Sundhed

D-vitamin udråbt til ny mirakelpille

Kræft, sklerose, sukkersyge, gigtlidelser og hjerte-karsygdomme. Det er blot nogle af de sygdomme, som læger og forskere verden over inklusive Danmark, mener der vil være langt mindre risiko for at få, hvis man spiser tilstrækkeligt med D-vitamin.

De danske sundhedsmyndigheder vil kunne spare op til 23 milliarder kroner, hvis alle danskere tog en daglig D-vitaminpille. Det mener overlæge ved Vejle Sygehus Henrik Hey. Han understreger dog at der skal langt højere dosis til, end den af de danske sundhedsmyndigheder anbefalede daglig dosis på mellem 5 og 10 mikrogram D-vitamin, før indtagelse af D-vitamin har nogen effekt.

Maner til besindighed

Trods de mange undersøgelser, der viser at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og en lang række sygdomme, så maner Sundhedsstyrelsen til besindighed.

"Selv om meget tyder på at D-vitaminmangel hænger sammen med en række sygdomme, mangler vi dog stadig at se overbevisende undersøgelser, der viser en direkte årsagssammenhæng mellem D-vitaminmangel og disse sygdomme." Det siger Christine Brot, der er leder af Sundhedsstyrelsen ekspertgruppe vedrørende D-vitamin.

"Vi vil være helt sikre, inden vi går ud og anbefaler alle danskere at tage store doser D-vitamin D-vitamin. Samtidig skal vi også være helt sikre på at der ikke er nogen bivirkninger ved længere tids indtagelse, før vi sætter den anbefalede dagsdosis op," siger Christine Brot til nyhederne. tv2.

Intet nyt under solen

Det har været kendt siden 1918 at D-vitaminmangel kan resulterer i rakitis, kaldet engelsk syge. Det er i dag også veldokumenteret at D-vitamintilskud kan forebygge knogleskørhed, osteoporose.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen da også at børn under 1 år, gravide og personer over 65 tager et tilskud af D-vitamin. Derudover anbefales børn, kvinder og mænd af anden etnisk oprindelse end dansk at tage D-vitamintilskud, da mange i denne gruppe går tildækket og får for lidt sol. Personer, der ikke kommer udendørs, anbefales også D-vitamintilskud. For det er netop solen der er storleverandør af D-vitaminer, men kun i sommerhalvåret.

Efter bare en halv time i solen om sommeren har kroppen dannet, hvad der svarer til indtagelse af 250 mikrogram D-vitamin. Ved længere tid ophold i solen omdannes D-vitaminet til et uskadeligt stof, som kroppen skiller sig af med via urinen. Man kan altså ikke få en D-vitaminforgiftning af solen.

Det er både Christine Brot fra Sundhedsstyrelsen og Henrik Hey fra Vejle Sygehus enige om, men så hører enigheden også op.

D-vitamin kan spare samfundet for milliarder

Henrik Hey er overbevist om at D-vitaminet har en gavnlig effekt på mange sygdomme. Han fortæller om den nyeste undersøgelse foretaget af den uafhængige amerikanske forsker William B. Grant.

"Undersøgelsen viser at hvis man optimere D-vitaminet, vil man reducere antallet af nye cancertilfælde med 30 %. Det svare til 16 % af sundhedsudgifterne, i Danmarks tilfælde en besparelse på 23 milliarder kroner, alene på cancer, og så komme alle de andre sygdomme til," fortæller Henrik Hey til nyhederne.tv2.

En anden stor gruppe, der ifølge Henrik Hey der vil have gavn af D-vitamin, er Type 2 Diabetes, også kaldet gammelmands-sukkersyge. Henrik Hey er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af over 1300 diabetespatienter og kun 10 % af dem er normalvægtige, resten er overvægtige eller svært overvægtige.

"I stedet for fedmeoperationer, som de bliver tilbudt nu, ville det være langt bedre at forebygge med en kombination af D-vitamintilskud og motion. Vi ved at D-vitamin går ind og stimulere betacellerne i bugspytkirtlen til at danne insulin og samtidig hjælper D-vitaminet med at brænde sukkeret bedre af ude i musklerne. Så her er der altså også en stor gruppe mennesker der vil få et bedre liv og masser af penge at spare for samfundet ved at give D-vitamintilskud," påpeger Henrik Hey.

Han nævner også sygdomme som dissemineret sklerose, mave- og tarmsygdomme, for højt blodtryk, knogleskørhed, depression og træthed, som han mener at D-vitamin har en positiv indflydelse på.

Andre undersøgelser viser sammenhæng mellem D-vitaminmangel og i alt 16 forskellige former for kræft, demens og autisme.

Mangler det afgørende bevis

I Sundhedsstyrelsen kender man godt til de mange undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem kroppens indhold af D-vitaminer og de mange forskellige sygdomme.

"Men vi mangler stadig at se flere overbevisende interventionsstudier, der kan dokumentere en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og de forskellige sygdomme" siger Christine Brot.

Der mangler altså store internationale undersøgelser, hvor der ved lodtrækning vælges to grupper forsøgspersoner, og hvor den ene gruppe får en D-vitaminpille og den anden gruppe får en placebopille uden virkning. Herefter følges de to grupper i forhold til udvikling af en bestemt sygdom.

Vi mangler stadig et direkte bevis på årsagssammenhængen

Christine Brot, overlæge, Sundhedsstyrelsen

De fleste af de undersøgelser vedrørende D-vitamin, der indtil nu er foretaget, er de såkaldte epidemiologiske studier, der er baseret på at måle kroppens indhold af D-vitamin og sammenligne med antallet af for eksempel Type 2 Diabetes.

"Selvom disse undersøgelser viser en vis sammenhæng mellem D-vitaminmangel og flere sygdomme, kan vi ikke være sikre på at det lige netop er manglen på D-vitamin, der er skyld i sygdommen. Vi mangler stadig et direkte bevis på årsagssammenhængen. Det kunne jo tænkes at det var omvendt, at disse sygdomme er årsagen til det lave indhold af D-vitamin, og at D-vitaminindholdet blot er en slags indikator", forklare Christine Brot.

"Derfor vil vi være helt sikre inden vi går ud og anbefaler en medicinering af hele befolkningen," tilføjer hun.

Antioxidanterne skræmmer

Før D-vitaminet har der været flere kandidater til en mirakelpille mod alskens sygdomme.

Der har været E-vitamin, Selen, Folat, der er et B-vitamin, og i 90'erne var det helt hotte antioxidanter.

"Alle troede antioxidanter kunne forhindre en masse sygdomme. Især rygere blev anbefalet at spise antioxidanter i form af Betacaroten, det rød-gule farvestof i gulerødder. En stor undersøgelse af effekten af antioxidanter på rygere i USA blev pludselig stoppet, da det viste sig at dødeligheden blandt de rygere, der spiste antioxidanter var større end dem, der ikke spiste antioxidanter," fortæller Christine Brot.

Senere undersøgelser har vist at det er svært at dossere den rette mængde antioxidanter, og der er store bivirkninger ved at få for meget. I dag står der således på antioxidantpiller advarsler om at de ikke bør indtages af rygere.

700 % af anbefalede daglige dosis

Sundhedsstyrelsen i Danmark fastholder altså at den anbefalede dagsdosis for en almindelig dansker er på mindst 7,5 mikrogram D-vitamin, sådan som en nordisk arbejdsgruppe har anbefalet.

Der er også fastlagt en højeste dosis på 50 mikrogram for voksne og børn fra 11 års alderen og 25 mikrogram for børn til og med 10 år, som ikke bør overskrides uden lægelig grund.

Samtidig har Fødevarestyrelsen sat en grænse på 38,5 mikrogram, som det det højeste en enkelt D-vitaminpille må indeholde. Ved større mængder D-vitamin bliver pillen defineret som medicin, der skal udskrives af en læge.

Hvis man på apoteket beder om de stærkeste D-vitaminpiller, kan man få dem med et indhold på 35 mikrogram per pille. På pilleglaset står der at en enkelt pille indeholder 700 % af den daglige anbefalede dosis.

Christine Brot erkender at det kan virke forvirrende for brugerne at de kan købe D-vitaminpiller, der er 7 gange stærkere end de almindelige multivitaminpiller, som indeholder 5 mikrogram D-vitamin.

"Vi følger hele tiden udviklingen nøje, og Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen arbejder på om de nuværende anbefalinger skal ændres. Men da det ikke er afklaret om der er uheldige virkninger af at tage store doser D-vitamin, kommer vi næppe til at anbefale befolkningen at tage tilskud i den størrelsesorden," siger hun.

Langt fra nok

Men ifølge Henrik Hey er selv 35 mikrogram ikke nok til at få nogen effekt af D-vitamintilskud. De fleste undersøgelser viser at man skal op over de 50 mikrogram, før man begynder at se en virkning af D-vitaminet.

Problemet er at danskere i den grad lider af D-vitaminmangel, især i vinteråret.

Der er enorme beløb at spare ved at give D-vitamin

Henrik Hey, overlæge, Vejle Sygehus

"Vi har undersøgt blodprøver fra flere end 18.000 personer på Vejle Sygehus, og de viste at 45 % personerne havde for lavt indhold af D-vitamin," forklare Henrik Hey.

Indholdet af D-vitamin i kroppen måles på mængden af det såkaldte 25-hydroxyvtamin D (25-OHD), og her er der bred enighed om at dette tal bør ligge omkring 50 nmol/liter.

I Henrik Heys undersøgelser havde 45 % et indhold, der var laver end de anbefalede 25-OHD på 50 nmol/liter og 5 % havde et indehold af 25-OHD, der var laver end 10 nmol/liter. Kun 19 % af de 18.000 undersøgte havde et indhold der lå over det anbefalede.

"Det viste sig at der kun var fire personer der lå over vores øvre grænse, og alle fire havde kort forinden havde været på ferie i sydens sol," fortæller Henrik Hey.

"Jeg fik lov at følge den ene patient, og det viste sig at hendes indhold af D-vitamin hurtigt faldt til det normale, og efter tre måneder var det under det anbefalede 50 nmol/liter. Men jeg ved at hun snart skal på ferie igen," griner Henrik Hey og fortsætter, "så det ser ud til at sådan en gang solferie i vintermånederne booster ens D-vitaminindhold."

Henrik Hey forklarer at hans undersøgelser peger på at man skal op på et D-vitamintilskud på mindst 50 mikrogram for at indholdet i af 25-OHD i blodet ligger på det anbefalede niveau på 50 nmol/liter.

EU har sat den øverste grænse for et sikkert indtag af D-vitaminer på 50 mikrogram gennem længere tid. Men ifølge Henrik Hey viser flere undersøgelser at der ikke er nogen bivirkninger ved lang tids indtagelser af helt op til 250 mikrogram D-vitamin dagligt.

For at være på den sikre side har Henrik Hey en tommelfingerregel for, hvordan man får det rette indhold af D-vitamin. "Begynd at spise 50 mikrogram D-vitamin, når du tager havemøblerne ind, og sæt det ned til 25 mikrogram, når du stiller havemøblerne ud igen," lyder rådet.

D-vitamin under WHO's lup

Verdenssundhedsorganisationen WHO har også studeret effekterne af D-vitamintilskud nærmere. WHO udkom sidste år med en stor rapport på 465 sider om sammenhængen mellem D-vitamin og cancer.

WHO konkluderer at resultater fra både observationsundersøgelser og lodtrækningsundersøgelser tyder på at D-vitamintilskud resulterer i en laverer dødelighed. De særlige sundhedsmæssige betingelser for en lavere dødelighed er dog ikke fastslået.

Med hensyn til endetarmskræft har WHO ikke fundet nogen effekt af D-vitamintilskud. Angående brystkræft skriver WHO at der er store forskelle på undersøgelserne og resultaterne er svage. WHO mener, det er påkrævet med flere og mere grundige undersøgelser. Endelig viser observations-undersøgelser af prostatakræft en lille eller ingen effekt af D-vitamintilskud.

WHO slår også fast at der ikke er nogen undersøgelser, der viser, om der er helbredsmæssige risici ved længere tids indtagelse af høje doser D-vitamin. WHO peger på at tidligere undersøgelser af indtagelse af store doser antioxidanter eller hormoner gennem lang tid har medført alvorlige bivirkninger.