Partier vil stoppe dansk støtte til russisk olieeksport

Flere oppositionspartier vil nu have svar fra ministeren om, hvorfor statsejet selskab støtter russisk olieeksport på trods af sanktioner.

Partierne i Folketinget har været enige om støtte op om hårde sanktioner imod Rusland og den russiske præsident, Vladimir Putin. Derfor er flere ordførere også overraskede over, at russisk olieeksport bliver hjulpet af det statsejede selskab Danpilot.

- Det er uacceptabelt, siger erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, som vil indkalde erhvervsminister Morten Bødskov (S) i samråd om sagen.

- Det går selvfølgelig ikke, siger Inger Støjberg, som er formand for Danmarksdemokraterne.

TV 2 fortalte onsdag, at det statsejede selskab Danpilot har hjulpet skibe med russisk olie ind til havområdet ude for Skagen Havn, så skibene kunne få forsyninger.

Det er på trods af, at EU har indført sanktioner imod netop russisk olie for at hæmme Ruslands finansiering af krigen i Ukraine.

Sanktionerne betyder, at virksomheder i medlemslandene ikke må hjælpe med at eksportere olien, hvis den er solgt til en pris over EU’s prisloft. Rationalet er at sikre, at Rusland ikke tjener for mange penge på olien.

Hvad er prisloftet?

EU indførte sanktionerne imod russisk olie på grund af krigen i Ukraine. Med få undtagelser er det derfor ulovligt at importere olie fra Rusland ind i EU.

EU har dog tilladt, at europæiske virksomheder stadig transporterer russisk olie, hvis prisen er under et prisloft, som EU har indført sammen med USA. Rationalet bag den model er, at EU har ønsket at sikre stabiliteten på oliemarkedet samtidig med, at man vil mindske Ruslands indtjening på olie.

Prisloftet for råolie er 60 dollars per tønde olie, hvilket er væsentligt mindre end den gennemsnitlige pris på olie. For olieprodukter varierer det fra 45 til 100 dollars.

Danpilot har ikke undersøgt, om olien faldt under EU’s sanktioner, før man hjalp skibene ind på Skagen Red. I alt har Danpilot hjulpet 59 skibe med russisk olie til en anslået værdi på mellem 11 og 18 milliarder kroner, siden sanktionerne trådte i kraft i december.

- Jeg er meget overrasket over, at det her sker, siger erhvervsordfører Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti.

Hun vil bede erhvervsministeren om at indhente en juridisk afklaring hos EU-kommissionen for at finde ud af, om Danpilot har brudt EU’s sanktioner.

Den afklaring efterspørger Enhedslistens skatteordfører, Trine Pertou Mach, også:

- Jeg er dybt forundret over, at man ikke har været sørget for fuldstændig klarhed med det samme. Det er jo helt vildt vigtigt med de sanktioner, og det er sindssygt pinligt for Danmark, hvis man ikke har overholdt dem, siger hun.

Muligt brud på sanktioner

Den manglende afklaring skyldes, at tre eksperter vurderer over for TV 2, at Danpilot har brudt sanktionerne, hvis de har hjulpet sanktioneret russisk olie ind på Skagen Red.

En af dem er advokat med speciale i sanktioner:

- Der er en betydelig risiko for, at olien fra Rusland er sanktionsramt, og så er det min opfattelse, at det som udgangspunkt er i strid med reglerne at lodse den ind til Skagen Red, sagde Lars Brodersen, der har stiftet advokatfirmaet Tradecompliance.dk, til TV 2 onsdag.

Det er ikke offentligt, hvad olielasterne er handlet til. TV 2 har derfor ikke kunnet finde ud af, om de 59 skibe med russisk olie, som Danpilot har hjulpet, har været underlagt sanktionerne.

Søfartsstyrelsen og Danpilot har også været usikre på juraen. Men både Danpilot og Søfartsstyrrelsen oplyser til TV 2, at de nu er sikre på, at det ikke er brud på sanktionerne at hjælpe den russiske olie ind på Skagen Red for at få forsyninger.

Vil genoptage hjælp til russisk olieeksport

Danpilot må altså - ifølge den fortolking - hjælpe den russiske eksport af olie, uanset hvor mange penge Rusland tjener på olien.

Faktisk er Danpilot forpligtet til at hjælpe skibene med russisk olie ifølge lovgivningen, fortæller administrerende direktør for Danpilot, Erik Merkes Nielsen, til TV 2.

Derfor vil Danpilot nu genoptage hjælpen til den russiske eksport af olie efter en kortvarig pause.

- De skibe er vi forpligtet til at hjælpe, fordi der er en undtagelse i sanktionerne, siger Erik Merkes Nielsen

Kan du ikke forstå, at det lyder mærkeligt, når vi samtidig har en regering, som siger, at vi skal gå hårdt til Rusland med sanktioner?

- Det kan jeg fuldt forstå, at nogen mener. Men vi er nødt til at følge de gældende love. Det andet er et politisk spørgsmål, om sanktionerne er hårde nok. Man skal ikke stille det spørgsmål til Danpilot, siger Erik Merkes Nielsen.

Derfor hjælper Danpilot udenlandske skibe

Skibe fra alle nationer har ifølge FN's havretskonvention ret til uskadelig passage gennem Storebælt og Øresund. At afvise et lands ret til uskadelig passage ville anses for et alvorligt indgreb i et andet lands ret til frit at kunne færdes på havet og udøve sin ret til fri handel. Danpilot har også pligt til at lodse de skibe, uanset hvad de transporterer. Det er alle eksperter enige om. Problematikken i denne artikel omfatter, når Danpilot har lodset skibe uden for sejlruten, som udgør den uskadelige passage og ind i dansk territorialfarvand.

Gå videre end sanktioner

Flere partier er klar til at kigge på mulighederne for at gå videre end sanktionerne, hvis Danpilots juridiske fortolkning er korrekt.

- Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at få russisk olie ud af dansk territorie. Det virker ikke, som om regeringen har undersøgt alle muligheder for at svække den russiske oliehandel. I over et år har vi tvunget lodser til at hjælpe Rusland mod deres vilje. Det er ikke i orden, siger Lisbeth Bech-Poulsen

Hun henviser til, at lodserne i Danpilot, som hjælper de russiske skibe, første gang råbte op i foråret 2022:

Inger Støjberg er også klar til at finde en politisk løsning på at stoppe med at hjælpe sanktionsramt russisk olie:

- Jeg synes, det lyder meget, meget mærkeligt, hvis det ikke er et brud på sanktionerne. Men i så fald vil jeg støtte, at vi stopper det på en anden måde. Det er vigtigt, at vi ikke sender tvetydige signaler til Rusland, som er en stor og farlig fjende, siger formanden for Danmarksdemokraterne.

Den danske stat har myndighed til at bestemme, at skibe ikke må komme ind i indre dansk territorialfarvand med sanktionsramt olie. Det fortæller Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i havret.

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er også parate til at stoppe den russiske olie på Skagen Red på anden vis, hvis sanktionerne ikke kan gøre det.

- Jeg synes, vi bliver nødt til at have en politisk drøftelse af, hvad vi så kan gøre, siger Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti.

TV 2 har spurgt erhvervsminister Morten Bødskov (S) om, han er åben for at forbyde sanktionsramt russisk olie i indre dansk territorialfarvand, hvis det viser sig, at Danpilot ikke har brudt sanktionerne.

Ministeren er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.