Hjørnesten i Forsvaret ramt af skandaler – i mange år har den levet sit eget liv

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er centrum for skandalesag om misinformation. Den er samtidig en af tre bærende søjler i Forsvaret.

Projektørlyset er blevet rettet mod en særlig styrelse i Forsvarsministeriet, efter at det nu står klart, at der er begået flere fejl i forløbet om våbenindkøb af artillerisystemer fra den israelske våbenproducent Elbit.

Sagen har fået Forsvarsministeriets departementschef, Morten Bæk, til offentligt at beklage over for forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), mens ministeren har sagt undskyld til Folketinget.

I centrum for skandalen er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, som har givet forkerte oplysninger om sagen.

FMI er en af statens allerstørste indkøbscentraler med over 2300 medarbejdere, der hvert år administrerer et budget på omkring ti milliarder kroner. Det beløb vil vokse markant de kommende på grund af det seneste forsvarsforlig.

Og så er det en styrelse, der også tidligere er blevet sat i et kritisk lys.

Eksperter har forskellige syn på styrelsen. En fremhæver, at den er udsat for et krydspres, der kan minde om filmene 'Mission: Impossible'. En anden vurderer, at styrelsens største udfordring er en dårlig kultur blandt nogle medarbejdere.

Elbit-sagen kort fortalt

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremlagde 26. januar en hastebehandling i Folketinget af en anskaffelse af våbensystemer fra den israelske producent Elbit Systems.

Det skete, efter at Jakob Ellemann-Jensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) 19. januar orienterede Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om, at Danmark ville donere 19 artillerisystemer til Ukraine. Dermed var der behov for en ny våbenordre.

Et bredt flertal – alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet – stemte derfor i løbet af få timer for et våbenindkøb for i alt 1,74 milliarder kroner.

Udvalget fik dengang at vide, at det israelske tilbud udløb 31. januar, men Altinget kunne afsløre, at det først udløb fem måneder senere.

Den information havde Folketingets partier ikke fået, og det fik derfor flere partier til at beskylde Jakob Ellemann-Jensen for vildledelse.

Kilde: Altinget

Uden FMI - intet forsvar

I FMI arbejder ingeniører med viden om det forskellige militære udstyr. Officerer og befalingsmænd, der kommer fra militæret, med viden om, hvad Forsvarets enheder har brug for ude på slagmarken. Jurister, der arbejder med udbud og kontrakter. Økonomer med flere.

FMI er "kæmpestor", lyder det fra Hans Peter Michaelsen, der selv har arbejdet i FMI fra 2012 til 2016. Han har mere end 30 års erfaring som officer i Flyvevåbnet, og i dag er han selvstændig forsvarsanalytiker. FMI er også en helt central og afgørende del af Forsvaret.

- Forsvaret er helt afhængig af FMI for at kunne løse sine opgaver. Uden FMI har man ingen kampfly, artillerisystemer eller krigsskibe, siger han.

Jens Wenzel Kristoffersen, der er orlogskaptajn i Søværnet og militæranalytiker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, beskriver FMI som én af tre søjler i Forsvaret.

De to øvrige søjler beskriver han som det militære personel og som de militære operationer, der ønskes udført.

- Det er tre søjler, som hænger uløseligt sammen, siger han.

Mission: Impossible

Begge militæreksperter påpeger, at det er vigtigt, at FMI kan gennemføre indkøb af nyt udstyr inden for en rimelig tidsramme. Ellers går det ud over resten af Forsvaret.

Men dette udfordres af EU-regler og politiske krav til kontrol og økonomistyring, lyder det.

- Mit indtryk er, at FMI er veldrevet, men at det også er stift og tungt på grund af politiske krav, der har skullet sikre, at tingene går rigtigt for sig, siger Hans Peter Michaelsen.

Når det er gået galt i Elbit-sagen, påpeger han, at styrelsen har gennemført et indkøb af de nye israelske artillerisystemer på godt en måned - normalt ville det have taget omkring et år, lyder det.

- Nogle gange ønsker politikerne både, at alle opgaver bliver løst i morgen, men samtidig skal det være juridisk uangribeligt. Det kan nogle gange minde om 'Mission: Impossible', siger forsvarsanalytikeren.

De fire fejl fra redegørelsen:

  1. Det drejer sig for det første om den markedsundersøgelse, der skulle laves, inden man lagde sig fast på en leverandør, men som aldrig fandt sted
  2. Folketinget blev heller ikke orienteret om, at der i januar blev indgået forlig mellem den israelske våbenproducent Elbit Systems og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) om en tidligere twist
  3. Der blev under et møde i forsvarsforligskredsen 25. januar givet forkert indtryk til forsvarsforligskredsen af, at Forsvaret ville få en demonstrator af artillerisystemet til rådighed i foråret 2023. Det var et af argumenterne for, at Forsvaret gerne ville have netop det system. Men det er først ankommet fredag i sidste uge.
  4. Der blev skabt indtryk af, at sagen hastede

En særlig kultur

Det er dog ikke første gang, at FMI bliver omtalt i kritiske vendinger i nyhedsmedierne.

I juli oplyste Forsvarsministeriet helt kort, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet bedt om at stoppe en praksis, som er i strid med udbudsretten, uden at uddybe yderligere.

I januar beskrev TV 2 og Frihedsbrevet, hvordan en ledende medarbejder hos FMI er blevet anmeldt for at have forsøgt at overføre knap to millioner kroner til sig selv – et beløb, som ifølge FMI er vokset til 2,8 millioner kroner.

Berlingske afslørede i 2020, at det var den daværende vicechef for FMI, der fik fjernet en passage i et svar til DR om, at respiratorer ikke kunne bruges til coronapatienter. Respiratorerne skulle sendes til Italien under coronakrisen.

I 2020 afslørede TV 2s Operation X også, at lederen af en projektgruppe under FMI gav anbefaling om en bonus på 20.000 kroner til sin kone, der var ansat direkte under ham.

- Mit indtryk er, at det godt kunne trænge til en ordentlig omgang rengøring i FMI, siger journalist og redaktør Peter Ernstved Rasmussen.

Han har de seneste år dækket forsvarsområdet indgående og etableret netmediet Olfi med fokus på samme emne.

Han mener, at FMI i mange år har "levet sit eget liv".

- Der har før i tiden været en kultur, hvor forhandlere med gode forbindelser til ansatte i FMI nemmere kunne få ordre. Jeg siger ikke, at det foregår sådan længere. Men når du ser på, hvor mange tidligere jægersoldater og frømænd, der er leverandører til Forsvaret med personbeskyttelse, kikkertsigter, rifler eller andet, så kan man godt sætte spørgsmålstegn ved måden, man har indkøbt på, siger han.

Frustrerede producenter

Departementchefen i Forsvarsministeriet påpeger, at de danske donationer af våben og udstyr til Ukraine har trukket hårdt på FMI’s ressourcer.

Efter den nye skandalesag med forkerte informationer til Folketinget ved indkøbet af de israelske artillerisystemer anbefaler han, at FMI og FMI’s ledelsesstruktur styrkes hurtigst muligt.

Peter Ernstved Rasmussen mener, det er "en rigtig god idé" at styrke FMI.

- Men hvis du spørger mig, hvad det vigtigste er at gøre. Så skal man have ændret kulturen, siger han.

Han mener, der er et generelt problem på indkøbsområdet i styrelsen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange frustrerede producenter der ringer til mig og siger, hvor galt det står til i FMI, siger Peter Ernstved Rasmussen og tilføjer:

- De fortæller, hvordan FMI skriver udbud, så de rammer præcist den ene producent, de gerne vil have. Og så sørger de for at skrive faldgruber ind, så dem, der også kunne levere, alligevel ikke kan, fordi de ikke lever op til et eller andet særligt krav.

TV 2 har foreholdt FMI kritikken, men styrelsen har ingen kommentarer, lyder det i en mail.

Ansvaret cykler rundt

Én ting er de tre eksperter alle enige om: Det har ikke hjulpet FMI med den omorganisering af Forsvaret, der de seneste år har styrket den politiske kontrol med Forsvaret og mindsket forsvarschefens beslutningskraft.

- Nu er der ikke nogen, der har det fulde ansvar, samtidig med at alle har ansvaret. Ansvaret cykler rundt, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Men chefen for FMI, Kim Jesper Jørgensen, har vel det overordnede ansvar for FMI?

- Ja, men FMI træffer ikke beslutninger uden input fra Forsvarskommandoen, der fortæller, hvad der rent operationelt er brug for. Derfor står Jakob Ellemann-Jensen nu med to redegørelser - den ene kommer fra FMI og henviser til noget, som Forsvarskommandoen har sagt. Den anden kommer fra Forsvarskommandoen og henviser til noget, som FMI har sagt, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Han kalder den nuværende organisering for "meget uhensigtsmæssig".

Forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen mener, at for mange opgaver på forsvarsområdet i dag skal forbi ministeriet, hvorved systemet sander til. Men ellers mener han som tidligere skrevet, at den store styrelse alt i alt er velfungerende.

Hvad angår indkøbet hos den israelske våbenproducent Elbit, er han heller ikke så kritisk, som andre militæreksperter.

- Hvis jeg ser på det her som skatteborger, så er der sket noget problematisk i processen undervejs, men resultatet er faktisk glimrende, siger han.

Han påpeger, at Ukraine har fået et artillerisystem af Danmark, som ukrainerne kan bruge. Og at Danmark også får israelske artillerisystemer, som danske soldater kan kæmpe med.

TV 2 har forsøgt at få et interview med FMI om hele den nye skandalesag, men det har ikke været muligt.