Gældskaos

Storbanker har i årevis ulovligt opkrævet for meget gæld fra deres mest sårbare kunder

Over 100.000 gældskunder kan være ramt af fejl i landets største banker.

Storbankerne Nordea, Jyske Bank og Nykredit har i årevis ulovligt opkrævet gæld fra deres mest sårbare kunder.

Omfattende fejl i bankernes gældsafdelinger betyder, at over 100.000 kunder kan være berørt og enten skal have penge tilbage eller have justeret deres gæld.

Det fremgår af dokumenter, som TV 2 og Berlingske har fået aktindsigt i.

TV 2 og Berlingske har tidligere afdækket, hvordan Danske Bank har haft tilsvarende problemer med ulovlig opkrævning af gæld.

Problemerne i Danske Bank viste sig at være så omfattende, at banken nu er i gang med at slette gæld for over 20 milliarder kroner.

- Ikke særlig sympatisk

I alt har 245.000 Danske Bank kunder fået eller står til at få slettet hele deres gæld til banken. Dertil skal lægges, at en række af kunderne har betalt for meget tilbage til banken.

En lang række af de samme problemer, som gjorde sig gældende i Danske Banks inkassoafdeling, går igen i de øvrige banker.

Og det er skuffende, mener bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull.

- Det er gået fra, at vi troede, at det var et problem i Danske Bank til at være noget nær en ’branchestandard’. Grundlæggende er det ikke særligt sympatisk, at bankerne ikke har behandlet deres svageste kunder korrekt, fortæller Lars Krull til TV 2.

Over hundrede tusinde gældskunder kan være berørt

I centrum for gældssagen står bankernes mest sårbare kunder. Kunder, der af forskellige årsager ikke har været i stand til at afdrage på deres gæld, og som derfor er havnet i bankernes inkassoafdelinger.

TV 2 og Berlingskes afdækkede for år tilbage, hvordan Danske Bank i årevis havde opkrævet ulovlig gæld netop fra bankens mest sårbare kunder.

Ved du noget?

Har du indgående kendskab til gældsagen i Jyske Bank eller er du nuværende eller tidligere gældskunde, så del meget gerne din viden. Skriv til journalist Steen Schat-Holm på ssho@tv2.dk

 

På baggrund af et stort læk af interne dokumenter, kunne TV 2 og Berlingske afsløre, hvordan Danske Bank i årtier havde kendt til de omfattende fejl på ledelsesniveau uden at rette op på dem.

I kølvandet på dækning af gældssagen i Danske Bank iværksatte Finanstilsynet en undersøgelse af de øvrige store bankers håndtering af deres gældskunder.

Siden 2020 har Finanstilsynets undersøgelse været i gang, og i den forbindelse har tilsynet stillet en lang række spørgsmål og afkrævet redegørelser fra bankerne.

- Et systemisk problem i branchen

Af redegørelserne, som TV 2 og Berlingske har fået aktindsigt i, fremgår det, at det står værst til blandt storbankerne Nordea, Jyske Bank og Nykredit, som har fundet en lang række af forskellige fejl i deres gældsafdeling. Her har bankerne ulovligt opkrævet gæld, som de ikke var berettiget til.

Storbanker har i årevis ulovligt opkrævet for meget gæld fra deres mest sårbare kunder. Over 100.000 gældskunder kan være ramt af fejl. Video: TV 2 NEWS

Fælles for problemerne er, at bankerne har lagt gæld, renter og omkostninger sammen, så kundernes gæld har fremstået større, end den i virkeligheden har været.

På den måde har kundernes tilbagebetalinger til bankerne været højere, end de i virkeligheden skulle have været. Derfor står en lang række kunder til at skulle have penge tilbage eller til at få nedjusteret deres gæld.

Hos Forbrugerrådet Tænk ser cheføkonom Morten Bruun med stor alvor på sagen.

- Jeg er overrasket over, at de her fejl er så bredt funderet i finanssektoren. Det ser jo ud til at være et mere systemisk problem i branchen, siger han.

Se om din bank er berørt af gældsproblemer

Nordea

Antal fejltyper: 15
Antal berørte kunder: Potentielt 154.000 gældskunder

Beskrivelse af fejlene: Nordeas store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og manuelle fejl.  

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nordea-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer.

Derudover har 23 gældskunder fejlagtig stået i RKI, selvom kunderne havde betalt hele deres gæld tilbage. Nordea har trukket disse sager tilbage, så de ikke længere står i RKI.  

Status: Nordea oplyser, at 154.000 gældskunder kan være ramt af fejlene, og at banken indtil videre har genberegnet 30.000 af sagerne, hvoraf 4100 er blevet overopkrævet, og knap 3000 kunder er blevet kompenseret, og resten vil blive det. I alt har Nordea indtil nu samlet udbetalt 21,9 mio. kroner i kompensation, men banken forventer, at tallet stiger, når alle sager er blevet tilrettet.

Nordea oplyser videre, at sager, der er blevet afsluttet før 2010, ikke vil blive undersøgt, da Nordea som udgangspunkt ikke længere har adgang til data vedrørende de pågældende sager, og at sagerne i øvrigt anses som forældede.

Nordeas arbejde med at analysere fejlkilder og deres potentielle påvirkning pågår fortsat, og banken vil være i løbende dialog med de relevante myndigheder. Banken har oplyst, at de har sat omkring 20.000 aktive sager i bero, som de vil genberegne.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Jyske Bank

Antal fejltyper: 20
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Jyske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer med rykkergebyrer og forældelsesfrister.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Jyske Bank-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Jyske Bank oplyser, at i Jyske Realkredit og Jyske Finans har man gennemgået alle inkassosager og rettet fejl. 

Jyske Bank oplyser, at de gennemgår flere end 30.000 inkassosager, hvoraf de aktive inkassosager er tilrettet, men at banken mangler at gennemgå de afsluttede sager. Hvor mange afsluttede sager, der er tale om, vil banken ikke oplyse. Indtil videre har Jyske Bank kompenseret cirka 1000 kunder med samlet set 2,7 mio. kroner.

Jyske Bank har i meddelelse den 23. maj 2023 oplyst, at banken har sat 1200 aktive gældssager i bero mens de undersøger sagerne for eventuelle fejl. Banken oplyser samtidig, at de indtil videre har nedskrevet 5800 gældskunders gæld. Men banken har ikke ønsket at oplyse, hvor meget banken samlet set har nedskrevet gæld for. 

Banken oplyser, at i det omfang rettelserne af kundernes gæld medfører ændring i skatteoplysningerne, bliver disse rettet, og det er aftalt med Skattestyrelsen, hvordan rettelserne skal ske. Og ligeledes med de sager, der ligger i domstolene, fremsender Jyske Bank en korrigeret anmeldelse af gælden til domstolene.Jyske Bank arbejder stadig på at gennemgå de afsluttede gældskunder for fejl, og gennemgangen af sager vedrørende fejl med rykkergebyrer forventes færdig inden årets udløb.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Nykredit

Antal fejltyper: 10
Antal berørte kunder: Ikke oplyst et samlet antal

Beskrivelse af fejlene: Nykredit oplyser, at de opdaget ti fejlkilder, hvoraf den største fejlkilde har været, at gældskravet har været opgjort i et samlet beløb og ikke har været opsplittet i forhold til forældelsesfrister på tre og ti år. Det har betydet, at kunder har betalt gæld, der var forældet. Derudover har langt de fleste gældskunder fået korrigeret deres restgæld, men Nykredit har ikke ønsket at oplyse antallet for kunder, der får korrigeret deres gæld.  

Berørte kunder vil blive kompenseret, oplyser banken.

Konsekvenserne for de berørte: De fundne fejl betyder, at nuværende eller tidligere Nykredit-kunder kan have betalt mere end det, de i virkeligheden skulle. De fejlbehæftede gældsoplysninger kan derudover være tilgået danske domstole, skattemyndighederne og eksterne inkassobureauer. 

Status: Nykredit oplyser, at de har gennemgået alle de sager i Nykredit, som har været berørt af fejl og har betalt penge tilbage til 500 kunder heraf cirka 200 kunder, der har betalt rykkergebyr på mellem 40 og 100 kroner for meget.

Banken oplyser videre, at kunder i Nykredit Bank udgør den største gruppe af berørte kunder og har i gennemsnit fået knap 1.500 kroner retur. Realkreditkunder, der udgør en mindre del af de berørte kunder, har i gennemsnit fået knap 20.000 kroner retur. I alt har Nykredit betalt 1,9 millioner kroner tilbage til deres kunder.

Nykredit har været i dialog med Skattestyrelsen om, at banken kan have foretaget forkerte indberetninger for deres gældskunder, der har fået deres gæld justeret eller fået penge tilbage. De berørte kunders skatteindberetninger er blevet rettet af banken, oplyser Nykredit.

På samme måde, hvis der er fundet fejl i anmeldt beløb i aktive bosager, er beløbet straks blevet korrigeret over for domstolene efterfølgende, oplyser Nykredit.

Nykredit vil dog ikke oplyse, hvor mange kunder der i alt er berørt af sagen - herunder hvor mange kunder der er blevet kompenseret, eller hvor mange kunder,der har fået korrigeret deres gæld. Nykredit er stadig i gang med deres arbejde. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sydbank

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Sydbank oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet og til TV 2, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Spar Nord

Antal fejltyper: 0
Antal berørte kunder: 0

Status: Spar Nord oplyser i redegørelserne til Finanstilsynet, at banken ikke har fundet nogle systemiske fejl, efter de har gennemgået deres gældssystem og deres håndtering af gældskunder.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Danske Bank

Antal fejltyper: 40
Antal berørte kunder: 245.000

Beskrivelse af fejlene: Danske Banks store problem er, at hovedstol, renter og omkostninger er lagt sammen, og da der er forskellige forældelsesfrister på de forskellige gældsposter, har kundernes gæld fremstået større, end den i virkeligheden var. Derudover har der også været problemer mæglersalær, med rykkergebyrer, 

Konsekvenser for de berørte: En lang række af kunder har betalt for meget tilbage til banken. Derudover har en lang række af kunderne i årevis stået registreret med en for høj gæld. For nogle kunder har dette gjort sig gældende i årtier. En for højt registreret gældspost kan have konsekvenser for skatteforhold og kreditvurderinger. Dertil skal lægges, at banken kan have sendt forkerte tal til domstolene i 16.000 kunders sager. Det drejer sig om fogedsager, dødsboer, konkurser og gældssaneringssager.

Status: 245.000 kunder har fået eller er i gang med at få slettet deres gæld til banken. Ifølge TV 2s oplysninger drejer det sig om gældsposter for mindst 20 milliarder kroner. Oprydningsarbejdet i forbindelse med de fejlagtige oplysninger, banken har sendt til domstolene, udestår stadig, og det er endnu ikke afklaret, om de tusindvis af sager skal gå om.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Lån & Spar Bank

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 238 kundesager

Status: Lån & Spar Bank skriver i deres redegørelse til Finanstilsynet, at de har konstateret fejl i skatteindberetning i 238 kundesager i perioden 2017-2019.

Derudover skriver Lån & Spar Bank, at de i 2015 opsagde deres samarbejde med det nuværende inkassofirma Intrum (tidl. Transcom), da banken opdagede fejl med renter og gebyrer i behandlingen af deres gældskunder.

Lån & Spar Bank skriver, at sager før 2015 ikke kan findes, da al data på disse kunder er slettet grundet GDPR. 
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Arbejdernes Landsbank

Antal fejltyper: 4
Antal berørte kunder: 54 kundesager

Beskrivelse af fejlene: Arbejdernes Landsbank har oplyst, at de har fundet fejl med forkert opkrævning af rykkergebyrer, og der har været sket en sammenblanding af hovedstol og renter, hvor kunder er blevet opkrævet penge, efter kravet har været forældet.

Konsekvenser for de berørte: Banken oplyser, at gældskunder fortsat har betalt af på gæld, selvom gælden er fuldt afviklet. Banken har fundet 24 af disse sager. Det er ikke muligt at verificere hovedstolen i flere sager, fordi data slettes efter fem år. Derfor kan 235 kunder ikke få vurderet, om de har tilbagebetalt for meget til banken. Arbejdernes landsbank er i gang med at undersøge, om slettet data kan genskabes.

Derudover er der blevet opkrævet penge for et for stort beløb, dog nævner Arbejdernes Landsbank, at omfanget er småt – uretmæssigt indkrævede renter løber op i maks 49 kroner og gebyrer løber op i 300 kroner på kundeniveau.

Status: Banken har ikke historisk statistik over antallet af fejl. Ved en stikprøve fandt banken fejl i 10 procent af inkassosagerne, og en opgørelse fra 2022 viser, at det var nødvendigt at rette i 54 af 493 kundesager. I ti sager har fejlene betydet, at kunder har betalt mere end deres samlede restgæld. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sparekassen Sjælland-Fyn

Antal fejltyper: 1
Antal berørte kunder: 486 gældssager

Status: Efter at Sparkassen Sjælland-Fyn har gennemgået deres gældskunder, har de konstateret, at der 486 gældssager, hvor der er sket en ekspeditionsfejl, som har gjort, at gælden fremstod for høj. Heriblandt er der fundet to sager, hvor der er udbetalt 13.000 og 2000 kroner.

Sparekassen Sjælland-Fyn oplyser, at de har gennemgået alle gældskunder, og der er blevet korrigeret i de sager, hvor der har været en fejl.

Sparekassen Sjælland-Fyn skriver, at de i 2022 hjemtog en gældsportefølje, hvor det har vist sig, at banken kun har beregnet simpelt rente og ikke renters rente. Derfor har kunderne i virkeligheden betalt for lidt. Det fremgår ikke, hvor mange kunder der skulle være omfattet af den fejl.   
 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Bankerne er fortsat i gang med at få overblik over problemernes omfang, men de indledende undersøgelser tyder på, at over hundrede tusinde kunder kan være berørt af sagen.

Alene Nordea anslår, at 154.000 kunder kan være ramt.

Flere af de øvrige banker afviser over for TV 2 og Berlingske at sætte et endeligt tal på, hvor mange kunder der samlet set kan være berørt af sagen.

Katastrofale konsekvenser

Fejlene kan få vidtrækkende konsekvenser for de berørte kunder.

For ud over at gældskunderne kan have overbetalt eller skal have nedjusteret deres gæld, så kan de forkerte gældsoplysninger være blevet sendt videre til danske domstole, indberettet til skattemyndighederne eller givet videre til eksterne inkassofirmaer.

Det betyder, at dommere i danske retssale i forbindelse med fogedsager, konkurssager, gældssaneringssager og i dødsboer kan have afsagt domme ud fra forkerte gældsoplysninger.

Derudover er de forkerte oplysninger blevet indberettet til Skattestyrelsen med den konsekvens, at de berørte gældskunder har fået et for højt fradrag, som skal betales tilbage.

- Det er noget rod, at domstolene og skattemyndighederne skal udsættes for noget, der ikke er korrekt. Branchen må oppe sig nu og få prioriteret det her område, fortæller Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Bankerne vil ikke stille op interview

TV 2 har forelagt sagen over for de undersøgte banker. Ingen af dem har ønsket at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

Se, hvad bankerne har svaret, her:

Nordea

- Jeg vil først og fremmest gerne beklage, at der er sket fejl – og undskylde overfor de kunder, der er berørt af den her sag. I Nordea er vi meget optagede af at få løst disse problemer for kundernes skyld, og vi har siden 2020 arbejdet med at rette fejlene og sikre, at de kunder, der har betalt for meget af på deres gæld, kompenseres.

Selvom vi er kommet et godt stykke med at rydde op i de oprindeligt identificerede fejl, er vi desværre undervejs stødt på andre fejlkilder, der kan berøre kunderne. For at imødegå den usikkerhed det kan medføre, informerer vi nu alle berørte kunder direkte, og vi sætter hurtigst muligt gældsinddrivelsen i bero for størstedelen af de nuværende aktive sager, skriver vicebankdirektør for privatkunder i Nordea, Ulrik Johannessen, i en pressemeddelelse.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Jyske Bank

- Det er meget uheldigt, at vi har begået fejl i forbindelse med gældsinddrivelse frem til slutningen af 2020. Det beklager vi.

Fejlene er hovedsagelig centreret omkring forældelsestidspunkt og rykkergebyrer.

Så snart vi blev opmærksomme på problemet, påbegyndte vi en omfattende analyse af mulige fejl. Vi valgte at gennemgå samtlige sager – både aktive og afsluttede – individuelt og manuelt for at sikre, at vi fandt og rettede alle fejl på én gang, så vi kun skulle forstyrre kunderne én gang. De berørte kunder er blevet eller bliver kompenseret, og vi har sikret, at fejlene ikke sker igen.

I Jyske Realkredit og Jyske Finans har vi gennemgået alle inkassosager og rettet fejl. I Jyske Bank har vi gennemgået og rettet hovedparten af de aktive inkassosager, men vi mangler at gennemgå de afsluttede inkassosager. Vi gennemgår flere end 30.000 inkassosager i alt, og vi har indtil videre kompenseret ca.100 inkassokunder med i alt ca. 1 mio. kr. I en række tilfælde har vi desuden nedskrevet kundernes restgæld.

Derudover har vi indtil videre kompenseret ca. 900 kunder med i alt ca. 1,7 mio. kr., fordi der har været fejl i rykkergebyrer. Denne opgave er fortsat i gang, og vi forventer at blive færdige inden årets udgang.

Vi har identificeret i alt 20 forskellige fejltyper. Vi analyserer den enkelte sag samlet og undersøger alle fejlmuligheder, inden vi genberegner, retter og kontakter kunderne.

Der er flere kunder, som har fået reduceret deres restgæld, men vi oplyser ikke det konkrete tal.

Vi har valgt at gennemgå samtlige sager manuelt og individuelt. Vi har gennemgået sagerne for samtlige mulige fejltyper på én gang, og hvis der er flere fejl, har vi rettet hele sagen på én gang. I tvivlstilfælde har vi rettet til kundens fordel. Vi har kompenseret kunderne, der hvor fejlene har resulteret i, at de har betalt for meget.

I det omfang rettelserne medfører ændring i skatteoplysningerne, bliver disse rettet. Vi har aftalt med Skattestyrelsen, hvordan rettelserne skal ske.

I de sager, der ligger i domstolene, fremsender vi en korrigeret anmeldelse af vores gæld til domstolene.

De fejl, som vi nu kender, kan ikke opstå igen. Vi har tilrettet processer og kontroller for at minimere risikoen for, at vi laver fejl fremover. Vi har desuden implementeret ændringer i vores systemer, som fx gør, at man maks. kan opkræve rykkergebyr tre gange (det var der ikke en automatik for tidligere), skriver Torben Hansen, områdedirektør, Kredit, i Jyske Bank. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Nykredit

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over fejlene, der har betydet, at nogle kunder har betalt for meget af på deres gæld. I Nykredit har vi derfor gennemgået alle de sager, som har været berørt af fejl i vores gældsinddrivelse.

Vi har betalt penge tilbage til godt 500 kunder i Nykredit, heraf ca. 200 kunder, der har betalt rykkergebyr på mellem 40 og 100 kr. for meget.

Kunder i Nykredit Bank udgør den største gruppe af berørte kunder og har gennemsnit fået knap 1500 kr. retur. Realkreditkunder, der udgør en mindre del af de berørte kunder, har i gennemsnitligt fået knap 20.000 kr. retur, der er dog tale om større lån med en længere løbetid, hvorfor beløbet, som kunderne har fået retur er større. 

Vi har betalt i alt godt 1,9 mio. kr. tilbage til kunderne.

Vi har indberettet ti fejlkilder, hvoraf den største fejlkilde har været, at vi har opgjort gældskravet som et samlet beløb og ikke har opsplittet gældskravet i forhold til forældelsesfristen på 3 og 10 år. Det har betydet, enkelte kunder har betalt gæld, der var forældet og har fået en kompensation, men langt de fleste har blot fået korrigeret deres restgæld.

Vi har gennemgået området grundigt og kvalitetssikret alle øvrige sager, så vi fremadrettet undgår at opkræve gæld, som har været opgjort forkert, eller hvor forældelsesdatoen er overskredet.

Vi har været i tæt dialog med Skattestyrelsen om, at vi kan have foretaget forkerte indberetninger for kunder, der har fået deres gæld justeret eller fået penge tilbage. Vi har rettet skatteindberetningen for de berørte kunder jf. de gældende regler.

I tilfælde, hvor det har været nødvendigt at justere vores gældskrav, er det alene det korrekte beløb, vi opkræver kunden. Hvis vi har fundet fejl i et evt. anmeldt beløb i aktive bosager, har vi straks anmeldt det korrekte beløb overfor domstolene efterfølgende.

Vi har gennemgået området grundigt og kvalitetssikret alle øvrige sager, så vi fremadrettet undgår at opkræve gæld, som har været opgjort forkert, eller hvor forældelsesdatoen er overskredet.

 Vi har justeret arbejdsbeskrivelser, udbygget vores inkassosystem og gennemført undervisning af de medarbejdere, der opgør gældskrav til inddrivelse. Vi har desuden foretaget ekstra validering af nogle af problemstillingerne ved hjælp af eksterne advokater. Samtidig har vi indført en række yderligere kontroller for at sikre, at lignende problemer ikke opstår.

Vi har ikke tidligere været bekendt med fejl på området. Så snart vi blev bekendt med mulige fejlkilder, foretog vi stikprøver samt afdækning af området, skriver Nykredits direktør for kredit, Steen Munk. 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sydbank

- Tilsynet har lavet en undersøgelse, og vi har ikke yderligere kommentarer, skriver pressechef i Sydbank, Susanne Ingemann Faber i et skriftligt svar til TV 2.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Spar Nord

- Ja, det er korrekt forstået. Der er ikke konstateret fejl af systemiske eller systematisk karakter i gældsinddrivelsen, skriver kommunikationschef i Spar Nord, Neel E. Rosenberg i et skriftligt svar. 

 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Lån & Spar Bank

- Jeg kan indledningsvis oplyse dig om, at Finanstilsynet endnu ikke har svaret os tilbage på vores redegørelse, og vi kender derfor ikke deres stillingtagen til det fremsendte på nuværende tidspunkt.

Vores samarbejde med Transcom stoppede tilbage i 2012, da de ikke leverede en administrativ inkassokvalitet, der levede op til vores krav. 

I forhold til dine spørgsmål så er det således, som vi også skriver i opfølgningen af 13. marts 2023 til Finanstilsynet, at vi i vores undersøgelser ikke har kunnet konstatere, at nogen af vores kunder har betalt for meget eller modtaget fejlagtig opkrævning. Ligesom vi ikke har kunnet konstatere nogen systemiske fejl.

I forbindelse med vores arbejde med redegørelsen til Finanstilsynet har vi konstateret, at vi på nogen kunder ikke har fået indberettet korrekt rentefradrag til Skat. Denne fejl har vi rettet.

Vi har skrevet til de berørte kunder. Alle renteindberetninger er korrekt fremsendt til Skat for perioden 2019 – 2022.  For kunder, hvor fejlen vedrører skatteårene 2017 og 2018 har vi tilbudt kompensation til de berørte kunder.

Vi bestræber os altid på at have en forretningsgang og en compliance, hvor der ikke sker fejl. Men det er ikke ensbetydende med, at vi kan udstede en garanti for, at der ikke kan ske fejl, skriver John Christiansen, adm. direktør i Lån & Spar Bank. 

 

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Sparekassen Sjælland-Fyn

- Sparekassen har ikke tidligere fundet systemiske fejl i inkassobehandlingen, og der har ikke tidligere været varsler, kontroller eller sager som har givet anledning til ledelsesindberetninger omkring fejl i inkassobehandlingen. 

Efter vi blev bekendt med udfordringerne hos Danske Bank, valgte vi for en sikkerheds skyld at gennemgå alle vores egne sager, og iværksætte en kontrol hos vores samarbejdspartner.

Som det fremgår af vores redegørelse til Finanstilsynet, har vi alene fundet 2 sager hvor der var sket overbetaling, og som begge skyldes en ekspeditionsfejl. Kunderne er blevet fuldt kompenseret. Ved gennemgangen blev der fundet andre ekspeditionsfejl. Vi har tilrettet alle fejl, og har sikret at det ikke har haft nogle afledte konsekvenser for kunden. Samtidig har vi lavet tilretninger i vores inkassosystem, og indført yderligere kontroller, som vil imødegå de ekspeditionsfejl vi har set. 

Det er korrekt at der har været sager hos en samarbejdspartner, hvor der systemisk er blevet beregnet for lidt i rente. I alle situationer har vi valgt at nedsætte kravet til det opgjort beløb, og derved stillet kunderne bedre, skriver Sparekassen Sjælland-Fyn i et skriftligt svar.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Arbejdernes Landsbank

- I Arbejdernes Landsbank er gældsinddrivelsen en manuel proces, og det betyder, at der ikke er fundet systematiske fejl i inddrivelsen. Vi har konstateret meget få fejl i gældsinddrivelsen, og de er alle menneskelige. Beløbsmæssigt er fejlene også meget begrænsede.

Vi arbejder løbende på at sikre optimale processer og kontroller for blandt andet at sikre, at vi laver så få fejl som muligt. I de ganske få tilfælde hvor der alligevel sker fejl, kompenseres kunderne for disse, skriver kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Frolund, i et skriftligt svar til TV 2.

Foto: TV2 Grafik / Maiken Bang

Finans Danmark, der er en privat interesseorganisation for banker i Danmark, skriver i et skriftligt svar til TV 2, at det er beklageligt, at nogle banker har fejl i gældsinddrivelse.

- I nogle bankers grundige interne kontrol af gældsinddrivelser er der beklageligvis konstateret fejl. Gældsinddrivelse er et komplekst område både i banksektoren og i det offentlige, udtaler Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

- De berørte banker har allerede igangsat væsentlige initiativer for at korrigere og forbedre fremtidige processer, og det er vores klare opfattelse, at de pågældende banker arbejder ihærdigt på at løse udfordringen.

Finanstilsynet, som står bag undersøgelsen af bankerne, har heller ikke ønsket at stille op til interview, da tilsynet ikke kan udtale sig, når dets redegørelse af sagen ikke er blevet offentliggjort.

Finanstilsynet kan heller ikke oplyse, hvornår det vil ske.

Du kan se eller gense 'Operation X'-dokumentaren Skeletterne i pengeskabet på TV 2 PLAY her.