Jyske Bank fortsætter med at opkræve for meget gæld fra deres mest sårbare kunder

1.200 gældskunder kan være i risikogruppen, men banken estimerer, at antallet af berørte kunder er langt lavere.

Trods Finanstilsynets klare udmelding om, at bankerne er forpligtet til at standse deres gældsinddrivelse, hvis der er risiko for fejl, så fortsætter Jyske Bank med at opkræve for meget gæld blandt bankens mest sårbare kunder.

Det fremgår af bankens egen redegørelse til Finanstilsynet, som TV 2 og Berlingske har fået aktindsigt i.

TV 2 har vist Jyske Banks redegørelse til Morten Bruun Pedersen, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, og han undrer sig over bankens håndtering af sagen.

- Det er ikke rimeligt, og det er næppe lovligt at opkræve gæld, hvor banken ved, at gælden sandsynligvis er forkert opgjort, skriver Morten Bruun Pedersen til TV 2.

Jyske Bank fortsætter forkerte opkrævninger

I Jyske Banks redegørelse til Finanstilsynet skriver banken, at den vil gennemgå alle gældskunder og rette sagerne til. Banken oplyser, at den har undersøgt hovedparten af sagerne, men at den mangler at tilrette en mindre gruppe af aktive kunder.

Ved du noget?

Har du indgående kendskab til gældsagen i Jyske Bank, eller er du nuværende eller tidligere gældskunde, så del meget gerne din viden. Skriv til journalist Steen Schat-Holm på ssho@tv2.dk

 

Desuden oplyser Jyske Bank i redegørelsen til Finanstilsynet, at de gældssager, den endnu ikke har tilrettet, er i risiko for at blive opkrævet en for høj gæld og oplyser samtidig at disse kunder stadigvæk bliver opkrævet gæld.

Banken forsvarer sig med, at denne gruppe sjældent indfrier sit fulde beløb, og hvis det senere hen viser sig, at kunderne blev opkrævet for meget, så vil de blive kompenseret.

Den forklaring undrer bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Lars Krull.

- Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at nogen som helst bank fortsætter opkrævning, hvis de ved, at de krævede beløb ikke er opgjort korrekt, siger Lars Krull.

Finanstilsynet kommenterer ikke konkrete sager

Kontorchef i Finanstilsynet, Ulla Brøns Petersen, har ikke ønsket at stille op til interview, da Finanstilsynet ikke kommenterer på de virksomheder, som de har under tilsyn.

Derfor vil kontorchefen heller ikke forholde sig til, hvorfor tilsynet ikke har standset Jyske Banks fejlagtige opkrævninger.

- Hvis Finanstilsynet træffer afgørelser om tilsynsreaktioner i sagerne, vil det blive offentliggjort, skriver Ulla Brøns Petersen, kontorchef i Finanstilsynet til TV 2.

Jyske Bank beklager gældsfejl

Jyske Bank har heller ikke ønsket at stille op til interview, men bankens områdechef for kredit, Torben Hansen, skriver i en mail til TV 2, at de beklager at have begået fejl i forbindelse med gældsinddrivelsen.

Se om din bank er berørt af gældsproblemer

Nordea

Antal fejltyper: 15
Antal berørte kunder: Potentielt 154.000 gældskunder

Beskrivelse af fejlene: Nordeas store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og manuelle fejl.  

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nordea-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer.

Derudover har 23 gældskunder fejlagtig stået i RKI, selvom kunderne havde betalt hele deres gæld tilbage. Nordea har trukket disse sager tilbage, så de ikke længere står i RKI.  

Status: Nordea oplyser, at 154.000 gældskunder kan være ramt af fejlene, og at banken indtil videre har genberegnet 30.000 af sagerne, hvoraf 4100 er blevet overopkrævet, og knap 3000 kunder er blevet kompenseret, og resten vil blive det. I alt har Nordea indtil nu samlet udbetalt 21,9 mio. kroner i kompensation, men banken forventer, at tallet stiger, når alle sager er blevet tilrettet.

Nordea oplyser videre, at sager, der er blevet afsluttet før 2010, ikke vil blive undersøgt, da Nordea som udgangspunkt ikke længere har adgang til data vedrørende de pågældende sager, og at sagerne i øvrigt anses som forældede.

Nordeas arbejde med at analysere fejlkilder og deres potentielle påvirkning pågår fortsat, og banken vil være i løbende dialog med de relevante myndigheder. Banken har oplyst, at de har sat omkring 20.000 aktive sager i bero, som de vil genberegne.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Jyske Bank

Antal fejltyper: 20
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Jyske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og forældelsesfrister.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Jyske Bank-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Jyske Bank oplyser, at i Jyske Realkredit og Jyske Finans har man gennemgået alle inkassosager og rettet fejl. 

Jyske Bank oplyser, at de gennemgår flere end 30.000 inkassosager, hvoraf de aktive inkassosager er tilrettet, men at banken mangler at gennemgå de afsluttede sager. Hvor mange afsluttede sager, der er tale om, vil banken ikke oplyse. Indtil videre har Jyske Bank kompenseret cirka 1000 kunder med samlet set 2,7 mio. kroner.

Jyske Bank har i meddelelse den 23. maj 2023 oplyst, at banken har sat 1200 aktive gældssager i bero mens de undersøger sagerne for eventuelle fejl. Banken oplyser samtidig, at de indtil videre har nedskrevet 5800 gældskunders gæld. Men banken har ikke ønsket at oplyse, hvor meget banken samlet set har nedskrevet gæld for. 

Banken oplyser, at i det omfang rettelserne af kundernes gæld medfører ændring i skatteoplysningerne, bliver disse rettet, og det er aftalt med Skattestyrelsen, hvordan rettelserne skal ske. Og ligeledes med de sager, der ligger i domstolene, fremsender Jyske Bank en korrigeret anmeldelse af gælden til domstolene.Jyske Bank arbejder stadig på at gennemgå de afsluttede gældskunder for fejl, og gennemgangen af sager vedrørende fejl med rykkergebyrer forventes færdig inden årets udløb.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Nykredit

Antal fejltyper: 10
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Nykredit oplyser, at de opdaget ti fejlkilder, hvoraf den største fejlkilde har været, at gældskravet har været opgjort i et samlet beløb og ikke har været opsplittet i forhold til forældelsesfrister på tre og ti år. Det har betydet, at kunder har betalt gæld, der var forældet. Derudover har langt de fleste gældskunder fået korrigeret deres restgæld, men Nykredit har ikke ønsket at oplyse antallet for kunder, der får korrigeret deres gæld.  

Berørte kunder vil blive kompenseret, oplyser banken.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nykredit-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Nykredit oplyser, at de har gennemgået alle de sager i Nykredit, som har været berørt af fejl og har betalt penge tilbage til 500 kunder heraf cirka 200 kunder, der har betalt rykkergebyr på mellem 40 og 100 kroner for meget.

Banken oplyser videre, at kunder i Nykredit Bank udgør den største gruppe af berørte kunder og har i gennemsnit fået knap 1.500 kroner retur. Realkreditkunder, der udgør en mindre del af de berørte kunder, har i gennemsnit fået knap 20.000 kroner retur. I alt har Nykredit betalt 1,9 millioner kroner tilbage til deres kunder.

Nykredit har været i dialog med Skattestyrelsen om, at banken kan have foretaget forkerte indberetninger for deres gældskunder, der har fået deres gæld justeret eller fået penge tilbage. De berørte kunders skatteindberetninger er blevet rettet af banken, oplyser Nykredit.

På samme måde, hvis der er fundet fejl i anmeldt beløb i aktive bosager, er beløbet straks blevet korrigeret over for domstolene efterfølgende, oplyser Nykredit.

Nykredit vil dog ikke oplyse, hvor mange kunder der i alt er berørt af sagen - herunder hvor mange kunder der er blevet kompenseret, eller hvor mange kunder,der har fået korrigeret deres gæld. Nykredit er stadig i gang med deres arbejde. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sydbank

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Sydbank oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet og til TV 2, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Spar Nord

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Spar Nord oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Danske Bank

Antal fejltyper: 40
Antal berørte kunder: 245.000

Beskrivelse af fejlene: Danske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer mæglersalær, med rykkergebyrer, 

Konsekvenser for de berørte: En lang række af kunder har betalt for meget tilbage til banken. Derudover har en lang række af kunderne i årevis stået registreret med en for høj gæld. For nogle kunder har dette gjort sig gældende i årtier. En for højt registreret gældspost kan have konsekvenser for skatteforhold og kreditvurderinger. Dertil skal lægges, at banken kan have sendt forkerte tal til domstolene i 16.000 kunders sager. Det drejer sig om fogedsager, dødsboer, konkurser og gældssaneringssager.

Status: 245.000 kunder har fået eller er i gang med at få slettet deres gæld til banken. Ifølge TV 2s oplysninger drejer det sig om gældsposter for mindst 20 milliarder kroner. Oprydningsarbejdet i forbindelse med de fejlagtige oplysninger, banken har sendt til domstolene, udestår stadig, og det er endnu ikke afklaret, om de tusindvis af sager skal gå om.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Lån & Spar Bank

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 238 kundesager

Status: Lån & Spar Bank skriver i deres redegørelse til Finanstilsynet, at de har konstateret fejl i skatteindberetning i 238 kundesager i perioden 2017-2019.

Derudover skriver Lån & Spar Bank, at de i 2015 opsagde deres samarbejde med det nuværende inkassofirma Intrum (tidl. Transcom), da banken opdagede fejl med renter og gebyrer i behandlingen af deres gældskunder.

Lån & Spar Bank skriver, at sager før 2015 ikke kan findes, da al data på disse kunder er slettet grundet GDPR. 
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Arbejdernes Landsbank

Antal fejltyper: 4
Antal berørte kunder: 54 kundesager

Beskrivelse af fejlene: Arbejdernes Landsbank har oplyst, at de har fundet fejl med forkert opkrævning af rykkergebyrer, og der har været sket en sammenblanding af hovedstol og renter, hvor kunder er blevet opkrævet penge, efter kravet har været forældet.

Konsekvenser for de berørte: Banken oplyser, at gældskunder fortsat har betalt af på gæld, selvom gælden er fuldt afviklet. Banken har fundet 24 af disse sager. Det er ikke muligt at verificere hovedstolen i flere sager, fordi data slettes efter fem år. Derfor kan 235 kunder ikke få vurderet, om de har tilbagebetalt for meget til banken. Arbejdernes landsbank er i gang med at undersøge, om slettet data kan genskabes.

Derudover er der blevet opkrævet penge for et for stort beløb, dog nævner Arbejdernes Landsbank, at omfanget er småt – uretmæssigt indkrævede renter løber op i maks 49 kroner og gebyrer løber op i 300 kroner på kundeniveau.

Status: Banken har ikke historisk statistik over antallet af fejl. Ved en stikprøve fandt banken fejl i 10 procent af inkassosagerne, og en opgørelse fra 2022 viser, at det var nødvendigt at rette i 54 af 493 kundesager. I ti sager har fejlene betydet, at kunder har betalt mere end deres samlede restgæld. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sparekassen Sjælland-Fyn

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 486 gældssager

Status: Efter at Sparkassen Sjælland-Fyn har gennemgået deres gældskunder, har de konstateret, at der 486 gældssager, hvor der er sket en ekspeditionsfejl, som har gjort, at gælden fremstod for høj. Heriblandt er der fundet to sager, hvor der er udbetalt 13.000 og 2000 kroner.

Sparekassen Sjælland-Fyn oplyser, at de har gennemgået alle gældskunder, og der er blevet korrigeret i de sager, hvor der har været en fejl.

Sparekassen Sjælland-Fyn skriver, at de i 2022 hjemtog en gældsportefølje, hvor det har vist sig, at banken kun har beregnet simpelt rente og ikke renters rente. Derfor har kunderne i virkeligheden betalt for lidt. Det fremgår ikke, hvor mange kunder der skulle være omfattet af den fejl.   
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

I det skriftlige svar til TV 2 forholder Jyske Bank sig dog ikke til, hvorfor banken fortsat opkræver for meget gæld blandt de mest sårbare kunder, selvom Finanstilsynet tidligere har meldt ud, at forkert gældsinddrivelse skal standses.

- Vi har ingen kommentarer til Finanstilsynets generelle udmeldinger, skriver Torben Hansen.

Områdechefen i Jyske Bank oplyser, at banken mangler af gennemgå knap 1.200 aktive gældskunder for fejl, men ønsker ikke at svare på, hvor mange af de aktive gældssager der kan være behæftet med fejl.

Af bankens redegørelse til Finanstilsynet fremgår det ellers, at denne gruppe af gældskunder kan være i risiko for at betale for meget.

Torben Hansen skriver derudover til TV 2, at banken har estimeret, at 5-10 kunder skal have penge tilbage, og der formentlig er flere gældskunder, der skal have nedsat deres restgæld.

- Disse kunder vil naturligvis blive kompenseret, men da antallet formentlig er begrænset, iværksætter vi ikke yderligere tiltag, oplyser Torben Hansen, områdechef i Jyske Bank Kredit.