Radio4's lytternedtur fortsætter - værre end tidligere år

Radio4's ugentlige FM-lyttertal er faldet år for år. I første del af 2023 er tallet lavere end andre år.

Radiokanalen Radio4 har i de første fem måneder af året haft det laveste ugentlige FM-lyttertal, siden kanalen gik i luften i 2019.

Det skriver fagbladet Journalisten, der har gennemgået lyttertallene fra analyseinstituttet Kantar Gallup.

I gennemsnit havde kanalen 242.000 ugentlige lyttere i de første fem måneder af 2023, viser gennemgangen.

I 2019 lå det ugentlige lyttertal på 411.000. Siden da er tallet faldet.

Således lå tallet på 304.000 i 2020, på 281.000 i 2021 og på 273.000 i 2022.

Ønsker 350.000 lyttere

I et mailsvar til Journalisten fremhæver administrerende direktør for Radio4, Anne-Marie Dohm, at Radio4's andel af lyttere er fastholdt i årets fem første måneder, hvor den har ligget omkring 1,1 - 1,5 procent.

- Vi har fastholdt og styrket radioens position i en periode, hvor radiolytningen er faldet. Vi kan også se, at brugerne lytter i længere tid, selv om lyttetiden til radio er faldet, lyder det.

Anne-Marie Dohm har tidligere givet udtryk for en ambition om, at kanalen skal have 350.000 ugentlige lyttere.

I 2019 blev det besluttet, at Radio4, der har hovedsæde i Aarhus, skulle overtage den nu lukkede Radio24syvs FM-frekvens.

Ifølge Journalisten havde radiokanalen i sit sidste leveår, 2019, over 500.000 ugentlige lyttere i gennemsnit.

Tidligere kritik

Det er ikke første gang, der er opmærksomhed på Radio4's lyttertal. I 2022 rettede Radio- og tv-nævnet kritik af kanalen.

Af en pressemeddelelse fra Slots-og Kulturstyrelsen fremgik det, at Radio4 "i al væsentlighed" levede op til sine forpligtelser som public service-kanal.

- Radio- og tv-nævnet bemærker dog samtidig, at nævnet finder det påfaldende, at en statsstøttet public service-radiokanal, som sender på et allerede veletableret FM-bånd, ikke har et højere lyttertal, lød det ifølge Journalisten dengang fra styrelsen.

Udtalelsen kom på baggrund af Radio4's public service-redegørelse for 2020.

Af Medieaftalen 2022-2025 fra Kulturministeriet fremgår det, at Radio4's nuværende sendetilladelse løber frem til 31. december 2027.

Det fremgår også af aftalen, at Radio4 får statslig støtte på 96,9 millioner kroner i 2023.