Coronavirus

Dagens coronatal: Stort overblik opdateret hver dag klokken 14

Få Danmarks bedste coronaoverblik med alle graferne over nyeste coronatal fra Danmark og verden. Så mange er smittede, indlagte og døde.

  • Kilde: Sundhedsstyrelsen. Positivprocenten er ud fra PCR-testede danskere og bekræftede tilfælde.
Seneste døgns udvikling
  • Tallene er opdateret {{=it.updated}}
  • {{=it.disclaimer}}

Hjælp os med at forbedre denne side ved at svare på tre korte spørgsmål.

Hele verden
Henter data...

Opdateret

Kilde: Johns Hopkins University

Denne artikel blev udgivet første gang 27. februar 2020 og er siden blevet opdateret dagligt.

Vi kan anbefale at installere vores app 'TV 2 NYHEDER', hvor du hver dag kan få en push-besked, når dagens coronatal er opdateret. Tilmeld dig kategorien 'coronavirus'.

Hvad er dagens coronatal?

Dagens coronatal over nye smittede, indlagte, døde og testede findes i toppen af denne artikel sammen med dagens positivprocent. Det tal beregner TV 2 ud fra antallet af smittede og prøver. Resten af nøgletallene leveres klokken 14 af Statens Serum Institut. Nøgletallene opdateres som udgangspunkt klokken 14 hver dag, når Statens Serum Institut offentliggør opdaterede coronatal. Nøgletallene i toppen kan ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med graferne i artiklen, da for eksempel grafen over det dagligt antal nye smittede er opgjort efter prøvedato og ikke offentliggørelsesdato. Da det kan tage op til fire dage fra podning til registrering, indeholder dagens smittetal øverst i artiklen altså positive prøvesvar fra flere dage, fordi den viser, hvor meget det samlede antal smittede er steget i forhold til dagen før.

Hvorfor viser I ikke data om kviktests/antigentests?

Statens Serum Institut inkluderede i marts 2021 kortvarigt også tal for antigentests – de såkaldte kviktests – i deres daglige smittetal. Efterfølgende viste det sig dog, at mange af dem var falske positive, da de blev kontrolleret med den mere nøjagtige PCR-test. Derfor betragter Statens Serum Institut først en person som smittet, når personen har en positiv PCR-test. Er personen testet positiv i en kviktest, betragtes det som et "muligt" tilfælde.

Hvad er dagens coronatal i min kommune?

De kommunale coronatal kan findes i flere grafikker højere oppe i denne artikel. Data stammer fra Statens Serum Institut. De smittede bliver registreret ud fra deres bopælskommune. Eksempelvis vil en person, der bliver testet positiv under en ferie på Bornholm, tælle med i statistikken for den kommune, hvor han eller hun har folkeregisteradresse. Hjemløse, udlændinge og andre uden folkeregisteradresse bliver derfor heller ikke talt med i de kommunale tal.

Hvorfor er dagens coronatal ikke opdateret?

De fleste af coronagraferne i denne artikel opdateres hver dag klokken 14.00, når Statens Serum Institut offentliggør de nyeste coronatal. For enkelte grafer bliver der dog ikke offentliggjort nye coronatal hver dag. Nogle grafer offentliggør myndighederne kun nye tal for én gang om ugen. Under hver graf står der, hvor ofte de bliver opdateret. Tekniske nedbrud hos Statens Serum Institut eller andre kan dog forsinke dagens coronatal. Det er sket flere gange. Hvis du besøger siden tit, kan din browser finde på at vise en tidligere version af coronagraferne i stedet for den nyeste for at indlæse siden så hurtigt som muligt. I det tilfælde hjælper det at genindlæse siden og eventuelt tømme din browsercache.

Hvor kommer de daglige coronatal fra?

De danske coronatal på denne side stammer primært fra Statens Serum Institut, som de selv indhenter fra andre danske myndigheder som Sundhedsstyrelsen, Det Centrale Personregister og Dødsårsagsregistret. Til enkelte andre grafer på siden hentes der coronadata direkte fra Sundhedsstyrelsen. For de udenlandske smittetal bruges The Johns Hopkins Center for Health Security. Kilden til data fremgår under hver graf.

Hvorfor vises de seneste to dages tal ikke i flere af graferne?

Vi viser for flere af graferne ikke de seneste to dages tal, da de ofte ikke giver et retvisende billede. Det gør de ikke, fordi de fleste af graferne her på siden er tallene optegnet efter, hvornår prøven blev taget, patienten blev indlagt eller personen afgik ved døden. Derfor vil de seneste to dages tal altid være mindre end det reelle antal smittede, testede og døde. Nøgletallene i toppen af siden viser derimod stigningen i totaltallene siden dagen før. En person, der bliver podet mandag, kan godt først få sit svar tirsdag, som så bliver en del af nøgletallene onsdag. Ifølge Statens Serum Institut får man det mest nøjagtige billede af epidemiens udvikling ved at se data på prøvetidspunkterne og ikke først, når de er blevet registreret.

Hvorfor ændrer graferne sig bagudrettet?

Der er en vis forsinkelse i registreringen af smittede, indlagte og døde. Der kan gå flere dage, før data er samlet ind og registreret. I de fleste tilfælde tegner vi graferne efter tidspunktet for podningen, indlæggelsen eller dødsfaldet, da det giver det mest nøjagtige billede af epidemien. Men det betyder også, at data for de seneste dage ændrer sig, efterhånden som data kommer ind og bliver registreret. I mindre omfang bliver data også ændret bagudrettet, hvis der bliver opdaget fejl eller kommer mere nøjagtig data.

Hvordan beregnes positivprocenten?

På denne side er den landsdækkende positivprocent beregnet som andelen af smittede i forhold til antallet af prøver. Data fra kviktests indgår ikke her. Kun prøver fra PCR-tests. Grafen over positivprocenten er beregnet ud fra de daglige nøgletal. Statens Serum Institut offentliggør også historiske tal for positivprocent, der er beregnet ud fra prøvedato. De to grafer er ikke helt ens, men efter meget feedback fra læserne valgte vi bruge den mere rå version, der kan ses her på siden. I marts 2021 inkluderede Statens Serum Institut kortvarigt også positive kviktests i deres smittetal. Men igen fra 25. marts 2021 indgår igen kun smittede, der er blevet testet ved PCR-test.

Hvorfor kan kommunernes positivprocent ikke sammenlignes direkte med den landsdækkende positivprocent?

Positivprocenten på landsplan er beregnet ud fra de daglige nøgletal over smittede og testede. Men i de kommunale tal indgår kun personer med folkeregisteradresse. Desuden bliver de kommunale tal opgivet for den seneste uge og ikke det seneste døgn. I det tal sørger Statens Serum Institut for, at en smittet person kun kan optræde én gang per uge, selvom personen bliver testet positiv flere gange. Derfor kan de to positivprocenter ikke sammenlignes direkte.

Hvorfor er en uge ikke syv dage i opgørelserne fra Statens Serum Institut?

De steder på siden, hvor vi opgiver smittetal for den seneste uge, er der reelt tale om data fra de seneste ni dage. Det er den måde, som Statens Serum Institut har valgt at opgøre det på, da de seneste to dages prøvesvar oftest er forsinket. Det giver ifølge SSI det bedste estimat af ugens tal.

Hvor mange er indlagt med coronavirus?

Oplysninger om indlagte med covid-19 hentes fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Data stammer båder fra Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) og de daglige øjebliksbilleder, som de danske regioner rapporterer til myndighederne hver dag. Grafen over de indlagte på danske hospitaler viser det aktuelle øjebliksbillede over antal indlagte og ikke alle, der har været indlagt på et tidspunkt.

Hvor mange er døde af coronavirus?

Verdenssundhedsorganisationen og Statens Serum Institut definerer covid-19-relaterede dødsfald som folk, der er døde inden for 30 dage efter at være blevet testet positive for coronavirus. Statens Serum Institut finder tallet ved at samkøre en række offentlige databaser, så dødstallet kan følges løbende og dag for dag. Det betyder altså ikke nødvendigvis, at de er døde af coronavirus, men at de er døde med coronavirus. Reelt har coronavirus været en medvirkende årsag i så godt som alle de registrerede dødsfald. Det viste en undersøgelse fra SSI tidligt i epidemien.

Hvordan bliver det testkorrigerede incidenstal beregnet?

Det "testkorrigerede incidenstal" er et forsøg på at sammenligne den seneste uges smittetal mellem kommuner. De kommuner, hvor der testes massivt, registrerer ellers også et tilsvarende større antal smittede end i de kommuner, hvor der testes mindre. Det nye tal tager derfor højde for kommunernes testmængde, når incidensen udregnes. Det testkorrigerede incidenstal viser altså, hvor mange nye smittede per 100.000 indbyggere, der har været den seneste uge. Når man vel at mærke også tager højde for, hvor mange der er blevet testet i kommunen. For at få så præcise tal som muligt, bliver smittetallene for de to seneste dage ikke regnet med, da de vil stige, efterhånden som testresultaterne bliver registreret. Statens Serum Institut forventer at opdatere tallet hver torsdag.

Hvordan bliver smittetallene beregnet på sogneniveau?

SSI opgør ikke længere sognetal. Det stoppede pr. 31. januar 2022.