Fortrolige rapporter afslører: Topledelsen i Jyske Bank har i årevis kendt til store problemer i bankens gældsafdeling

Jyske Banks interne vagthund har gentagne gange uddelt røde, sure smileys til bankens inkassoafdeling.

Interne undersøgelser i Jyske Bank afslørede allerede i 2014, at der var store problemer i bankens inkassoafdeling.

Fire år senere, i 2018, var problemerne stadigvæk ikke løst, og der var så store huller i kontrollen med bankens inkassoafdeling, at der var risiko for “uopdagede fejl” i bankens gældsafdeling.

Den alvorlige kritik af bankens inkassoafdeling blev sendt helt til tops i Jyske Banks ledelse og havnede på bordet hos den øverste direktør, Anders Dam i 2018.

Det viser interne rapporter, som TV 2 og Berlingske er kommet i besiddelse af.

Fejlene kunne formentligt været opdaget tidligere

På trods af, at Jyske Banks topledelse løbende blev orienteret om problemer i gældsafdelingen, så begyndte banken først at undersøge de for høje opkrævninger blandt bankens svageste kunder efter TV 2 og Berlingske i efteråret 2020 begyndte dækningen af gældsskandalen i Danske Bank.

Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, mener, at revisionsrapporterne viser, at inkassoområdet i Jyske Bank i flere år har sejlet og ikke har haft den tilstrækkelige ledelsesmæssige bevågenhed.

Ved du noget?

Har du indgående kendskab til gældsagen i Jyske Bank, eller er du nuværende eller tidligere gældskunde, så del meget gerne din viden. Skriv til journalist Steen Schat-Holm på ssho@tv2.dk

 

– Det er min vurdering, at hvis ledelsen havde taget de her advarsler alvorligt dengang og iværksat en større undersøgelse, så ville den have fået blotlagt, om de typer af fejl, vi ser i dag, var udbredt i banken, siger han.

Han understreger, at 2018-rapporterne ikke peger på nøjagtigt de samme fejl, som Jyske Banks aktuelle undersøgelse af gældsproblemerne har vist, men han mener alligevel, at rapporterne burde have været en øjenåbner for bankledelsen for år tilbage.

Vagthunden i banken udelte flere sure smileys

Af den interne revisionsrapport fremgår det, at Jyske Banks vagthund – den såkaldte intern revision – i både i 2014 og 2018 undersøgte bankens inkassoafdeling blandt andet for kvaliteten af kontrollen i afdelingen.

I rapporten fra 2018 blev det konstateret, at der var foretaget ganske få interne kontroller i gældsafdelingen, "idet ledelsen har valgt istedet at basere sig på tillid til den enkelte sagsbehandler", og derfor er der risiko for, at der sker svig eller fejl i afdelingen, som ikke bliver opdaget, advarer rapporten.

Jyske Banks interne vagthund uddelte på baggrund af deres tilsyn i 2018 to sure, røde smileys og kom samtidig med en henstilling om manglende interne kontroller i bankens inkassoafdeling.

Det kommer bag på Morten Bruun Pedersen, at området ikke har været prioriteret højere, når der gentagne gange er blevet uddelt krads kritik og sure smileys til gældsafdelingen på de samme områder.

– Revisorerne giver flere sure smileys, altså den alvorligste kategori. Så er der altså røde lamper, der skal blinke hos ledelsen, siger Morten Bruun Pedersen.

Omfattende gældsproblemer i Jyske Bank

Som TV 2 og Berlingske i sidste uge kunne afsløre, har flere storbanker i årevis ulovligt opkrævet for meget gæld blandt bankernes mest sårbare kunder.

Se om din bank er berørt af gældsproblemer

Nordea

Antal fejltyper: 15
Antal berørte kunder: Potentielt 154.000 gældskunder

Beskrivelse af fejlene: Nordeas store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og manuelle fejl.  

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nordea-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer.

Derudover har 23 gældskunder fejlagtig stået i RKI, selvom kunderne havde betalt hele deres gæld tilbage. Nordea har trukket disse sager tilbage, så de ikke længere står i RKI.  

Status: Nordea oplyser, at 154.000 gældskunder kan være ramt af fejlene, og at banken indtil videre har genberegnet 30.000 af sagerne, hvoraf 4100 er blevet overopkrævet, og knap 3000 kunder er blevet kompenseret, og resten vil blive det. I alt har Nordea indtil nu samlet udbetalt 21,9 mio. kroner i kompensation, men banken forventer, at tallet stiger, når alle sager er blevet tilrettet.

Nordea oplyser videre, at sager, der er blevet afsluttet før 2010, ikke vil blive undersøgt, da Nordea som udgangspunkt ikke længere har adgang til data vedrørende de pågældende sager, og at sagerne i øvrigt anses som forældede.

Nordeas arbejde med at analysere fejlkilder og deres potentielle påvirkning pågår fortsat, og banken vil være i løbende dialog med de relevante myndigheder. Banken har oplyst, at de har sat omkring 20.000 aktive sager i bero, som de vil genberegne.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Jyske Bank

Antal fejltyper: 20
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Jyske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og forældelsesfrister.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Jyske Bank-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Jyske Bank oplyser, at i Jyske Realkredit og Jyske Finans har man gennemgået alle inkassosager og rettet fejl. 

Jyske Bank oplyser, at de gennemgår flere end 30.000 inkassosager, hvoraf de aktive inkassosager er tilrettet, men at banken mangler at gennemgå de afsluttede sager. Hvor mange afsluttede sager, der er tale om, vil banken ikke oplyse. Indtil videre har Jyske Bank kompenseret cirka 1000 kunder med samlet set 2,7 mio. kroner.

Jyske Bank har i meddelelse den 23. maj 2023 oplyst, at banken har sat 1200 aktive gældssager i bero mens de undersøger sagerne for eventuelle fejl. Banken oplyser samtidig, at de indtil videre har nedskrevet 5800 gældskunders gæld. Men banken har ikke ønsket at oplyse, hvor meget banken samlet set har nedskrevet gæld for. 

Banken oplyser, at i det omfang rettelserne af kundernes gæld medfører ændring i skatteoplysningerne, bliver disse rettet, og det er aftalt med Skattestyrelsen, hvordan rettelserne skal ske. Og ligeledes med de sager, der ligger i domstolene, fremsender Jyske Bank en korrigeret anmeldelse af gælden til domstolene.Jyske Bank arbejder stadig på at gennemgå de afsluttede gældskunder for fejl, og gennemgangen af sager vedrørende fejl med rykkergebyrer forventes færdig inden årets udløb.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Nykredit

Antal fejltyper: 10
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Nykredit oplyser, at de opdaget ti fejlkilder, hvoraf den største fejlkilde har været, at gældskravet har været opgjort i et samlet beløb og ikke har været opsplittet i forhold til forældelsesfrister på tre og ti år. Det har betydet, at kunder har betalt gæld, der var forældet. Derudover har langt de fleste gældskunder fået korrigeret deres restgæld, men Nykredit har ikke ønsket at oplyse antallet for kunder, der får korrigeret deres gæld.  

Berørte kunder vil blive kompenseret, oplyser banken.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nykredit-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Nykredit oplyser, at de har gennemgået alle de sager i Nykredit, som har været berørt af fejl og har betalt penge tilbage til 500 kunder heraf cirka 200 kunder, der har betalt rykkergebyr på mellem 40 og 100 kroner for meget.

Banken oplyser videre, at kunder i Nykredit Bank udgør den største gruppe af berørte kunder og har i gennemsnit fået knap 1.500 kroner retur. Realkreditkunder, der udgør en mindre del af de berørte kunder, har i gennemsnit fået knap 20.000 kroner retur. I alt har Nykredit betalt 1,9 millioner kroner tilbage til deres kunder.

Nykredit har været i dialog med Skattestyrelsen om, at banken kan have foretaget forkerte indberetninger for deres gældskunder, der har fået deres gæld justeret eller fået penge tilbage. De berørte kunders skatteindberetninger er blevet rettet af banken, oplyser Nykredit.

På samme måde, hvis der er fundet fejl i anmeldt beløb i aktive bosager, er beløbet straks blevet korrigeret over for domstolene efterfølgende, oplyser Nykredit.

Nykredit vil dog ikke oplyse, hvor mange kunder der i alt er berørt af sagen - herunder hvor mange kunder der er blevet kompenseret, eller hvor mange kunder,der har fået korrigeret deres gæld. Nykredit er stadig i gang med deres arbejde. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sydbank

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Sydbank oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet og til TV 2, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Spar Nord

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Spar Nord oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Danske Bank

Antal fejltyper: 40
Antal berørte kunder: 245.000

Beskrivelse af fejlene: Danske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer mæglersalær, med rykkergebyrer, 

Konsekvenser for de berørte: En lang række af kunder har betalt for meget tilbage til banken. Derudover har en lang række af kunderne i årevis stået registreret med en for høj gæld. For nogle kunder har dette gjort sig gældende i årtier. En for højt registreret gældspost kan have konsekvenser for skatteforhold og kreditvurderinger. Dertil skal lægges, at banken kan have sendt forkerte tal til domstolene i 16.000 kunders sager. Det drejer sig om fogedsager, dødsboer, konkurser og gældssaneringssager.

Status: 245.000 kunder har fået eller er i gang med at få slettet deres gæld til banken. Ifølge TV 2s oplysninger drejer det sig om gældsposter for mindst 20 milliarder kroner. Oprydningsarbejdet i forbindelse med de fejlagtige oplysninger, banken har sendt til domstolene, udestår stadig, og det er endnu ikke afklaret, om de tusindvis af sager skal gå om.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Lån & Spar Bank

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 238 kundesager

Status: Lån & Spar Bank skriver i deres redegørelse til Finanstilsynet, at de har konstateret fejl i skatteindberetning i 238 kundesager i perioden 2017-2019.

Derudover skriver Lån & Spar Bank, at de i 2015 opsagde deres samarbejde med det nuværende inkassofirma Intrum (tidl. Transcom), da banken opdagede fejl med renter og gebyrer i behandlingen af deres gældskunder.

Lån & Spar Bank skriver, at sager før 2015 ikke kan findes, da al data på disse kunder er slettet grundet GDPR. 
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Arbejdernes Landsbank

Antal fejltyper: 4
Antal berørte kunder: 54 kundesager

Beskrivelse af fejlene: Arbejdernes Landsbank har oplyst, at de har fundet fejl med forkert opkrævning af rykkergebyrer, og der har været sket en sammenblanding af hovedstol og renter, hvor kunder er blevet opkrævet penge, efter kravet har været forældet.

Konsekvenser for de berørte: Banken oplyser, at gældskunder fortsat har betalt af på gæld, selvom gælden er fuldt afviklet. Banken har fundet 24 af disse sager. Det er ikke muligt at verificere hovedstolen i flere sager, fordi data slettes efter fem år. Derfor kan 235 kunder ikke få vurderet, om de har tilbagebetalt for meget til banken. Arbejdernes landsbank er i gang med at undersøge, om slettet data kan genskabes.

Derudover er der blevet opkrævet penge for et for stort beløb, dog nævner Arbejdernes Landsbank, at omfanget er småt – uretmæssigt indkrævede renter løber op i maks 49 kroner og gebyrer løber op i 300 kroner på kundeniveau.

Status: Banken har ikke historisk statistik over antallet af fejl. Ved en stikprøve fandt banken fejl i 10 procent af inkassosagerne, og en opgørelse fra 2022 viser, at det var nødvendigt at rette i 54 af 493 kundesager. I ti sager har fejlene betydet, at kunder har betalt mere end deres samlede restgæld. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sparekassen Sjælland-Fyn

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 486 gældssager

Status: Efter at Sparkassen Sjælland-Fyn har gennemgået deres gældskunder, har de konstateret, at der 486 gældssager, hvor der er sket en ekspeditionsfejl, som har gjort, at gælden fremstod for høj. Heriblandt er der fundet to sager, hvor der er udbetalt 13.000 og 2000 kroner.

Sparekassen Sjælland-Fyn oplyser, at de har gennemgået alle gældskunder, og der er blevet korrigeret i de sager, hvor der har været en fejl.

Sparekassen Sjælland-Fyn skriver, at de i 2022 hjemtog en gældsportefølje, hvor det har vist sig, at banken kun har beregnet simpelt rente og ikke renters rente. Derfor har kunderne i virkeligheden betalt for lidt. Det fremgår ikke, hvor mange kunder der skulle være omfattet af den fejl.   
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Stribevis af fejl har resulteret i, at kunders gæld har fremstået større, end den i virkeligheden er, og derfor er en lang række kunder blevet opkrævet gæld, de i virkeligheden ikke skylder banken.

Det fremgår af redegørelser, som en lang række af de største banker i landet har sendt til Finanstilsynet som led i en større undersøgelse af, om bankerne har fejl i deres håndtering af gældsinddrivelsen.

Alene i Jyske Bank-koncernen er der så meget rod i gældsafdelingen, at banken indtil videre har fundet 20 fejltyper, der har ført til, at banken er i gang med at gennemgå alle gældskunder for fejl.

Medarbejdere i Jyske Bank bragte fejlene frem på bordet

På trods af, at Jyske Banks topledelse i 2018 blev advaret om store problemer i bankens gældsafdeling, viser bankens redegørelse til Finanstilsynet, at det ikke var bankens ledelse, der bragte fejlene frem ovenpå de kritiske interne undersøgelser af bankens gældsafdeling.

Banken begyndte nemlig først at undersøge sagen med de forkerte opkrævninger efter TV 2 og Berlingskes dækning af gældsskandalen i Danske Bank.

Det fremgår af redegørelsen, at banken i slutningen af 2020 iværksatte en undersøgelse, hvor medarbejderne i gældsafdelingen blev opfordret til at melde mulige fejl ind.

Resultatet af medarbejdernes tilbagemeldinger blev en lang liste med i alt 12 typer af fejl, som afdelingens gældskunder kunne være berørt af.

Derefter blev fejlene undersøgt i samarbejde med juridisk afdeling i banken, og har efterfølgende dannet grundlag for de fejl, banken nu er i gang med at undersøge alle gældskunder for.

Jyske Banks ledelse afviser kendskab til gældsproblemer før 2020

Jyske Banks øverste ledelse herunder Anders Dam har afvist at stille op til interview.

Men bankens områdedirektør for kredit, Torben Hansen, som iøvrigt også modtog revisionsrapporten fra 2018, har sendt et skriftligt svar til TV 2.

I svaret afviser han, at de interne revisionsrapporter har noget at gøre med den aktuelle sag om fejlagtig gældsinddrivelse. Områdedirektøren skriver, at banken straks reagerede og løste problemerne.

I mailsvaret forholder Torben Hansen sig ikke til, at revisionsrapporterne også beskriver generelle problemer med kontrollen og risikoen for fejl i inkassosagerne.

På trods af, at der gentagne gange er givet flere sure smileys i forbindelse med de interne undersøgelser af gældsafdelingen i 2014 og i 2018, holder områdechefen stadig fast i, at ledelsen i Jyske Bank først blev opmærksom på de fejlagtige og for høje opkrævninger i 2020.

– Da vi i 2020 blev opmærksomme på Danske Banks problemer i forhold til gældsinddrivelse, iværksatte vi en analyse af fejlkilder i gældsinddrivelsen og efterfølgende en manuel og individuel gennemgang af samtlige inkassosager.

Torben Hansen er dog ærgerlig over, at banken ikke opdagede fejlene tidligere.

– Vi er ærgerlige over, at vi ikke blev opmærksomme på – og løste – problemet tidligere, men de omtalte revisionsrapporter pegede ikke på disse fejl, skriver områdedirektøren for kredit, Torben Hansen.

Finanstilsynet tager gældssagen meget alvorligt

Finanstilsynets vicedirektør, Rikke-Louise Ørum Petersen, kan ikke kommentere på den igangværende undersøgelse, men skriver, at Finanstilsynet er i gang med en dybdegående undersøgelse af gældsinddrivelsen i en række banker.

- Finanstilsynet tager sagerne om bankers manglende håndtering af gældsinddrivelse meget alvorligt. Vi har flere gange understreget over for bankerne, at hvis de får mistanke om systematiske fejl i deres gældsinddrivelse, så skal de standse inddrivelsen indtil de har identificeret og løst problemerne, skriver vicedirektør, Rikke-Louise Ørum Petersen til TV 2.

Såfremt Finanstilsynets undersøgelser fører til tilsynsmæssige reaktioner, vil disse blive offentliggjort, understreger vicedirektør, Rikke-Louise Ørum Petersen