PFAS kan skade kvinders fertilitet markant, viser ny forskning

Ny forskning viser fald i frugtbarheden på 40 procent hos kvinder, der har forhøjede niveauer af PFAS i blodet. Sundhedsstyrelsen tøver med nye råd.

De evighedskemikalier, som er fundet overalt i miljøet herhjemme fra drikkevandet og regnen til dyr, jord og planter, er dårligt nyt for kvinder, der forsøger at blive gravide.

En række undersøgelser viser nemlig, at PFAS-kemikalierne kan kædes sammen med nedsat fertilitet.

Senest har en undersøgelse offentliggjort i det internationale tidsskrift Science of the Total Environment påvist, at stofferne kan give en markant nedsat fertilitet hos kvinder.

Forskerne bag studiet granskede data for 382 kvinder i den fødedygtige alder fra Singapore, som forsøgte at blive gravide. De så på tre forhold:

 • sandsynligheden for at blive gravid
 • hvor lang tid det tog at blive gravid
 • sandsynligheden for at føde et levende barn.

Samlet set var resultatet, at kvinder med forhøjede niveauer af PFAS i blodet gennemsnitligt havde en 40 procent lavere chance for at blive gravide inden for et år.

- Vores undersøgelse viser, at PFAS-eksponeringer kan nedsætte fertiliteten hos kvinder, der generelt er sunde og forsøger at blive gravide naturligt, siger Dania Valvi, der er lektor ved Icahn School of Medicine i New York og en af forskerne bag studiet.

Hun peger på, at verdenssundhedsorganisationen WHO for nylig konkluderede, at en stor andel af jordens befolkning oplever nedsat fertilitet.

- Vores resultater er meget bekymrende, i betragtning af at et ud af seks mennesker globalt er ramt af nedsat frugtbarhed i dag. Den allestedsnærværende eksponering for PFAS og mange andre hormonforstyrrende kemikalier kan svække det kvindelige reproduktionssystem og kan have bidraget til denne pandemi, siger Dania Valvi til TV 2.

PFAS-eksponeringer kan nedsætte fertiliteten hos kvinder, der generelt er sunde

Dania Valvi, lektor ved Icahn Schhol of Medicine i New York.

Forskeren mener, at det er bydende nødvendigt at sætte en stopper for PFAS-eksponeringen.

- PFAS udgør en sundhedsrisiko for kvinder og deres børn, når eksponeringen sker i den følsomme periode op til undfangelsen og under selve graviditeten, siger lektor Dania Valvi.

Kvinder, der ønsker at blive gravide, kan forsøge at nedbringe deres PFAS-eksponering, men det er begrænset, hvor stor effekt det for eksempel har at undgå gryder og pander med slip-let-overflader, der ofte indeholder PFAS, eller undgå kontakt med vand- og smudsafvisende materialer i tøj og møbler, der ofte er behandlet med PFAS af producenten.

- På egen hånd kan vi ikke fuldstændig undgå PFAS-eksponering. Det er også afgørende med regler og lovgivning, der både begrænser produktionen og brugen af ​​PFAS og renser stofferne op i miljøet, lyder det fra Dania Valvi.

Studie om PFAS og nedsat fertilitet

 • Forskerne undersøgte PFAS-indholdet i blodplasma fra 382 kvinder fra Singapore, der alle var i den fødedygtige alder og forsøgte at blive gravide.
 • Alle kvinderne indgik i Singapore Preconception Study of Long-Term Maternal and Child Outcomes (S-PRESTO) og havde afgivet blodprøver i perioden 2015-1017.
 • Undersøgelsen viste en sammenhæng mellem høj PFAS-eksponering og nedsat fertilitet hos kvinderne.

Bør tages alvorligt

Ved Statens Institut for Folkesundhed er meldingen, at de nye fund støtter op om den eksisterende viden på området.

- Jo mere PFAS kvinderne havde i blodet, jo lavere var deres fertilitet, siger adjunkt Amalie Timmermann fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet om undersøgelsens resultater.

Hun peger desuden på, at der i forvejen er videnskabelig evidens for, at PFAS forringer den reproduktive sundhed på en række fronter.

- Vi ved, at PFAS er hormonforstyrrende, og vi ved, at det har en række andre sundhedsskadelige effekter. Dette studie er endnu en indikation på, at vi skal være opmærksomme på de negative effekter af disse stoffer, siger Amalie Timmermann.

Ifølge forskeren bør man tage de nye resultater ganske alvorligt.

- Jeg er absolut bekymret. Det var jeg i forvejen, men det her lægger yderligere til min bekymring for de effekter, PFAS kan have, siger Amalie Timmermann.

Vi skal være opmærksomme på de negative effekter af disse stoffer

Amalie Timmermann, adjunkt ved Statens Institut for Folkesundhed

Derfor er det nødvendigt – også i Danmark – at gøre noget for at imødegå truslen fra evighedskemikalierne, mener hun.

- Vi bør hurtigst muligt finde en løsning på, hvordan vi undgår at poste flere af disse kemikalier ud i vores miljø, hvor vi bliver udsat for dem.

Risiko for spontan abort

Tina Kold Jensen, der er professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet, er enig i betragtningerne.

- PFAS er noget, vi alle sammen udsættes for, og der er så mange infertile, så det er bestemt noget, man skal tage alvorligt, siger Tina Kold Jensen.

Hun mener, det er på sin plads at bekymre sig på grund af resultaterne.

- Studiet viser, at PFAS kan give en markant reduktion i kvinders frugtbarhed. Det synes jeg er tankevækkende, for det passer med, hvad tidligere studier har fundet, siger professor Tina Kold Jensen.

Der er så mange infertile, så det er bestemt noget, man skal tage alvorligt

Tina Kold Jensen, professor ved Syddansk Universitet.

Hun har selv været med til at undersøge sammenhængen mellem spontane aborter blandt odenseanske kvinder og PFAS-niveauet i deres blod.

- I mit studie fandt vi, at de gravide kvinder, der havde de højeste koncentrationer af PFAS i kroppen, havde en væsentligt højere risiko for at få en spontan abort i forhold til dem, der lå lavt i forhold til PFAS, siger Tina Kold Jensen.

Ifølge professoren er situationen svær for de kvinder, der ønsker at slippe af med evighedskemikalierne i blodet, fordi de ønsker at blive gravide.

- De koncentrationer, kvinderne har i blodet, er en akkumulering af det, de har været udsat for igennem en årrække, siger Tina Kold Jensen.

Som enkeltindivid kan man ikke gøre ret meget ved den PFAS-eksponering, man udsættes for.

- Det her er nogle grimme stoffer, som vi som samfund skal gøre noget ved. Det er en myndighedsopgave at lovgive om det, for det er ganske umuligt for den enkelte at finde ud af, hvor man udsættes for stofferne, og hvordan man kan undgå dem, siger professoren.

Styrelsen er skeptisk

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man har gennemgået flere store litteraturstudier, der ser på, hvordan PFAS påvirker helbredet. Men hverken den eksisterende viden eller det nye studie giver umiddelbart anledning til panderynker.

- I de reviews, som Sundhedsstyrelsen har gennemgået, har der ikke været grundlag for at konkludere, at PFAS nedsætter fertiliteten. Det skyldes, at resultaterne er inkonsistente – altså at de peger i forskellige retninger, siger sektionsleder Charlotte Kira Kimby, der dermed er lodret uenig med de forskere, som TV 2 har talt med.

Sundhedsstyrelsen erkender dog, at man ikke har gennemgået nogen litteraturstudier på området siden 2022 og ikke kendte til det nyeste, udført af forskere fra Southeast University i Nanjing i Kina.

I det kinesiske studie sammenlignede forskerne resultater fra 13 eksisterende undersøgelser om påvirkningen af PFAS på kvinders fertilitet.

- De beviser, som fremlægges i dette studie, viser, at forøgede niveauer af PFAS-eksponering er forbundet med nedsat fertilitet hos kvinder, skrev de kinesiske forskere i deres konklusion.

Kendte helbredseffekter af PFAS

PFAS-kemikalier kan være sundhedsskadelige og medføre:

 • Forøget risiko for nyrekræft og testikelkræft
 • Nedsat vaccineeffekt hos børn
 • Forhøjede kolesteroltal
 • Forandringer i leverenzymer
 • Mindre fald i fødselsvægt
 • Øget risiko for højt blodtryk hos gravide

Kilde: CDC

Efter TV 2 har forelagt Sundhedsstyrelsen studiet, lyder meldingen nu, at man følger området løbende.

- Og vi vil i den forbindelse se grundigt på det tilsendte kinesiske review og vurdere, om det giver anledning til ændringer, siger sektionsleder Charlotte Kira Kimby.

De danske myndigheder har på nuværende tidspunkt ingen specifikke anbefalinger omkring PFAS til kvinder, der ønsker at blive gravide.

- PFAS findes overalt i miljøet, og Sundhedsstyrelsen peger derfor på, at det er vigtigt at undgå yderligere forurening med PFAS samt at forebygge, at mennesker udsættes for PFAS-forureninger, siger Charlotte Kira Kimby.

Den nuværende regering har meldt ud, at man vil udarbejde en national handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense PFAS.

Denne handlingsplan har dog ikke taget form endnu.