39 måneder i træk indfriede lægevagt ikke målsætningen for ventetider én eneste gang – nu sænker politikerne målene

I flere år har tre ud af fem regioner ikke levet op til målsætningen for ventetider i lægevagten én eneste gang.

Inden der er gået fem minutter, skal 90 procent af alle opkald til lægevagten være besvaret. Sådan lyder servicemålene for lægevagten i Region Nordjylland.

Men mindst 39 måneder i træk evnede lægevagten ikke at leve op til den målsætning én eneste gang. Det viser en aktindsigt til TV 2.

Det er utrygt, når man ikke en eneste gang kan indfri målsætningen over en så lang periode

Morten Freil, direktør for Danske Patienter

Aktindsigten gælder perioden fra januar 2020 og frem til og med marts 2023.

TV 2s gennemgang af tallene viser, at lægevagten i de 39 måneder end ikke har været i nærheden af at leve op til servicemålene.

Den måned, der kom tættest på, var januar 2021, hvor 49,3 procent af alle opkald blev besvaret inden for fem minutter.

Og i 22 ud af de 39 måneder var det mellem 11,3 procent og 25 procent af opkaldene, hvor telefonen blev besvaret inden for fem minutter.

TV 2s aktindsigt viser også, at lægevagten i Region Nordjylland det forgangne år har haft 228 dage, svarende til 80 procent af dagene, med en gennemsnitlig ventetid på mere end ti minutter samt 132 dage med en gennemsnitlig ventetid på mere end 15 minutter.

Begge tal er højest af alle regioner.

- Det er ikke tilfredsstillende, det siger sig selv. Tallene taler for sig selv, siger Pia Buus Pinstrup (K), der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

- Vi kan se, at der er en voldsom stigning både i opkald til lægevagten og i 112-opkald. Der er generelt bare mere tryk på sundhedsvæsenet, og det er der også på sygehusene. Det gælder hele vejen rundt. Så det er der selvfølgelig også på lægevagten, og vi skal selvfølgelig prøve at kigge ind i, hvilke håndtag vi kan skrue på, siger hun.

51 måneder i træk

Men Region Nordjylland står ikke alene med det samme problem.

Region Midtjylland opfyldte heller ikke sit eget servicemål 39 måneder i træk. I februar 2023 trådte de nye servicekrav i kraft, men hverken i februar eller marts levede ventetiderne op til dem.

Og Region Sjælland, som ellers har en lavere målsætning om at besvare 80 procent af alle opkald inden for fem minutter, indfriede ikke sin målsætning én eneste gang i 51 måneder i træk. Det svarer til fire år og tre måneder.

Kun Region Hovedstaden og Region Syddanmark har haft måneder, hvor man har indfriet egne servicemål. Begge regioner har gjort det hver fire gange på henholdsvis 51 og 45 måneder.

Og det er et stort problem, at telefonerne ikke besvares hurtigere, mener Morten Freil, der er direktør for landets største patientorganisation, Danske Patienter:

- Vi skal være sikre på i Danmark, at når man bliver akut syg eller er nervøs for det, så har vi også en let adgang til sundhedsvæsenet. Lægevagten er borgernes indgang til sundhedsvæsenet, når der opstår noget akut. Derfor skal vi som borgere kunne være sikre på, at vi kan blive behandlet hurtigt, siger han.

- Det er utrygt, når man ikke en eneste gang kan indfri målsætningen over en så lang periode. Det vidner om, at der ikke er den tilstrækkelige kapacitet. Og det går ud over patientsikkerheden og skaber utryghed blandt borgerne, siger Morten Freil.

Ud over at patienter venter længe i telefonerne på lægehjælp, er der også problemer med opkald, der aldrig når frem.

TV 2 kunne for nylig fortælle, at i alt 922.306 opkald til landes fem lægevagter sidste år blev afbrudt, fordi patienter blev smidt af linjen eller selv lagde på af den ene eller anden årsag. Det svarer til hvert fjerde opkald.

I år er antallet af ikkebesvarede opkald steget yderligere i fire ud af fem regioner. I Region Nordjylland er hvert tredje opkald i 2023 af den ene eller anden årsag blevet afbrudt.

Skruer ned for servicemålene

I Region Nordjylland forsøger man at nedbringe ventetiderne i lægevagten med hjælp fra en akutknap, som giver patienter med behov for hurtig hjælp mulighed for at springe frem i køen.

Derudover rekrutterer man flere yngre læger og forsøger at gøre det muligt for lægerne at koble på telefonsystemet hjemmefra.

Men fra oktober kommer der også nye, forringede servicemål for lægevagten.

Nu skal 95 procent af alle opkald via akutknappen besvares inden for fem minutter. Ved øvrige opkald skal 70 procent besvares inden for 15 minutter og 80 procent inden for 20 minutter.

Dem, der er mest syge, skal have hjælp. Og dem, der er mindre syge, får lov at vente lidt længere

Pia Buus Pinstrup, formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Nordjylland

- Den målsætning, vi havde før, var meget ambitiøs og lidt urealistisk. Derfor har vi lavet en ny lægevagtsaftale med et mere realistisk bud på, hvordan vi kan betjene borgerne, siger udvalgsformand Pia Buus Pinstrup.

Det lyder som om, at målsætningen er blevet mindre ambitiøs?

- Den er måske knap så ambitiøs, men jeg tror også, man er mere realistisk. Hvis størstedelen kan komme til at tale med en praktiserende læge inden for et kvarter, jamen, så tror jeg godt, borgerne i Nordjylland kan forstå det, siger Pia Buus Pinstrup.

Men hvad er en indfriet målsætning værd, hvis servicen er blevet ringere?

- Jeg synes ikke, at servicen er blevet ringere. Dem, der er mest syge, skal have hjælp. Og dem, der er mindre syge, får lov at vente lidt længere.

Men det er ifølge Morten Freil fra Danske Patienter ikke den rigtige vej.

- Regionerne skal arbejde på at overholde målsætningerne, ikke slække på dem, fordi de ikke kan imødekomme dem. Vi synes ikke, at målsætningerne er for ambitiøse, men man har ikke den tilstrækkelige kapacitet, man besvarer ikke telefonerne hurtigt nok, og det går ud over patientsikkerheden i sidste ende og skaber stor utryghed blandt borgerne, siger Morten Freil.

Både Region Syddanmark og Region Midtjylland har lavet nye servicemål i løbet af 2023.