- Hvis der er noget at komme efter, vil det vise sig, siger politiformand

Politiforbundet er ikke enig i kritikken af politiklagemyndigheden.

Det er forfejlet, når man som forsvarsadvokat anbefaler sine klienter ikke at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, hvis klienterne mener, de er blevet udsat for uretmæssig behandling af politiet.

Sådan siger forbundsformand i Politiforbundet, Heino Kegel nu til TV 2, efter at flere advokater peger på, at det i langt de fleste tilfælde ikke giver mening at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi bevisbyrden er for svær at løfte for at få medhold.

- Det er vigtigt at huske, at det kun er i meget få tilfælde, at man overhovedet rejser kritik, siger Heino Kegel og påpeger, at der sidste år blev rejst rekordmange anklager mod politiet.

Men det er vel også det, der er kritikken fra advokaterne. At DUP ikke har ressourcer til at løfte bevisbyrden?

- Men nĂĄr man har den holdning, er pointen, at man er utilfreds med det antal sager, hvori der bliver rejst kritik af politiet. Man burde i stedet kigge pĂĄ, hvorfor der er sĂĄ fĂĄ sager, hvor der bliver rejst kritik, siger forbundsformanden.

Og ifølge Heino Kegel er svaret, at betjentene "langt hen ad vejen" gør deres arbejde "rigtig godt".

Svar fra DUP

TV 2 har forelagt advokaternes kritik for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og ville gerne have interviewet direktør Charlotte Storgaard.

Hun er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvori hun uddyber, hvad der iværksættes, når en klagesag efterforskes:

- Når Politiklagemyndigheden undersøger en adfærdsklagesag eller efterforsker en straffesag, iværksættes en så tilbundsgående undersøgelse/efterforskning, som det er muligt i den konkrete sag. Politiklagemyndigheden undersøger/efterforsker herunder, om der kan tilvejebringes oplysninger, der med den fornødne bevismæssige sikkerhed understøtter eller afkræfter klagerens/anmelders beskrivelse/opfattelse af episoden.

- Hvilke undersøgelses- eller efterforskningsskridt, der iværksættes, afhænger af den konkrete sag. De efterforskningsskridt, der typisk foretages, er indhentelse af udtalelser/afhøring af klager/anmelder, afhøring af vidner, indhentelse af videooptagelser og videoovervågning, indhentelse af lydfiler og radiokorrespondance, indhentelse af lægelige oplysninger, indhentelse af udtalelser/afhøring af indklagede/anmeldte og indhentelse af sagsmateriale fra politikredsen.

Samtidig påpeger han, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvad man kan klage over ved politiet.

- Det kunne jo være, det er fordi, man drukner DUP i sager, at de ikke har ressourcer nok og bliver nødt til at prioritere, siger Heino Kegel.

- Deres bud er lige sĂĄ godt som mit

Forbundsformanden tror ikke, at der vil blive rejst kritik i flere sager, hvis der bliver efterforsket mere.

Men det kan du vel ikke vide?

- Nej, og det kan forsvarsadvokaterne heller ikke. Deres bud er lige så godt som mit. Men jeg har været ansat i politiet i 25 år, og jeg ved, hvor professionelle mine medlemmer er. Så jeg tror ikke, det vil ændre noget, svarer Heino Kegel.

Ifølge forbundsformanden er man "blevet vendt og vejet og målt", når man har været "igennem en tur i DUP".

- Hvis der er noget at komme efter, vil det også vise sig. Så jeg køber ikke kritikken af, at DUP ikke er tilsvarende og ikke løser opgaven, lyder det fra Heino Kegel.

PĂĄ Ă©t punkt er han dog enig med advokaterne. OgsĂĄ i Politiforbundet efterlyser man nemlig flere ressourcer til DUP.

- Når der bliver klaget over vores medlemmer, varer sagsbehandlingen mellem 6 og 12 måneder. Det er urimeligt at trække dem gennem så langstrakt en proces, hvor de bliver undersøgt og mistænkeliggjort, siger han.

Blev lagt ned af betjente og fik peberspray

Debatten om Den Uafhængige Politiklagemyndighed kommer efter en video af en opsigtsvækkende anholdelse på Christianshavn er blevet omtalt i flere medier.

Her kan man se den anholdte Adam Dyrvig Tatt ligge på fortovet, mens fire betjente sidder på ham, og den ene sprøjter peberspray i øjnene på ham.

Onsdag kom han cyklende ad Prinsessegade på Christianshavn – et område, hvor Københavns Politi i slutningen af august indførte en visitationszone efter et dødeligt skyderi på Christiania.

Her skulle han efter eget udsagn hente sine to børn i en nærliggende sfo, da han blev stoppet af en betjent for at holde sin mobil, mens han kørte på cykel.

Betjenten bad om id, hvilket den 43-årige chefredaktør ikke havde på sig, da han havde glemt sin pung på arbejdspladsen, har han tidligere forklaret til TV 2.

Video: Rikke Løve

Han afviste betjentens sigtelse, da han ikke mente, at han havde brudt loven, da han havde brugt høretelefoner og blot havde telefonen i hånden.

Herefter eskalerede situationen.

Sagen er nu overgået til DUP, som skal undersøge, om Adam Dyrvig Tatt blev behandlet unødvendigt hårdhændet.

SĂĄ mange gange har politiet fĂĄet kritik

Politiklagemyndigheden bruger flere grader af kritik, når den afgør klagesager.

Politiklagemyndigheden afgjorde sidste år 960 klagesager om politipersonales adfærd. Sådan fordeler de sig:

  • I 141 sager blev klagen enten tilbagekaldt, afvist som forældet eller videresendt til politidirektøren til afgørelse som en dispositionsklage.

  • 207 sager blev afgjort med notitsbehandling.

De resterende 612 sager fordeler sig sĂĄledes:

  • I 30 sager blev der udtalt kritik.

  • Ud af de 30 sager blev adfærden blev fundet meget kritisabel i 7 sager.

  • I 21 af de afgjorte sager blev adfærden fundet beklagelig eller uhensigtsmæssig.

  • I 561 tilfælde var der ikke grundlag for kritik (herunder modstridende forklaringer – "pĂĄstand mod pĂĄstand")

  • Der var ingen sager, hvor man vurderede, at politibetjentens adfærd havde været særdeles kritisabelt.

Kilde: DUP