Danske soldater træner under kummerlige forhold – guldfisk har indtaget bassin

Høvelte Kaserne er en af Forsvarets nedslidte kaserner, og her håber tillidsmanden nu på penge til forbedringer.

På Høvelte Kaserne i Nordsjælland venter soldater og befalingsmænd spændt på, om nogle af de 38 milliarder kroner, som regeringen nu vil bruge på at lappe huller i Forsvaret, kommer den nedslidte kaserne til gode.

En af bygningerne på kasernen har været lukket i syv år på grund af skimmelsvamp, og på kasernen, hvor soldater fra Den Kongelige Livgarde bor, kniber det med noget så simpelt som at få et varmt bad.

- De soldater, der er heroppe vil også godt have forhold, der er nogenlunde tålelige. Hvis man for eksempel mangler varmt vand, når man går i bad, giver det et problem på et eller andet tidspunkt, siger Michael Høy Nedergaard, overkonstabel og fællestillidsmand i Den Kongelige Livgarde.

Soldaterne på Høvelte Kaserne kan ikke få et varmt bad, og tillidsmanden på kasernen håber nu, de bliver penge til en renovering. Video: TV 2 NEWS

Håber på penge

Han nævner også, at underlaget mange steder på kasernen er så hullet, at det har medført påbud fra Arbejdstilsynet om udbedring.

- Min forhåbning er, at de finder nogle penge, så vi kan få renoveret bygningerne, siger Michael Høy Nedergaard.

Han siger, at selv om soldaterne er indstillet på barske forhold, når de er i krig, vil man gerne have, at forholdene på kasernen hjemme i Danmark er bare nogenlunde.

- En ting er at gå i krig. Der kan man godt leve under andre forhold. Men når man er hjemme, vil man godt have tålelige forhold.

- Varme på kontorerne og varmt vand når man går i bad. Det, synes jeg, er sådan en nogenlunde normal ting, siger Michael Høy Nedergaard.

Lyn-analyse

- Det er mange, mange års efterslæb, der skal indhentes, fordi vi ikke har løftet forsvarsbudgettet i lang tid.

- I en lang årrække har vi slidt på Forsvaret. Både på personel og materiel - i Irak og Afghanistan. Krigene dér betød jo, der blev sparet på andre områder.

- Politikerne har bedt Forsvaret løse flere opgaver end der var penge til, og det kan man gøre i en kortere periode i nogle få år, men ikke i 10, 15 eller 20 år.

- Vi taler ikke bare om et reparationsarbejde her - det er selve fundamentet, der ikke er i orden.

 

Heller ikke det bassin, der blev brugt i mange år, kan bruges længere – nu har nogle guldfisk indtaget det.

Oliver Hansen, talsmand for de værnepligtige soldater, kan fortælle om stuer på kasernen, der er iskolde om vinteren og steghede om sommeren fordi varmen ofte ikke virker.

Talsmanden for soldaterne på Høvelte Kaserne håber på forbedringer på den nedslidte kaserne. Video: TV 2 NEWS

Han siger også, at soldater skal kunne tåle vanskelige forhold.

- Men det skulle jo gerne være ude i felten – og ikke på kasernen, siger Oliver Hansen.

Huller skal lappes

Regeringen vil med det såkaldte kasseeftersyn af Forsvaret afsætte omkring 38 milliarder kroner til at lappe hullerne efter årtiers besparelser og hårdt slid på både soldater og materiel.

Udover en modernisering af nedslidte kaserner og køretøjer ventes der også at blive gjort en ekstra indsats for rekruttering og fastholdelse af soldater.

Dertil kommer øgede udgifter til IT-området og nye forsvarsopgaver i EU-regi.

Det skal skabe fundamentet for en modernisering af det danske militær i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, hvor Forsvarets samlede budget skal op på to procent af bruttonationalproduktet (BNP).

De to procent er den forpligtelse, NATO har pålagt medlemsnationerne at bruge.