Samfund

Københavnsk fagformand raser efter lækket udkast: - Det kan ende med strejke

I årevis har pædagogerne bedt om et politisk løft af området.

Økonomisk ser det sort ud for pædagogerne.

I udkastet af den ventede rapport til Lønstrukturkomitéen scorer pædagogerne alle lavt på skalaen for over- eller underbetaling.

Med andre ord får de altså ikke nok penge for deres arbejde.

Det gælder både pædagoger, socialpædagoger og pædagogmedhjælpere, der alle ligger under eksempelvis sygeplejersker og polititjenestemænd.

Det er dog ingen overraskelse, lyder det fra næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, Jan Hoby.

- Vi er blevet et fag, som ikke betragtes som andet end forlængelsen af morens skød, siger han og tilføjer:

- Kigger man på en akademiker og en pædagog, så er den livslange lønforskel ti millioner kroner.

De seneste omkring 50 år har dagtilbuddene set en større professionalisering, hvor man er gået fra at have relativt få børn til at omfatte mange flere børn. Det viser forskning fra SDU.

Derfor er institutionerne også blevet en større del af børns læringsforløb, lyder det blandt andet. Af samme årsag er det på tide, at politikerne forstår pædagogernes rolle i velfærdsstaten, mener Jan Hoby.

- Det, der foregår i daginstitutionerne, er ikke længere pasning. Det er udvikling af livskompetencer og dannelse.

Kræver 30 milliarder

For at løse problemerne i velfærdssektoren kræver det ifølge Jan Hoby et løft fra politikerne på mindst 30 milliarder kroner.

Hvis ikke der er vilje fra politisk side til at give det løft, som, pædagogerne ifølge Hoby mener, er nødvendigt, vil situationen kun gå i én retning med konsekvenser for hele samfundet:

- Så må vi strejke det igennem.

Rapporten viser, at flere grupper er underbetalte, mens andre er overbetalte. Hvorfor skal der tilføres flere penge? Kunne man ikke bare rykke rundt på økonomien i stedet?

- Nej. Vores krav som fagforening er, at alle offentlige ansatte inden for de traditionelle kvindedominerede fag skal have 10.000 kroner mere i løn om måneden ved OK24. Det er fælles løft.

Det strukturelle problem i daginstitutionerne og en række andre fag består efter Jan Hobys overbevisning i, at de fag, der typisk er blevet opfattet som kvindefag, er underlagt nogle dårligere rammer end øvrige fag.

Han bebrejder den knap 55 år gamle tjenestemandsreform for at være skyld i lønkløften.

- Det er jo et strukturelt problem, at der er nogle fag, der bliver værdsat mere end andre. Det at være akademiker bliver absurd nok værdsat og honoreret mere end det at være pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver.

Tjenestemandsreformen lagde ifølge Institut for Menneskerettigheder de traditionelle kvindefag i et lavere lønhierarki end de traditionelle mandefag.

I maj 2021 forsøgte et borgerforslag at ophæve reformen, fordi den ifølge kritikere skabte ulighed.

Sygeplejersker rangeres højt

Mens pædagogerne ligger lavest på listen, ser det ifølge udkastet positivt ud for sygeplejerskerne. De får en passende løn, lyder det.

Rapporten, som blev bestilt af den socialdemokratiske regering i 2021 efter sygeplejerskekonflikten samme år, kom ellers i en forlængelse af en debat om lønforholdene i den offentlige sektor – særligt hos sygeplejerskerne.

Derfor kalder TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn også rapporten for opsigtsvækkende.

- Det er en overraskende konklusion i forhold til den diskussion, der har været om sygeplejerskernes løn, sagde han tidligere fredag.

Selvom rapporten fra Lønstrukturkomitéen er et foreløbigt udkast, så mener erhvervskommentatoren, at dens konklusioner ligger næsten 100 procent klar.

- Det er en grundig rapport, som er uomgængelig, mener Ole Krohn.

Lønstrukturkomitéen bliver ledet af Torben M. Andersen, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, samt en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.