Sundhed

Ny type medicin mod migræne på vej

En ny type medicin er på vej, der for-mentlig kan lette tilværelsen for men-nesker, som lider af migræne. Den ny medicin er i vid udstrækning base-ret på dansk forskning, siger Jes Ole-sen, professor i neurologi ved Køben-havns Universitet, til Berlingske Tidende.

"Vi håber at kunne hjælpe nogle af dem, vi i dag ikke har et tilbud til," tilføjer professoren.

Han stod bag oprettelsen af Hovedpine-centret i Glostrup, der både behandler patienter og forsker i årsager til og behandling af svær hovedpine.

Mange kan ikke tåle migræne-medicin

Det anslås, at en halv million danskere lider af den voldsomme hovedpine.

Mange kan hjælpes af den type medicin mod migræne, som allerede findes, men en stor restgruppe kan ikke tåle medicinen, eller den har ingen effekt på dem.

En del af migræne-forskningen hviler på en systematisk undersøgelse af signalstoffer, som menes at udløse oplevelsen af smerte, når blodkarrene omkring hjernen udvider sig og giver migræne.

Giver frivillige hovedpine

Det foregår ved at sprøjte signalstoffet ind i raske og frivillige forsøgspersoner. Hvis det lykkes at give dem en voldsom hovedpine, går forskerne i gang med at finde kemiske stoffer, der kan blokere signalet.

"Vi har aldrig problemer med at finde frivillige. Vi står jo klar til at behandle dem med det samme," forklarer professor Jes Olesen.