Rekordhøjt antal tilfælde med virus, der kan give alvorlig infektion

Ifølge SSI er det uklart, hvad der ligger bag stigningen – årsagen kan være, at der bliver testet flere luftvejsprøver nu end før coronapandemien.

I Danmark blev der i 2022 konstateret et usædvanlig højt antal tilfælde med enterovirus, der kan give både milde og alvorlige infektioner hos mennesker.

Faktisk er der for en gruppe af de typer, der kan forårsage alvorlige infektioner, tale om det højeste antal i 17 år. Det fremgår af tal, som TV 2 har fået af Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge SSI er det uklart, hvad der præcis ligger bag stigningen – og hvorvidt der er tale om en reel stigning, eller om årsagen er mere testning.

- Der bliver testet langt flere luftvejsprøver nu, end det var tilfældet før pandemien med coronavirus. Vi finder nok flere af de her enterovirus, uden at den nødvendigvis er årsagen til sygdom hos den, der er blevet testet, siger SSI-seniorforsker Sofie Elisabeth Midgley til TV 2.

Ifølge instituttet er der stadig mange prøver fra 2022, som endnu ikke er blevet typeundersøgt. Det betyder desuden, at antallet kan stige yderligere – det gælder også for 2023, hvor der indtil videre er konstateret tre tilfælde.

Flere tilfælde af alvorlig sygdom hos nyfødte i Storbritannien

De fleste infektioner med enterovirus er uden symptomer eller med mild feber. Nogle typer af virussen kan dog også forårsage alvorlige infektioner som hjernehindebetændelse eller akut betændelse i hjertemusklen.

Vi har ikke fået et signal fra hospitalerne om, at der har været noget usædvanligt

Sofie Elisabeth Midgley, seniorforsker, SSI

Det har blandt andet været tilfældet i Wales i Storbritannien.

Indtil juni 2022 var der kun konstateret to tidligere tilfælde i Wales, men mellem juni 2022 og april 2023 blev ti nyfødte, der var under 28 dage gamle, indlagt med betændelse i hjertemusklen på grund af enterovirus, hvoraf én baby døde efterfølgende, oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Børnene var smittet med typerne CB03 eller CB04, som netop kan give alvorlige infektioner som akut hjertebetændelse. CB04 er en af de typer, der i Danmark var i kraftig stigning sidste år.

Ét tilfælde af hjertebetændelse i Danmark

SSI har kun kendskab til ét dansk tilfælde med akut hjertebetændelse – der har ikke været dødsfald.

- Vi får fra klinikere at vide, hvis der dukker noget betydeligt op i forbindelse med påvisning af enterovirus. Vi har ikke fået et signal fra hospitalerne om, at der har været noget usædvanligt i forhold til akut betændelse i hjertemusklen, siger Sofie Elisabeth Midgley.

Enterovirus kan give alvorlig sygdom hos især helt små

Hos mennesker findes over 100 forskellige typer af enterovirus, som smitter via afføring. Af den grund er almindelig håndhygiejne og håndvask som altid en god ide som forebyggelse.

De fleste infektioner er milde, men kan give mere alvorlig sygdom som polio, hjernehindebetændelse, Bornholmsk syge og akut hjertebetændelse.

Hjernehindebetændelse og betændelse i hjertemusklen ses hyppigst hos børn under et år.

WHO vurderer, at sundhedsrisikoen for befolkningen generelt er lav, men oplyser samtidig, at der er risiko for, at der kan være flere uopdagede tilfælde af alvorlige infektioner med enterovirus hos nyfødte.

Der er lige nu hverken en antiviral behandling eller en vaccine tilgængelig, så behandling af alvorlig infektion fokuserer på at forebygge komplikationer som for eksempel hjerne- eller hjertebetændelse.

Derfor er hovedfokus på hygiejne, herunder håndhygiejne.