Samfund

Regeringen vil lappe huller i Forsvaret for 38 milliarder

Torsdag formiddag præsenterer fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) Forsvarets kasseeftersyn.

Regeringen vil med det såkaldte kasseeftersyn af Forsvaret afsætte omkring 38 milliarder kroner til at lappe hullerne efter årtiers besparelser og hårdt slid på både soldater og materiel.

Det erfarer TV 2.

Udover en modernisering af nedslidte kaserner og køretøjer ventes der også at blive gjort en ekstra indsats for rekruttering og fastholdelse af soldater. Dertil kommer øgede udgifter til IT-området og nye forsvarsopgaver i EU-regi.

- Det er en milliardregning, man forsøger at dække. Der er en række skavanker i Forsvaret, man forsøger at rette op på, siger Jesper Vestergren, politisk analytiker på TV 2.

Alt sammen for at skabe fundamentet for en modernisering af det danske militær i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, hvor Forsvarets samlede budget skal op på to procent af bruttonationalproduktet (BNP).

De to procent er den forpligtelse, som NATO-medlemslandende i 2024 blev enige om.

Jesper Vestergren siger, at der er en række mangler i det danske Forsvar, som beløbet skal hjælpe med at rette op på.

- Man har kaserner, der er misligeholdt. Man har materiel, der er slidt ned. Hylderne med ammunition og våben er tomme, fordi man har sendt det til Ukraine, siger Jesper Vestergren.

Det nationale kompromis

Kasseeftersynet blev iværksat på baggrund af Det Nationale Kompromis, der blev indgået af den daværende socialdemokratiske regering i marts 2022 sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF.

I aftalen blev det besluttet at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 procent af BNP inden udgangen af 2033 samt at afsætte 3,5 miliarder kroner årligt i 2022 og 2023 i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Konkret pegede første del af kasseeftersynet i september 2022 på, at der over flere forligsperioder er opbygget væsentlige udfordringer på Forsvarsministeriets område.

Udfordringerne fordeler sig inden for:

  • Større nedslidning af materiel end forventet
  • Udfordringer på IT-området med teknisk gæld og nye krav til digitalisering
  • Efterslæb på Forsvarets ejendomsområde
  • Udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personel
  • Behov for styrket finansiel kontrol
  • Flere forsinkede forligsinitiativer

Pressemøde torsdag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har talt varmt for en strammere styring af Forsvarets økonomi.

Han vil torsdag klokken 11.30 præsentere anden del af Forsvarets kasseeftersyn, som netop har fået til opgave at kigge forsvarets fejl og mangler igennem.

Forsvarets økonomi har været genstand for kritik af flere omgange.

For nylig kom statsrevisorerne blandt andet med krads kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring.

- Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriet ikke har levet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring, der sikrer gennemsigtighed mellem bevillinger, ressourceforbrug og faglig fremdrift i opgaveløsningen, lød det blandt andet.

Og gennem de seneste år har der været flere historier om, hvordan midler i forsvaret ikke er blevet brugt med omhu.

Serdal Benli, statsrevior fra SF, siger dog, at de nye 38 milliarder er en nødvendig investering.

- Det er en alvorlig og stor investering, og den er sikkert også nødvendig, som situationen er, siger Serdal Benli.