Ti anbefalinger skal gøre flere mænd til jordemødre og kvinder til tømrere

Stor kønsopdeling på flere uddannelser betyder meget kønsdominerede brancher. Det skal anbefalinger nu ændre, så også kvinder ønsker at blive tømrer.

Flere mænd skal i fremtiden drømme om at blive sygeplejerske eller jordemoder, og flere kvinder skal søge mod elektriker- eller tømreruddannelsen.

Sådan lyder det fra arbejdsmarkedets parter, der er gået sammen om anbefalinger for at sikre et mindre kønsopdelt arbejdsmarked.

Der er mere tale om nudging

Nanna Højlund, næstformand, FH

Nanna Højlund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), oplyser i et interview med TV 2, at identitet og køn ifølge de unge selv spiller en stor rolle for deres valg af uddannelse.

- Det er vigtigt at vælge noget, som man synes er spændende at arbejde med, og det er ærgerligt, hvis et kønsstereotypt billede bremser det valg, siger hun.

For lige nu er kønsopdelingen på en række uddannelser for stor, lyder det – og i en sådan grad at ingen mænd mellem 15 og 22 år ifølge en undersøgelse fra Epinion fra 2022 har jordemoderuddannelsen som førsteprioritet, når det gælder uddannelsesvalg. Omvendt har kun 8 procent af kvinderne for eksempel tømreruddannelsen som førsteprioritet.

Uddannelsessteder skal arbejde bevidst med rollemodeller

Det er fem store spillere på arbejdsmarkedet, der er gået sammen om anbefalingerne.

Det gælder Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Danske Regioner, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL).

- Ansvaret ligger bredt hos os alle sammen, men vi vil som arbejdsmarkedets parter gerne være med til at sætte en retning. Vi prøver at starte diskussionen bredt, siger Nanna Højlund.

I fællesskab kommer de med ti anbefalinger om blandt andet mere praksisorienteret skole, og at uddannelsesinstitutioner arbejder bevidst med rollemodeller, der har valgt at gå imod kønsnormen.

En anden anbefaling går på, at arbejdspladser er opmærksomme på kønsdiversitet, når de rekrutterer nye medarbejdere.

- Det er sådan med ligestilling, at det er en af de bevægelser, der går allermest langsomt, hvis man ikke presser lidt på. Vi kommer ikke med de store omvæltninger sådan rent lovgivningsmæssigt. Der er mere tale om nudging, siger Nanna Højlund.

Du kan se alle anbefalingerne herunder.

De ti anbefalinger

  1. Pædagogisk personale – lærere, vejledere med mere – skal klædes ordentligt på og have fokus på mangfoldighed og køn under børns uddannelsesforløb.
  2. Grundskoler skal indgå i et styrket samarbejde om en mere praksisorienteret skole med kommuner, lokale arbejdspladser og ungdomsuddannelser.
  3. Organisationer og frivillige får hjælp til at understøtte et foreningsliv, hvor tonen og kulturen er fordomsfri og inkluderende.
  4. Uddannelsesinstitutioner skal gentænke kommunikationen til de unge for at undgå ubevidste kønsbias.
  5. Uddannelsesinstitutioner skal i højere grad arbejde strategisk og bevidst med rollemodeller, der har valgt at gå deres egen vej og mod kønsnormen.
  6. Forskning inden for sammenhænge mellem køn og uddannelsesvalg skal styrkes og have attraktive rammer.
  7. Uddannelsesinstitutioner skal i samarbejde med elever og studerende drøfte, hvordan en bedre trivsel og et godt undervisningsmiljø bliver sikret.
  8. Arbejdspladser tager initiativ til at drøfte, hvordan man bedst sikrer en fordomsfri og inkluderende arbejdspladskultur og retorik.
  9. Faglige organisationer skal understøtte kollegiale fællesskaber på arbejdspladserne blandt kollegaer, der har valgt en kønsutraditionel karrierevej.
  10. Arbejdspladser skal være nysgerrige og opmærksomme på at sikre kønsdiversitet blandt medarbejderne, herunder at stillingsopslagene appellerer bredt på tværs af køn.