Sundhedsstyrelsen vil have to måneders totalt stop for alkohol til fester

Alkohol sætter dagsordenen fra den første dag, de unge tager fat på en ungdomsuddannelse.

Mindre druk, mere dans. Mindre druk, mere dans.

Det er essensen af en opfordring fra Sundhedsstyrelsen, som skal gøre det nye skoleårs fester mere ædruelige.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man udskyder de første fester med alkohol i det nye skoleår med to måneder.

De unge har en urealistisk forventning om, at der skal drikkes meget både før og under fester

Ole Heinager, Formand Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Det gælder for alle arrangementer, introture og lignende, som altså skal holdes helt og aldeles uden alkohol frem til oktober.

- Det er vigtigt, vi får ændret den nuværende alkoholkultur, der har fokus på at drikke sig fuld, og i stedet får en festkultur, der har fokus på det sociale, skriver Sundhedsstyrelsen med enhedschef Niels Sandø som afsender.

Opfordringen fra Sundhedsstyrelsen er sendt i retning af både ledere og lærere på danske gymnasier og erhvervsskoler.

Forventninger om at drikke

Når man gør sin usikre entré fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, er der forventninger om, at der skal drikkes igennem.

Det siger Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier og til daglig rektor på Roskilde Gymnasium

- Det er meget i starten af et uddannelsesforløb, vi ser problemer med for meget alkohol. De unge har en urealistisk forventning om, at der skal drikkes meget både før og under fester, siger Henrik Nevers.

Både gymnasier og ungdomsuddannelser har de seneste år forsøgt sig med alkoholfri fester. Erfaringerne har ifølge Henrik Nevers været "gode og mindre gode".

- Men hvis man laver sociale arrangementer, hvor man laver lege, spil eller danseundervisning, så kan der godt ske noget, siger han.

Blandt de danske unge hersker der stadig en stærk alkoholkultur, selvom der har været en tendens til, at danske unge drikker mindre end tidligere.

Alkohol sætter dagsorden

Danmark har dog sammenlignet med resten af Europa stadig den højeste andel af 15-årige, der har erfaringer med at være fulde.

Det kan også ses og mærkes, når de kommer i gymnasiet.

- Allerede første dag sætter alkohol dagsordenen. Det er både voldsomt og tidligt, siger Henrik Nevers, som også vil have inddraget forældrene.

- Før-festerne foregår typisk hjemme hos forældrene, og vi appelerer til, at man styrer det, og at eleverne ikke kommer spritstive til fest.

Ole Heinager er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Han efterlyser en mere striks linje i den første tid på skolen. Man skal kort og godt lære hinanden at kende uden at være marineret i vodka.

- Relationen skal bygges op uden alkohol, siger Ole Heinager, som også har forbudt lærerne på gymnasiet at indtage alkohol i selskab med eleverne til fester.

Forældre på banen

Han vil have forældrene på banen for at være med til at skabe en kulturændring.

- Jeg har en fornemmelse af, at forældrene ikke rigtigt ser det som deres ansvar, når de unge først er ude af grundskolen. De slipper tøjlerne, så snart de er videre i gymnasiet eller på en ungsdomsuddannelse siger Ole Heinager, der også efterlyser en skarpere linje fra politisk hold.

- Anbefalinger er fine nok, men det er mærkeligt, at man kan købe alkohol, fra man er 16 år gammel i en butik, men skal være 18 på et værtshus. Det er signalforvirring, siger Ole Heinager.

I foreningen Alkohol & Samfund har man også fokus på mange unges lempelige adgang til øl og spiritus.

- Det er stadig uforståeligt, at man har en aldersgrænse for salg af alkohol på 16 år, siger direktør Ida Fabricius Bruun til TV 2.

Sidste år gik Sundhedsstyrelsen ud og frarådede alkohol til unge under 18 år.

Det skyldes ny viden om, hvordan alkohol kan skade hjernens udvikling, imens man er ung.

Ida Fabricius Bruun mener, at samfundet i højere grad skal være med til at sætte rammerne for den alkoholkultur, en ny generation tager til sig.

- Udover en aldersgrænse for køb af alkohol på 18 år kan man også overveje at sætte priserne op, siger hun.

Ifølge Henrik Nevers bliver der drukket mindre "hårdt" igennem i de ældre gymnasieklasser, og derfor er det fra de første par måneder, der skal gøres en indsats.