Samfund

Gravide trodser råd fra læger og føder hjemme: - Trist tendens, mener cheflæge

Flere end 3000 medlemmer deler råd og anbefalinger i en Facebook-gruppe til at gå imod råd fra sundhedsvæsnet, når de skal føde.

Alle gravide har ret til en hjemmefødsel med hjælp fra en jordemoder, så selv hvis det bliver frarådet, er der intet, der stopper den gravide fra at føde hjemme i stuen alligevel.

Og mens flere i løbet af de seneste 15 år har valgt en hjemmefødsel til og en hospitalsseng fra, vælger flere gravide samtidig at føde derhjemme, selvom deres læge eller jordemoder råder dem til en fødsel på hospitalet af sundhedsmæssige årsager.

Det oplyser flere med indsigt i fødselsområdet til TV 2.

Lis Munk, som er forkvinde for Jordemoderforeningen, kalder det en "tendens", som Jordemoderforeningen "tager alvorligt."

Cheflæge på Danmarks største fødeafdeling, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, Charlotte Wilken-Jensen, kalder det "bekymrende."

Fraråder hjemmefødsel

Der kan være mange årsager til, at en gravid bliver frarådet at føde derhjemme.

Det kan skyldes, at den gravide ved tidligere fødsel har fået et kejsersnit eller har blødt meget. Det kan også være, fordi den gravide er overvægtig eller lider af graviditetsbetinget sukkersyge.

Fælles er dog, at en fødsel i hjemmet mod en sundhedsfaglig anbefaling kan udgøre en risiko for både den fødende og barnet, slår cheflæge Charlotte Wilken-Jensen fast.

Må føde på hospitalet mod sin vilje

TV 2 har talt med flere danske kvinder, der på forskellig vis har trodset en anbefaling eller har et ønske om at føde i hjemmet.

Jeg var ærligt talt mere bange for, at noget kunne gå galt på et hospital

Miemaria Rose Delfs, 36 år

30-årige Henriette Kjær Rasmussen fødte sidste år en dreng i sit eget hjem. Hun blev dog frarådet det, fordi hun betegnes som overvægtig ud fra sit bmi, og fordi hun gik over tid i graviditeten.

Fødslen gik uden problemer, og hun efterspørger nu, at sundhedsvæsnet ser mere på den individuelle gravide frem for at "putte gravide i kasser".

36-årige Miemaria Rose Delfs har også trodset sundhedssystemets anbefalinger. Hendes andet barn lå med numsen nedad, en såkaldt sædestilling, da terminsdatoen kom.

Sædefødsel medfører en let risiko for barnet, og omkring 85 procent af børn i sædestilling fødes ved kejsersnit.

Alligevel valgte Miemaria Rose Delfs i 2019 mod givet råd at føde sin dreng derhjemme – ganske uden hjælp fra sundhedspersonale i en såkaldt frifødsel. Fødslen gik godt.

Miemaria Rose Delfs og Henriette Kjær Rasmussen er ikke alene. Men nøjagtigt hvor mange gravide der hvert år trodser anbefalinger ved fødsel, er uklart.

Hvor mange gravide trodser anbefalingerne?

Jordemoderforeningen, cheflæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, Charlotte Wilken-Jensen, og chefjordemoder på Odense Universitets Hospital, Anette Frederiksen, siger, at tendensen er stigende.

De har dog ikke konkrete tal, og påstanden beror på deres vurdering. TV 2 har derfor søgt tal.

Regionerne har ingen registre over, hvor mange gravide der går mod anbefalinger fra sundhedsvæsnet og føder hjemme.

Kun Region Hovedstaden og Sjælland har kunnet bidrage med udtræk. Det skyldes, at de har indhentet tallene i anden forbindelse.

Tal fra Region Hovedstaden viser, at 63 gravide fra 2021 til nu har født hjemme trods givet råd.

Region Sjælland har kun kunnet skaffe tal fra 2020 og 2021. De viser, at der sammenlagt er tale om 45 gravide, der har født hjemme mod anbefalingerne i regionen i den periode.

Mette Tonning, som er jordemoder i Region Sjællands hjemmefødselsordning, siger dog til TV 2, at især tallet for overvægtige gravide, der føder hjemme trods givet råd, formentlig er langt højere.

Antallet af hjemmefødsler blev firdoblet fra 2011 til 2019, hvor det steg fra 512 til 2106 om året, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Siden er udviklingen stagneret.

Handler om mistillid til systemet

Lis Munk, forkvinde for Jordemoderforeningen, kan ikke sætte et nøjagtigt tal på, men siger til TV 2, at hun oplever, at tendensen er stigende.

Hun mener, at udviklingen skyldes, at gravide ofte ikke føler sig ordentligt mødt af sundhedssystemet.

- Jeg tror, at langt de fleste ville vælge at føde der, hvor det var sikkert at føde, hvis man havde tilstrækkelig tid til at opnå den tillid, der skal være mellem den gravide, familien og jordemoderen.

Lis Munk påpeger, at sundhedssystemet foretager flere undersøgelser af gravide i dag, end det har været tilfældet tidligere, og at det derfor risikerer at "glemme individet, når man i højere grad putter folk i kasser".

Det handler om mistillid til det etablerede system

Anette Frederiksen, chefjordemoder på Odense Universitets Hospital

Også chefjordemoder på Odense Universitets Hospital, Anette Frederiksen, kan genkende tendensen. Men "den er mere stigende øst for Storebælt", siger hun. Hun er enig med Lis Munk.

- Det handler om mistillid til det etablerede system. Der er nogen, der ikke føler sig rummet af os, siger Anette Frederiksen.

Samler sig i Facebook-gruppe

Chefjordemoderen mener dog også, at de potentielle risici ved at føde hjemme, selvom de bliver det frarådet, negligeres i nogle fora. Her nævner hun som eksempel en Facebook-gruppe, der hedder 'Fødsler på trods af generelle anbefalinger'.

Gruppen har 3000 medlemmer, og dens formål er at være platform for erfaringsudveksling for mødre og kommende mødre, der på forskellig vis er gået mod en anbefaling fra sundhedsvæsnet i forbindelse med fødsel.

Hvis det gælder for tilstrækkelig mange, vil nogen ende i en katastrofe, der kunne være undgået

Charlotte Wilken-Jensen, cheflæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital

TV 2 har adgang til gruppens indhold.

- Denne gruppe er beregnet til at give støtte til kvindens valg, uanset hvad det måtte være, lyder en del af gruppens beskrivelse, der også advarer medlemmer mod at fraråde gravide at trodse anbefalinger fra sundhedsvæsnet:

- Hvis den gravide konstant tvinges til at fokusere på alt det, der kan gå galt, forøges risikoen for, at noget går galt. Samtidig mindskes hendes glæde over graviditeten, og oplevelsen under selve fødslen ødelægges også af angst, og stress forhindrer fødslen i at forløbe optimalt. Hvis man har valgt at gå imod anbefalingerne, vælger man at hvile i det valg, lyder det.

Trist udvikling, mener ledende overlæge

Udviklingen er bekymrende og trist, siger Charlotte Wilken-Jensen, der er cheflæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, landets største fødeafdeling.

- Vi gør jo alt, hvad vi kan, for at skabe sikre fødsler. Vi skelner til, hvad der er af risici, hvis man for eksempel tidligere har fået et kejsersnit eller har haft en stor blødning. Vi vil nødigt have, at den gravide står i omgivelser, hvor der ikke er hjælp at hente, siger hun.

- Og hvis det gælder for tilstrækkelig mange, at de modsætter sig givet råd, vil der være nogen, der ender i en katastrofe, der kunne være undgået. Så derfor vil vi gerne give dem den største sikkerhed, og det gør vi ved at følge nogle retningslinjer.

Hun mener, at debatten bliver for polariseret.

- Det bekymrer mig, at hospitalet bliver set som en form for modstander eller i hvert fald som noget negativt. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger hun.

Sundhedsstyrelsen: Alle har ret til en jordemoder ved hjemmefødsel

I et skriftligt svar til TV 2 oplyser Sundhedsstyrelsen, at alle gravide har ret til en jordemoder, uanset hvor hun ønsker at føde.

- Regionen skal jævnfør sundhedslovens paragraf 83 yde jordemoderhjælp til gravide, der ønsker fødsel i eget hjem. Efter vejledning nummer 151 af 8. august 2001 om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt med videre har den fødende krav på jordemoderbistand, og det offentlige sundhedsvæsen kan således ikke afvise at stille en jordemoder til rådighed ved en hjemmefødsel, uanset om der er faglige forhold, der taler imod den konkrete hjemmefødsel.

- Jordemoderen har pligt til at informere den gravide, såfremt forhold medfører øget risiko for komplikationer ved fødslen, og skal i givet fald tilråde den gravide at føde på et sygehus.

- Vurderingen af og rådgivning om valg af fødested bør foregå med inddragelse af den gravides situation og ønsker. Førstegangsfødende bør informeres om, at der for førstegangsfødende i en del tilfælde vil være behov for en overflytning til fødeafdeling, og der kan være en øget risiko for sjældne, men alvorlige komplikationer hos barnet ved hjemmefødsel.

- Ved hjemmefødsler hos gravide med kendt øget risiko for komplikationer kan regionerne tilbyde at stille to jordemødre til rådighed for at øge trygheden for det tilstedeværende personale. Jordemoderen bør i særlig grad være opmærksom på tidlige tegn på mulige komplikationer og anbefale tilsvarende tidlig overflytning til fødeafdeling på sygehuset.