Læger melder om "vidunderlig nyhed" på kræftområdet

Risikoen for at dø af kræft er faldet markant de seneste år, viser nyt studie.

De seneste år har nyhedsmedierne beskrevet en række skandaler på kræftområdet.

Kvinder har oplevet mangelfulde undersøgelser af brystkræft, som Jyllands-Posten har afdækket. Og senest har DR beskrevet lange ventetider og ulovlig praksis på Aarhus Universitetshospital.

Men samlet set er risikoen for at dø af kræft faktisk faldet markant i en årrække. Kræftdødeligheden er faldet med omkring 25 procent i løbet af de seneste 20 år.

Det viser en ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Det er bemærkelsesværdige fremskridt, som meget få ville have turdet forudsige, hvis vi havde stillet os selv det spørgsmål ved årtusindeskiftet. Der havde vi ikke turdet håbe på de her fremskrift, siger Henrik Møller, der er professor i kræftepidemiologi og epidemiologisk leder ved RKKP.

- Så det her er en vidunderlig nyhed, tilføjer han.

To årsager til fremskridt

De seneste ti år alene er risikoen for at dø af lungekræft, brystkræft og prostatakræft faldet med henholdsvis 24, 26 og 13 procent.

Den positive udvikling i kræftdødeligheden skyldes for det første, at der ses færre sygdomstilfælde i befolkningen. For det andet skyldes den, at flere kræfttilfælde opdages tidligere med bedre behandlingsmuligheder.

Der er eksempelvis færre, der dør af lungekræft. Det er den kræftsygdom, som flest dør af i dag.

- Den vigtigste årsag er selvfølgelig, at der er færre, som ryger. Det gælder særligt for mænd, siger Torben Riis Rasmussen, der er overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe til TV 2.

Der er ofte ikke nogen symptomer ved tidlige stadier af lungekræft, og derfor har CT-scanninger eksempelvis været et vigtigt middel til at kunne diagnosticere kræftformen tidligere.

- Når sygdommen er blevet opdaget, så er der desværre stadigvæk nogle, som er uhelbredligt syge, men der har vi i dag bedre behandlingsmuligheder. Vi kan give mere målrettet medicin, så flere patienter kan leve længere med sygdommen, fortæller Torben Riis Rasmussen.

For ti år siden var det hver ottende, som fik lungekræft, der overlevede. I dag overlever hver fjerde.

Formanden for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), professor Michael Borre fra Aarhus Universitetshospital, mener også, at kræftpakker med indbyggede behandlingsgarantier har haft en særlig effekt.

- Generelt er jeg ikke i tvivl om, at vi nu høster frugten fra de tiltag, som har været afledt af de fire kræftplaner med specialisering, kliniske retningslinjer, MDT-konferencer (møder med specialister, red.) og ikke mindst kræftpakkeforløbene, hvor man har skåret ned på uhensigtsmæssige lange forløb, udtaler han i en pressemeddelelse fra RKKP.

Norge og Sverige er langt foran

Mens eksperter glæder sig over den positive udvikling i Danmark, halter vi dog stadig bagud, når der sammenlignes med nabolandene Norge og Sverige.

Dødeligheden har de seneste år været faldende i alle tre lande, men Danmark ligger på et højere niveau end de andre lande.

- Den danske tilstand er 10-15 år bagud i forhold til Norge og Sverige, fortæller Henrik Møller.

Han mener, at forskellen dels skyldes "faktorer, som vi ikke kender" og dels "faktorer, som vi ikke kan gøre noget ved".

- Vi skal være enormt glade for, at der er vedvarende tegn på fremskridt i retning af lavere kræftdødelighed i Danmark og glæde os vældigt over det – og så måske være mindre bekymrede over forskellene mellem de nordiske lande, siger han.

Dog erkender professoren, at Danmark potentielt kan lære noget af Norge og Sverige. Formentlig er der allerede en dialog i gang, da danske, norske og svenske kræftorganisationer og kræftlæger kender hinanden udmærket, tilføjer han.