Herlufsholm skal tilbagebetale 27 millioner kroner

Tilbagebetalingen til staten sker som resultat af en undersøgelse om vold og mistrivsel på skolen.

Kostskolen Herluftsholm skal tilbagebetale et samlet beløb på 27 millioner kroner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har lagt op til at kræve tilbagebetalingen, fordi det er styrelsens vurdering, at Herlufsholm Skole og Gods "ikke overholder og ikke har overholdt frihed og folkestyre-kravet."

Skolen bekræfter i en meddelelse på deres hjemmeside, at man har modtaget afgørelsen fra STUK.

- Styrelsens afgørelse er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring – dvs. et tilbagebetalingskrav på 27 millioner kroner og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, skolen allerede har iværksat, gennemført og planlagt, skriver Herlufsholm Kostskole i meddelelsen.

Vil nærlæse i samråd med advokat

Vurderingen fra partshøringen 18. januar fra STUK lød på, at Herlufsholm Skole og Gods ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyre-kravet.

Rektor Gitte Nørgaard skriver i en kommentar, at man vil vurdere den endelige afgørelse fra STUK i samråd med skolens advokat.

- Vi ser nu frem til sammen med vores advokat at nærlæse afgørelsen og på baggrund af det vurdere, om der er yderligere, vi skal gøre.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har rejst kravet om tilbagebetaling i kølvandet på sidste års dokumentar "Herlufsholms Hemmeligheder", hvor flere elever fortalte, hvordan de havde oplevet vold, grov mobning og seksuelle overgreb på kostskolen.

Har nedlagt sovesale

Kostskolen har tidligere erkendt, at der "blandt en mindre gruppe af skolens elever har været en uacceptabel kultur med kritisabel adfærd", og at man har lavet tiltag for at forhindre overgreb og mobning.

Blandt andet har man nedlagt sovesale og iværksat en udfasning af den ellers traditionsrige uniform, der har kendetegnet den 450 år gamle Herlufsholm Kostskole.

Ledelsen på skolen fastslår i meddelelsen af dagens afgørelse ikke vil få indflydelse på dens virke fremover.

- Den ændrer ikke på, at vi i de kommende år fortsat vil investere i at udvikle skolen for at nå vores mål om at være blandt de bedste skoler i Danmark, både når det kommer til faglighed og trivsel, hedder det.

Afviste at tilbagebetale

I august sidste ĂĄr afviste skolen at tilbagebetale det statslige tilskud, hvis det skulle nĂĄ dertil.

Det skete med henvisning til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke kunne påvise et tilstrækkeligt hjemmelsmæssigt grundlag.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

- Styrelsen finder på det foreliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevkulturen og elevtrivslen på skolen, stod der i partshøringen.

Dokumentar førte til ændringer

Dokumentaren "Herlufsholms Hemmeligheder" førte til en række ledelsesmæssige ændringer på skolen.

Den tidligere bestyrelse trak sig, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) rettede alvorlig kritik mod bĂĄde skole og bestyrelsen.

Også skolens daværende rektor blev afskediget som følge af historierne om mistrivsel.

Sagen om skolen bragte også medieopmærksomhed mod kronprinsparret og deres to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella.

Prins Christian gik i forvejen på Herlufsholm, og prinsesse Isabella skulle efter sommerferien være startet på skolen. Det passede dog dårligt sammen med kronprinsesse Marys engagement i kampen mod mobning.