Særligt én ting spænder ben for god kvalitet i daginstitutioner, mener forældrebevægelse

Der har været undersøgelser nok, som slår fast, at der er problemer. Nu skal der handles, mener pædagogernes fagforening.

Hverken forældre eller pædagoger er overraskede over, at kvaliteten halter i knap fire ud af ti daginstitutioner ifølge en ny undersøgelse.

- Vi har kæmpet i fire år nu for at gøre de her vilkår bedre, siger Rikke Thrane, der selv er pædagog i en daginstitution og talskvinde for forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksen?”, som kæmper for bedre minimumsnormeringer.

Med de nuværende normeringer oplever Rikke Thrane, at daginstitutioner har svært ved at leve op til kravene i de læreplaner, der gælder for de mindste børn.

- Så enten skal der postes langt flere penge i området fra Christiansborg og på kommunalniveau, eller også skal kravene sænkes, så det pædagogiske personale har en chance for at leve op til det i praksis, siger hun til TV 2.

Den afgørende udfordring

Den nye undersøgelse ser på kvaliteten af pasningen af de mindste børn i alderen 0-2 år i vuggestuerne og hos dagplejerne. Den er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) for Børne- og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen viser blandt andet, at kun 48 procent af personalet består af uddannede pædagoger.

Den viser også, at kvaliteten af læringsmiljøet er "utilstrækkeligt" på 38 procent af de 170 stuer, der er blevet undersøgt. Det betyder, at børnenes trivsel, læring og udvikling kun understøttes i mindre grad.

Der er brug for flere pædagogiske aktiviteter, flere gode legeområder, bedre understøttelse af børnefællesskaber og et mere sensivitivt samspil mellem personale og børn, lyder det blandt andet.

Adspurgt, om flere hænder og mere uddannet personale er den eneste løsning, svarer Rikke Thrane:

- Selvfølgelig hænger det også sammen med en god pædagogfaglig ledelse, en god lokal pædagogisk evalueringskultur og høj faglighed hos personalet.

- Men ligegyldigt hvor dygtige lederne og personalet er, så har de ikke en chance for at sikre gode og udviklende læringsmiljøer og den gode relation mellem barn og voksen, hvis de store dele af dagen er otte-ti børn om hver voksen, tilføjer hun.

En uddannet pædagog til flere stuer

Pædagogernes fagforening, BUPL, er ikke overrasket over den nye rapport, der er den første af sin slags, som på nationalt plan undersøger kvaliteten i de kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn.

- Kvaliteten er for ringe, og det er jo noget, vi har problematiseret længe, siger formand Elisa Rimpler til TV 2.

Hun understreger, at der skal være høje ambitioner for de mindste børns trivsel i Danmark.

- Det kræver, at man har en høj andel af uddannede pædagoger og en høj faglighed. Det er desværre ikke det, som den her rapport viser, siger hun og henviser til, at mindre end halvdelen af personalet har en pædagogisk uddannelse.

Det betyder, at mange af hendes medlemmer oplever, at de står alene med deres uddannelse på en stue, hvor kollegerne ofte er meget unge pædagogmedhjælpere eller vikarer uden pædagogisk uddannelse bag sig.

Nogle steder er pædagogen måske den eneste fagligt uddannede på to stuer, forklarer hun.

Forældre begynder at passe børn hjemme

Der er stor mangel på pædagoger, og BUPL mener, at problemet kan afhjælpes ved at investere i pædagoguddannelsen, pædagogernes arbejdsmiljø og deres løn.

Formand Elisa Rimpler vil derfor have politikerne på banen for at løse rekrutteringskrisen.

- I dag arbejder 11.000 pædagoger uden for faget, fordi de ikke kan stå inde for den faglighed, der er lige nu. Det handler om at skrue på alle skruer og bare komme i gang. Vi har haft undersøgelser nok. Nu skal der handling til, siger Elisa Rimpler.

Forældrenes landsorganisation, FOLA, mener også, at politikerne skal handle nu.

- Jeg er dybt rystet over, at vi sender vores børn afsted hver dag i vuggestuer og dagplejer, og så bliver de ikke mødt af en ordentlig kvalitet. Vi har en samfundskontrakt i Danmark, hvor jeg betaler en skat og går på arbejde for, at velfærdssamfundet kan hænge sammen, og så forventer jeg faktisk, at mine børn møder tårnhøj kvalitet i deres vuggestuer hver dag. Det gør de ikke i dag, siger formand Signe Nielsen.

Det er ikke kun på dagtilbudsområdet, at der mangler fagligt personale. Manglen på arbejdskraft er udbredt både i det offentlige og i det private.

Men problemer i daginstitutionerne risikerer at forværre problemet, påpeger Signe Nielsen.

- Hvis ikke du sørger for, at der er ordentlig kvalitet i vores dagtilbud, så ved vi, at forældre begynder at gå derhjemme og passe deres egne børn. Så det her bliver en skrue uden ende, siger hun.

Ligesom andre aktører mener hun, at der skal tilføres flere penge til området.

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), Thomas Gyldal Petersen (S), mener, at kommunerne sammen med både regeringen og Folketinget skal løse problemerne sammen.