Sygeplejersker får ikke for lidt i løn, viser udkast til rapport

Lønstrukturkomitéens rapport ventes at danne grundlag for uddelingen af tre milliarder kroner til lønefterslæbet blandt de offentlige ansatte.

Sygeplejersker får en løn, der matcher deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelseniveau.

Det er konklusionen i et udkast til den endelige rapport fra den såkaldte Lønstrukturkomité, som TV 2 er i besiddelse af.

Komitéen blev nedsat i efteråret 2021 af den daværende socialdemokratiske étpartisregering.

Det skete på bagkant af sygeplejerskekonflikten samme år, og kom i forlængelse af en debat om lønforholdene og lønrelationerne mellem personalegrupperne i den offentlige sektor.

Formålet med Lønstrukturkomitéen har været at undersøge, om netop sygeplejersker og andre offentligt ansatte får den rette løn, hvor tillæg og pension er medregnet.

Komitéen har analyseret forskelle i den faktiske og beregnede såkaldte LEU-løn opdelt på personalegrupper i det offentlige.

LEU er en forkortelse for disse tre faktorer:

  • Ledelsesansvar
  • Erhvervserfaring
  • Uddannelsesniveau

Mens sygeplejerskernes løn ifølge rapporten er passende, så får især pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter og dagplejere for lidt i lønposen.

Det er en overraskende konklusion

Ole Krohn, erhvervskommentator

Omvendt mener Lønstrukturkomitéen, at faggrupper som læger, diplomingeniører og it-medarbejdere får mere i løn, end hvad de burde ud fra LEU-faktorerne.

Sygeplejersker står ikke til lønhop

TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn mener, at rapporten er opsigtsvækkende læsning.

- Det er en overraskende konklusion i forhold til den diskussion, der har været om sygeplejerskernes løn, siger han.

Lyn-analyse

Udkastet til rapporten kommer til at teste fagbevægelsens sammenhold op imod de vigtige trepartsforhandlinger omkring fordelingen af tre milliarder kroner til ansatte i den offentlige sektor.

Rapporten er skidt læsning for sygeplejerskerne, som ikke står med et lønefterslæb, når man kigger på sygeplejerskernes kompetencer, erhvervserfaring og uddannelse.

Derimod er der andre grupper, som pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere, der står til et lønløft.

Selvom rapporten fra Lønstrukturkomitéen er et foreløbigt udkast, så mener erhvervskommentatoren, at dens konklusioner ligger næsten 100 procent klar.

- Det er en grundig rapport, som er uomgængelig, mener Ole Krohn.

Et af de springende punkter i rapporten omkring sygeplejerskernes løn har været, hvordan den skal udregnes.

Sygeplejerskerne har traditionelt kæmpet mere for højere tillæg end at hæve deres grundløn, og derfor ønsker de en diskussion renset for disse ekstrabetalinger.

Men det realistiske sammenligningsgrundlag mellem de offentlige faggrupper er ifølge Lønstrukturkomitéen, at så at sige "alt" medregnes.

Det vil sige grundløn, tillæg for skiftende arbejdstider og genetillæg samt pension.

- Sygeplejerskerne står derfor ikke umiddelbart til en kæmpemæssig del af kagen på tre milliarder kroner, siger Ole Krohn.

Video: Katja Gasiorowski

Utilfredshed blandt sygeplejersker

Sygeplejerskerne er ærgerlige over rapportens konklusion, og man er utilfreds med den måde, som faggruppens løn er blevet udregnet i rapporten.

Det siger Maria Mbalyowere, der er sygeplejerske på Herlev Hospital og medlem af Dansk Sygeplejeråds bestyrelse i Region Hovedstaden, til TV 2.

Præmissen for lønudregningen er simpelthen forkert, mener hun.

- Man bruger udregninger baseret på ulempetillæg, men skal man sammenligne løn, så skal det være på et sammenligneligt grundlag – fra grundløn til grundløn. Det er super ærgerligt, siger hun til TV 2.

Maria Mbalyowere er derfor meget bekymret for de kommende trepartsforhandlinger senere på året.

For rapporten fra Lønstrukturkomitéen ventes at danne grundlag for regeringens uddeling af i alt tre milliarder kroner til de offentligt ansattes lønefterslæb.

Lønstrukturkomitéen bliver ledet af Torben M. Andersen, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, samt en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Det gælder blandt andre FOA-formand Mona Striib og Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Den endelige rapport bliver præsenteret senest i slutningen af juni.