Ny taskforce skal gennemgå skæve ejendomsvurderinger

Vurderingsstyrelsen har modtaget 4360 skriftlige henvendelser – og der har "været tryk på telefonerne", lyder det.

Mange af landets boligejere kunne knap nok tro deres egne øjne, da de for en uge siden fik adgang til deres nye, midlertidige ejendomsvurderinger.

I mange tilfælde var ejendommenes grundværdi nemlig steget eksplosivt, og for nogle boligejere oversteg grundværdien pludselig ejendomsværdien.

Det er på den baggrund, at der nu iværksættes en række initiativer, som skal forbedre de foreløbige vurderinger.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Der har i pressen været flere eksempler på skæve vurderinger. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu iværksætter initiativer, der skal skabe endnu mere tryghed for boligejerne og sikre, at der bliver kigget på de foreløbige vurderinger, der er meget skæve, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Skal hjælpe med boligsalg

Blandt andet etableres en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, som skal se på de nye ejendomsvurderinger, der "rammer meget skævt", og gennemgå en række sager, hvor der er rejst spørgsmål om ensartetheden af vurderingerne.

Udover den nye enhed etableres også en taskforce "med fokus på at afhjælpe de situationer, hvor en foreløbig vurdering giver udfordringer i forhold til køb og salg af en bolig".

I de tilfælde, hvor boligejerens grundværdi og dermed også grundskyld er steget eksplosivt, gives der nemlig en skatterabat. Det betyder, at de nuværende boligejere ikke skal betale mere i ejendomsskat, end de allerede gør.

Men hvis boligen sælges videre, frafalder skatterabatten, og køberen skal dermed, som det ser ud lige nu, betale den nye, højere grundskyld.

Derfor kan de nye ejendomsvurderinger give udfordringer for de boligejere, som står over for et boligsalg inden for den nærmeste fremtid.

Men det skal der altså gøres noget ved.

Ifølge Skatteministeriet er der tale om en fokuseret indsats, som skal sikre hurtig behandling af sagerne, og taskforcen har allerede afsluttet de første afgørelser.

Tryk på telefonerne

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at Vurderingsstyrelsen siden offentliggørelsen af ejendomsvurderingerne har modtaget 4360 skriftlige henvendelser.

Knap 450 borgere har benyttet den blanket på Vurderingsportalen, hvor man kan ansøge om at få genoptaget sin foreløbige vurdering.

Derudover har der "været tryk på telefonerne" i Vurderingsstyrelsens kundecenter, lyder det. Derfor mander man nu op på telefonerne.

Der er ifølge Skatteministeriet tale om seks forskellige initiativer, som iværksættes for at forbedre ejendomsvurderingerne.

  • En ny enhed, som skal kigge på de skæve vurderinger.
  • En taskforce med specialister, som skal hjælpe borgere, der skal købe eller sælge ejendomme, og som derfor har brug for, at den foreløbige vurdering ikke er skæv.
  • En analyseenhed skal afdække yderligere fejl, der giver anledning til rettelser.
  • Vurderingsstyrelsen vil "målrette kommunikation og vejledning" ved at "vende tilbage til boligejeren, hvis der er grundlag for at ændre den foreløbige vurdering".
  • Telefonbetjeningen hos Vurderingsstyrelsen opgraderes.
  • Der er etableret en blanketløsning på Vurderingsportalen, som mange allerede har benyttet. Hvis henvendelserne fra boligejere medfører en ændring af den foreløbige vurdering, arbejdes der på, at det også kan slå igennem på Vurderingsportalen.