København vil tage helt nye midler i brug mod Pusher Street, men Løhde siger nej

I hovedstadskommunen er der flertal for et forsøg med at legalisere cannabis. Overborgmesteren håbede, at det kunne begrænse bandernes fortjeneste.

Lørdag 26. august gik to maskerede mænd ind på Christiania og åbnede ild ved Stjerneskibet.

En person blev dræbt, mens fire efter alt at dømme ganske tilfældige mennesker blev såret.

Det var en eskalering af bandekonflikten, forklarede politiet efterfølgende, og både staten, ordensmagten, christianitterne og Københavns Kommune er nu gået sammen om at få lukket Pusher Street.

Blot ni dage før det blodige skyderi afviste indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) dog et københavnsk forslag om at gennemføre en forsøgsordning med legalisering af cannabis. Et af ordningens formål er netop at nedbringe hashrelateret bandekriminalitet.

Det oplyser Københavns Kommune til TV 2.

Regeringen har ingen planer om at legalisere hash

Sundhedsminister Sophie Løhde (V)

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) mener i kølvandet på hændelsen lørdag, at det er tid til at forsøge sig med nye metoder.

- I København mener vi, at situationen kræver nye tiltag. Og legalisering kan være en del af løsningen, fordi vi dermed tager millionerne op af lommerne på de kriminelle, siger hun i et skriftligt svar til TV 2.

Der er i hendes optik brug for en langsigtet løsning på Pusher Street-problematikken ulig noget, der er prøvet af før, lyder det.

Hun understreger dog, at en godkendelse af hovedstadens cannabisforsøg ikke er en forudsætning for, at kommunen vil gå med til helhedsplanen om at lukke Pusher Street.

Københavnerne havde dog helst set, at legalisering er en del af planen, som er ved at blive udformet. Det vil regeringen ikke give tilladelse til.

Kan ikke vente på Christiansborg

Allerede 8. august forsøgte christianitterne at lukke Pusher Street. Det var i de tidlige, mørke morgentimer, at de blokerede gaden med containere og betonklodser.

Der skulle kun gå ganske få timer, før gaden igen var åben.

Historien gentog sig, efter at fem mennesker blev skudt. Selvom christianitterne, politiet, kommunen og regeringen alle meldte ud, at nu ville gaden blive lukket, gik der ikke længe, før den atter var åben.

Det er netop derfor, at det ikke vil give mening at gentage de samme handlinger fra førhen, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

- Jeg er optaget af, hvad vi i København selv kan gøre nu, for vi kan ikke sidde på hænderne og vente på, at Christiansborg skifter holdning og løser problemerne for os. Vi må selv tage ansvar. Og det gør vi nu sammen med aktørerene, som er engageret i Christiania.

Kan du forstå, at regeringen har bekymringer for sundhedsfaren ved cannabis?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men i København mener vi, at følgevirkningerne af det illegale marked overstiger skadevirkningerne af produktet.

Politiet vurderer, at legalisering af hash ikke i sig selv vil medføre et markant fald i organiseret kriminalitet

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Borgerrepræsentanter fra både Socialdemokratiet og Venstre i København har allerede stemt for cannabis-forsøget.

Derudover støttes forslaget af borgerrepræsentanter fra Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Københavnermodellen

Produktionen skal være lovlig og foregå i Danmark i offentligt regi. Fem til seks kommunale udsalgssteder skal placeres centralt i bydelene og bemandes med særligt uddannet personale. De skal holde åbent i dagtimerne, undtagen et enkelt udsalgssted, der er døgnåbent. Udsalgsstederne skal ikke forhandle andre produkter end den legale hash og eventuelt tilbehør. De skal have en neutral indretning, og der skal være adgang til information om produkter, skadevirkninger og behandlingstilbud. 

Købere af den legale hash skal være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark. Købere skal legitimere sig med sygesikringsbevis, men ikke registreres. Købere må maksimalt købe fem gram om dagen. Der kan udarbejdes særlige retningslinjer for misbrugere.

Kilde: Københavns Kommune

Regeringen er lukket for forsøgsordning

Der har de seneste år været en forråelse af de forskellige bander, der holder til på Christiania.

Det ses blandt andet ved, at der lige nu er tre uopklarede drab på fristaden. Sophie Hæstorp Andersen trækker tråde mellem forråelsen og de mange penge, der tjenes på ulovligt hashsalg.

- Helt overordnet tror jeg, at forråelsen mere end noget andet handler om de enorme summer, der er forbundet med det lukrative stofmarked, og om at der er flere bander og grupperinger, som vil have del i det, siger hun.

Begrundelsen for sundhedsministerens afslag er et notat fra Sundhedsstyrelsen, der ifølge Sophie Løhde viser alvorlige skadevirkninger forbundet med cannabis.

Det fremgår af hendes svar til Sophie Hæstorp Andersens anmodning om at prøve at legalisere cannabis i en periode.

Sophie Løhde har blot en enkelt linje at tilføje i sit skriftlige svar til TV 2:

- Regeringen har ingen planer om at legalisere hash eller at igangsætte forsøg på området.

Heller ikke justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil gå med til at inddrage forsøgsordningen i samarbejdet med Københavns Kommune om at lukke Pusher Street.

- Jeg hæfter mig ved, at politiet vurderer, at legalisering af hash ikke i sig selv vil medføre et markant fald i organiseret kriminalitet, men at kriminaliteten formentlig i højere grad vil flytte til andre kriminalitetsområder.

I stedet mener justitsministeren, at Pusher Street godt kan lukkes med en stærk politimæssig indsats.

Da det ikke har været muligt at få andet end et skriftligt svar fra Peter Hummelgaard, vides det ikke, om der menes en endnu større indsats end den, der har været de seneste årtier.

Derudover skal der eksempelvis nye butikker eller boliger til i området ved Pusher Street, som kan tiltrække nogle andre typer til gaden, skriver Peter Hummelgaard i sit skriftlige svar til TV 2.