TV 2 Echo

Sex og Samfund jubler over ministers udmelding

Meldingen kommer på 50-årsdagen for vedtagelsen af den fri abort.

Regeringen vil gøre det muligt for gravide ned til 15 år at bestemme, om de vil have en abort uden godkendelse fra forældre eller værge.

Det meddelte ligestillingsminister Marie Bjerre (V) onsdag på 50-årsdagen for vedtagelsen af den fri abort.

Marie Bjerre udtaler til TV 2, at regeringen vil sænke alderen fra de nuværende 18 år til 15 år.

- Regeringen ønsker, at unge kvinder skal kunne bestemme over deres egen krop og eget liv. De skal selv kunne træffe valget om, hvorvidt de skal have en abort, udtaler ministeren til Ritzau.

Generalsekretær i Sex og Samfund, Majbrit Berlau, er glad for, at regeringen er kommet med forslaget, som hun fremhæver, at Sex og Samfund har kæmpet for i lang tid.

Hun mener ikke, at en 15-årig er for ung til at træffe beslutningen, fordi man netop ikke er alene om den. Der vil være rådgivning til både dem over og under 18 år, der skal træffe beslutningen, siger hun.

- Der vil være unge mennesker, der føler sig modne og klar, og nogen, der vil have brug for tæt støtte og rådgivning, siger Majbrit Berlau.

Generalsekretæren for Sex og Samfund siger, at de i forvejen rådgiver kvinder under 18 år i abortspørgsmål.

Video: TV 2 NEWS

Her oplever organisationens rådgivere, at spørgsmålet om, hvordan de unge snakker med deres forældre om det, fylder – især hos dem, der ikke har støtte til det hjemmefra.

- De (kvinder ned til 15 år, red.) har nu – hvis det bliver gennemført – fået friheden til at træffe et valg over deres egen krop, deres egen fremtid og over deres eget liv, og det er stærkt, siger Majbrit Berlau.

Styrkelse af rettighederne

Også ligebehandlingschef hos Institut for Menneskerettigheder, Bjarke Oxlund, er positiv over regeringens forslag.

- Det er fantastisk. Vi synes, at det er en markant styrkelse af 15 til 18 åriges rettigheder, siger Bjarke Oxlund til TV2.

Ifølge menneskeretten er en 15-årig et barn, forklarer Bjarke Oxlund og uddyber, at retten til selv at kunne vælge at få en abort handler om barnets tarv og ikke forældrenes eller fosterets.

Han forklarer, at det især kommer de unge til gode, der ikke har støtte hjemmefra, hvis forældrene eksempelvis af religiøse årsager ikke støtter en beslutning om abort.

Hvis den unge derimod skulle gennemgå en uønsket graviditet, vil det være "umenneskelig behandling", lyder det.

I sundhedsvæsenet kan borgere, der er fyldt 15 år, selv give samtykke til en behandling – med undtagelse af abort, som regeringen nu vil have ændret.

- Det er den 15-åriges egen krop og liv, og hvis de kan træffe beslutning om at indgå i seksuelt samkvem og gå til lægen og få prævention, så er det givet, at de kan træffe en beslutning om abort også, fortæller Bjarke Oxlund.

Folketinget har to gange tidligere behandlet et lovforslag om at sænke græsen for fri abort.

Men det blev aldrig til noget, og derfor har grænsen ikke rykket sig, siden Danmark indførte fri abort i 1973