og højt blodtryk," siger Jens Fromholt.

Desuden anbefaler eksperterne en BMI-grænse på 40, når patienten ikke har følgesygdomme. Endelig skal der ske en individuel vurdering af patienten, og diæt m.m. skal være afprøvet uden succes.

Aldersgrænsen på 18 år røres der ikke ved.

Arbejdsgruppen har netop skrevet til Bertel Haarder for at få svar på, hvorfor politikerne melder ud, inden de har hørt anbefalingerne fra ekspertgruppen under ministerens egen Sundhedsstyrelse.

Ifølge Bertel Haarder forventes de nye krav at reducere antallet af operationer med 40 procent. Jens Fromholt vurderer ud fra sin erfaring som kirurg, at tallet snarere bliver 75 procent.